ေနာက္ဆုံးသတင္းရရွိမႈအရ ေစတုတၲရာမုန္းတမံကစိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၅၅၅.၂ ေပေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တယ္

ေနာက္ဆုံးသတင္းရရွိမႈအရ
ေစတုတၲရာမုန္းတမံကစိုးရိမ္ေရအမွတ္
၅၅၅.၂ ေပေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တယ္။ပြင့္ျဖဴနဲ႔နီးတဲ့ႀကီးအုံႀကီးဝတမံအျမင့္က၃၈၀ေပရွိၿပီးအခုေရာက္ေနတဲ့ေရအမွတ္က၃၇၀ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ႀကီးအုံႀကီးဝကေရပိုလႊဲ၂ခုရွိပါတယ္အခုေရပိုလႊဲေတြကေနလ်ွံသြားေနတာျဖစ္ပါတယ္၊ေရပိုလႊဲတစ္ေပါက္ကေဘးနံရံကလိႈက္စားက်ိဳးေပါက္လာနိုင္ပါတယ္။
Shutterကေနေရေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။
လ်ွပ္စစ္ထုတ္တာရပ္ထားလိုက္ရၿပီးစက္ရုံကိုပိတ္ထားလိုက္ၿပီလို႔လည္းစက္ရုံဝန္ထမ္းေတြနဲ႔နီးစပ္တဲ့မဲဇလီေဒသခံတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
မိုးကအဆက္မျပတ္႐ြာေနေသးတာေၾကာင့္ပြင့္ျဖဴနယ္ကစိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္အခုဆိုရင္ပြယ့္ျဖဴနယ္၅၆အုပ္စုေက်း႐ြာ၂၀၀ေက်ာ္မွာ၇၅ရာနႈန္းေရလႊမ္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
၃၁၊၇၊၁၅
 

0 comments: