မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရၾကီးျခင္းသတိေပးခ်က္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္

Putet Comics shared SFJ Strategy First Journal's post. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ျမစ္ေရႀကီး သတိေပးခ်က္မ်ား - ပခုကၠဴ ၊ မင္းဘူး ၊ မေကြး ၊ ေအာင္လံ ၊ ျပည္ ၊ ျမစ္ငယ္
မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရၾကီးျခင္းသတိေပးခ်က္ကို ေအာက္ပါ
အတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ပခုကၠဴျမိဳ႕တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏စိုးရိမ္ေရ မွတ္ေအာက္ (၆၀) စင္တီမီတာ (၂-ေပခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂) ရက္အတြင္း ယင္းျမိဳ႔၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ မင္းဘူးျမိဳ႔တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရ မွတ္ေအာက္ (၈၇) စင္တီမီတာ (၃-ေပခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂) ရက္အတြင္း ယင္းျမိဳ႔၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ မေကြးျမိဳ႔တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ ေရမွတ္ေအာက္ (၁၂၆) စင္တီမီတာ (၄-ေပခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂) ရက္အတြင္း ယင္းျမိဳ႔၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ေအာင္လံျမိဳ႔တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ ေရမွတ္ေအာက္ (၇၈) စင္တီမီတာ (၂-ေပခဲြခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ယင္းျမိဳ႔၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေအာက္ (၄၇) စင္တီမီတာ (၁-ေပခဲြခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ယင္းျမိဳ႔ ၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ျမစ္ေရသည္ ျမစ္ငယ္ျမိဳ႔တြင္ ယင္းျမိဳ႕၏စိုးရိမ္ေရ မွတ္ေအာက္ (၅၅) စင္တီမီတာ (၂-ေပခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၂)ရက္အတြင္း ယင္းျမိဳ႔၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိနုိင္ပါသည္။
- - - - -
SFJ Strategy First Journal ကုိ Strategy First Institute က စီစဥ္
တင္ဆက္ေနတာျဖစ္ၿပီး Facebook Page ကုိ Like လုပ္ကာ Follow
လုပ္ထားမယ္ဆုိရင္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ
သတင္းေတြနဲ႔ အထူးတင္ဆက္မႈေတြကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 

0 comments: