ဆိုရွယ္မီဒီယာဟာ အာဏာရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ မေကာင္ဆိုး၀ါးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာဟာ အာဏာရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ မေကာင္ဆိုး၀ါးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ Facebook ဟာ လူထုအသံ စင္ျမင့္အျဖစ္ အင္မတန္ထင္ရွားတယ္။ ယူတတ္ရင္ေတာ ့သင္ခန္းစာေတြပါပဲ။ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့ နာေရးလို႔ ကင္ပြန္းတပ္လို႔ရေအာင္ ဒီနာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူအမ်ားအၾကားမွာ ႏွေျမာ တမ္းတဖို႔ေတာ့ ေ၀လာေ၀း၊ ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္တဲ့ သတင္းစကားေတြ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳသံေတြပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ (စိတ္မေကာင္းျဖစ္သူရွိရင္လည္း နည္းလြန္းမယ္ထင္ပါတယ္။)
အာဏာဟာ လူ႔စိတ္ကိုေဖာက္ျပားႏိုင္စြမ္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရခိုက္ စိတ္ေကာင္းထား၊ သတိကိုအျမဲခ်ပ္ကာ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္သံုးၾကဖို႔ ဒီအျဖစ္အပ်က္က သင္ခန္းစာၾကီးပါ။ တိုင္းျပည္ အာဏာကိုေရရွည္စြဲကိုင္ထားတာနဲ႔အမွွ် စိတ္ရဲ႔ေဖာက္ျပန္မႈႏႈန္းကလည္း ျမင့္တတ္လာဖို႔ ရာႏႈန္းမ်ားလာေတာ့တာပါပဲ။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အလြန္အမင္းခ်မ္းသာလိုျပီး ဒီအတြက္လည္း ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ရရ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္ဟာလည္း ကင္ဆာတစ္မ်ဳိးပါပဲ။
ဆရာဦးစိန္၀င္း Fb မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

0 comments: