မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္းအေကာင္းဆံုး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရရွိ

ပြင့္ျဖဴ     ဇြန္     ၁၁
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တစ္နိုင္ငံလံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ႔ရာ မေကြးတိုင္းေးသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ၂၀၅၃ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၁၀၀ ဦးျပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္း( ၅၃.၅၈)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဂုဏ္ထူးရရွိေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃ ဦး၊၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၆ ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၈ ဦး၊၂ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅၁ဦးႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၃၈ ဦး ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၂၄၆ ဦး ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ႔ၾကသည္။
ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီိးအတြင္း ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ အထက(ေက်ာင္းေတာ္ရာ)သည္ (၆၄.၄၅)ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္၏ ဂုဏ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔ျပီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ (၅)ႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္း အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

 

0 comments: