ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကို သေဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ ည ၉ နာရီတြင္ အစိုးရက ေၾကညာလိုက္သည္။

Nyine Nyine Chit shared 7Day News Journal's photo.မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
33 mins ·
::: BREAKING NEWS :::
"တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ေလးခု သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ေၾကညာ"
ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကို သေဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ ည ၉ နာရီတြင္ အစိုးရက ေၾကညာလိုက္သည္။
 

0 comments: