မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ အခုၾကဳံေနၾကားေနရတဲ့ေရေဘးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေစတုတၲရာနဲ႔ပြင့္ျဖဴေဒသေတြအတြက္လွဴဒါန္းလိုေၾကာင္း

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ
အခုၾကဳံေနၾကားေနရတဲ့ေရေဘးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေစတုတၲရာနဲ႔ပြင့္ျဖဴေဒသေတြအတြက္လွဴဒါန္းလိုေၾကာင္းက်ေနာ့္ထံဆက္သြယ္ေနၾကပါတယ္။ေရနံေခ်ာင္း ကိုျမတ္ေက်ာ္ မေကြးၿမိဳ႕ကကိုေအးကို
အမည္မေဖာ္ျပခ်င္တဲ့က်န္းမာေရးမႈးမ်ားအဖြဲ႕
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကကိုေက်ာ္စြာ မေကြးၿမိဳ႕ကဦးၾကည္ဝင္းမေကြးၿမိဳ႕က Skyကဖီးေခ်ာက္ကဆရာေဖတင္ၫြန္႔ နဲ႔မေကြးၿမိဳ႕ကဦးေဇာ္မိုးနဲ႔မိတ္ေဆြမ်ားအပါအဝင္ေပါ့။က်ေနာ့္ဆနၵအရအႀကံျပဳလိုပါတယ္။မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔တနိုင္တပိုင္လႈဒါန္းေငြျပည့္စုံရင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လိုက္ပါလွဴဒါန္းဖို႔ပါဘဲ။က်ေနာ့္အေနနဲ႔လွဴဒါန္းမယ့္ေဒသေနရာကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ့မယ္။လမ္းခရီးအစီအစဥ္အားလုံးတာဝန္ယူပါမယ္။လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ပြင့္ျဖဴကၿမိဳ႕ကိုဝင္ဖို႔ခက္ေနသလိုေစတုတၲရာကလည္းလမ္းမွာေရေက်ာ္ေနတာရယ္ၿမိဳ႕အဝင္ေညာင္အိုင္တံတားေရျမဳပ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္ ၂ရက္ေလာက္ေစာင့္ေနရမယ့္အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္လွဴဒါန္းနိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရွာေဖြထားေစလိုပါတယ္။
က်ေနာ့္ကိုဖုန္းဆက္သြယ္ၿပီးေဆြးေနြးေစလိုပါတယ္။
ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္မိသားစုက ၂ သိန္းက်ပ္ကူညီလွဴဒါန္းလာပါတယ္။
ဘဏ္ကေနေငြလႊဲပို႔ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။
၀၉၂၅၇၃၉၉၇၅၀။
၀၉၇၉၆၇၃၃၈၄၈။
 

0 comments: