တရားမဝင္ကြ်န္းသစ္မ်ားဖမ္းစီးရမိ

တရားမဝင္ကြ်န္းသစ္မ်ားဖမ္းစီးရမိ

မေကြးခရုိင္ေတာင္တြင္းႀကိးနယ္တြင္
(၁-၆၂၀၁၅)ေန႕၀၇:၃၀နာရီအခ်ိန္သတင္းအရ
ျမဳိ႕နယ္သစ္ေတားဦးစီမွဴးဦးေဆာင္ေသားအဖြဲ႕မွ
ေတာင္တြင္းျမဳိ႕တြင္းပိတ္စုိ႕ရွာေဖြရာႏွင္းဆီ
လမ္းထိပ္္ဘုရားေႀကာင္းအနီးတြင္ယဥ္ေမာင္း
ရဲႏုိင္(ဘ)ဦးဘုိလွနတ္ေမာက္ျမဳိ႕ေနသူေမာင္း
ႏွင္လာသည္႕ယဥ္အမွတ္HSE-3796
HOnda Oddyseyေပါတြင္တရားမဝင္
ကြ်န္းသစ္တစ္လုံးကြ်န္းဒါးေရြ  ၃ ေခ်ာင္း
(၀-၆၄၆၇)တန္အားဖမ္းစီးရမိပါသည္
အဆုိပါဖမ္းစီးရမိမွဳႏွင္႕ပတ္သက္၍ယဥ္ေမာင္း
ရဲႏုိင္သည္(၁၃-၅-၂၀၁၅)ရက္ေနကလည္း
အလားတူေမာ္ေတာ္ယဥ္ျဖင္႕ကြ်န္းဒါးေရြ(၇)
တုံး(၀-၇၄၂၂)တန္အားဆတ္သြားေက်းရြာ
အထက(၁)ေက်ာင္းေရွတြင္ဖမ္းစီရမိေသား
ေမာ္ေတာ္ယဥ္ႏွင္႕ယဥ္ေမာင္းျဖစ္ျပိးပထမဖမ္း
စီးမွဳ႕ကုိသစ္္ေတားဥပေဒပုဒ္မ(၄၃)ကျဖင္႕တရားစြဲဆုိျပိးေတာင္တြင္းႀကိးတရားရုံမွဒဏ္ေငြ
ရုိက္ျိပိးျပန္လြတ္ခဲပါသည္
ယခုဒုတိယအႀကိမ္ဖမ္းစီးမွဳ႕မွာလည္းသစ္
ေတားဥပေဒပုဒ္မ(၄၃)ကျဖင္႕ေတာင္တြင္း
ျမဳိ႕နယ္တရားရုံးသုိ႕တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႕ထား
ေႀကာင္သစ္ေတားဦးစီးအရာရွိဦးတင္ထြဏ္း
မွေျမလတ္မီဒီယာ၏ေမးျမန္းမွဳ႕ကုိအတည္ျပဳ
ေျပားႀကားပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel တရားမဝင္ကြ်န္းသစ္မ်ားဖမ္းစီးရမိ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Sunday, June 14, 2015. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan တရားမဝင္ကြ်န္းသစ္မ်ားဖမ္းစီးရမိ
 

0 comments: