ဂန္႔ေဂါ- အေနာက္ဂန္႔ေဂါသြား ျမစ္သာျမစ္ကူးၾကိဳးတံတား ၾကမ္းခင္း မ်ားျဖဳတ္ထားရ

Ye Htut shared MOI Webportal Myanmar's photo. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
2 hrs ·
ဂန္႔ေဂါ- အေနာက္ဂန္႔ေဂါသြား ျမစ္သာျမစ္ကူးၾကိဳးတံတား ၾကမ္းခင္း မ်ားျဖဳတ္ထားရ
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
ဂန္႔ေဂါ၊ ဇူလိုင္ ၃၁
ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕ေဒသတြင္မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းလွ်က္ရွိသျဖင့္ ျမစ္ သာျမစ္ေရျမင့္ တက္လွ်က္ရွိရာ ဂန္႔ေဂါၿမိဳႏွင့္ အေနာက္ဂန္႔ေဂါေက်းရြာကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ျမစ္သာျမစ္ျဖတ္ လူကူးၾကိဳးတံတားမွာ စိုးရိမ္ ရသည့္ အေျခအေနရွိလာသျဖင့္ တံတားၾကမ္းခင္းမ်ား ျဖဳတ္ထားရေၾကာင္းနွင့္ အေနာက္ဂန္႔ေဂါေဒသရွိ ေက်းရြာ မ်ား ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕သို႔ဆက္သြယ္ သြားလာ လိုလွ်င္ လမ္းဦးစီးဌာန၏ ပ်ား- ေအာင္ျမင္တံတားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ သြားလာၾကရရာ ခရီးတာ ၃ မိုင္ခန္႔ ပိုမိုေဝးကြာ သြားလာေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိိုပါ ျဖဳတ္ထားသည့္ တံတားၾကမ္းခင္းမ်ားအား ျမစ္သာျမစ္ေရ က်ဆင္း သြား သည့္အခါတြင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ခင္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
ခရိုင္ျပန္/ဆက္
 

0 comments: