မေကြးတိုင္းသတင္းစာဆရာအသင္း ကိုယ္စား ေလးစားေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေႀကာင္း

Aung Gyi Thayet added 15 new photos — with Paw Oo and 44 others. မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာႏိူင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာ
အသင္းညီလာခံကို ၂၉/၇/၂၀၁၅
မြန္းလြဲ ၁း၃၀ အခ်ိန္က တိုင္းျပန္/ဆက္
တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိူင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ မေကြးတိုင္း
ေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း
အလုပ္အမွဳေဆာင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ သဘာပတိ
ဆရာႀကည္မင္း အဖြဲ ့ဝင္ဆရာဒီမင္း
(ေက်ာ္စြာမင္း) ဆရာေအာင္သူျမိဳင္
  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာ
  အသင္းနာယက ဆရာDr သက္လြင္
  ဆရာ မေကြးလွျမင့္ ႏွင့္ အခမ္းအနားမွဴး
  ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္းဝင္းႀကည္ တို ့၏
  စိတ္ရွည္ သီးခံမွဳ ေစတနာ ဝါသနာ အနစ္နာ ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွဳတို ့ေႀကာင့္
  မေကြးတိုင္းသတင္းစာဆရာအသင္းကို
  ဥကၠဌ ေနျခည္(မေကြး) အတြင္းေရးမွဴး
  ေဇယ်တု အပါအဝင္အမွဳေဆာင္
  (၁၅)ဦး အရံအမွဳေဆာင္(၄)ဦး ႏွင့္
  ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္(၁)ဦး တို ့ကို
  ေအာင္ျမင္စြာေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္
အတြက္ သဘာပတိႀကီးႏွင့္ အဖြဲ ့ဝင္
ဆရာႀကီးမ်ား အခမ္းအနားမွဴးဆရာႀကီး
တို ့အား မေကြးတိုင္းသတင္းစာဆရာအသင္း
ကိုယ္စား ေလးစားေက်းဇူးတင္
ဝမ္းေျမာက္မိပါေႀကာင္း

 

0 comments: