မည္သူမဆို စိတ္၀င္စားသူတိုင္း သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ လူထုေအာ္သံ မ်ား ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ကို ၂၀၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ေန႔မွစတင္၍ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁) မွ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၈) အထိ (၁၅)ရက္တစ္ႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ပထမ အဦးဆုံး ထုတ္ေ၀ေသာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ (၁)ရက္ေန႔ႏွင့္(၁၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္ထြက္ပါသည္။ သု႔ိေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔ထြက္မည့္အပတ္ဂ်ာနယ္ကို တစ္ပတ္နားလိုက္ရပါသည္။

အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၉) မွ စတင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ပါမည္။ ဂ်ာနယ္ေရာင္းခ်ေပးေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအား အမာခံအင္အားအျဖစ္ အားကိုး ထုတ္ေ၀ရပါမည္။ ယခင္ ေန႔က ေၾကာျငာခ်က္မွာ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ အမာခံမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္အသစ္ အမာခံမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေၾကညာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

 ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္တြင္ မည္သူမဆို  စိတ္၀င္စားသူတိုင္း သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ လူထုေအာ္သံ မ်ား ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေရရွည္ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးအတြက္ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ပထမ အႀကိမ္ သတင္းေထာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္၍ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္။

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္
 

0 comments: