ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေသာင္းကြယ္လြန္မႈအတြက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း

၀မ္းနည္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုတင္
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္၂၃ ရက္ ။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေသာင္းကြယ္လြန္မႈအတြက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း
ကာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ကာ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဦးေအာင္ေသာင္းက စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ ယေန႔နံနက္စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္ ၉:၄၅မိနစ္မွာကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Author - ခ်ိဳဇင္မာဝင့္
 

0 comments: