မေကြးၿမိဳ႕ရွိ အလႈရွင္/ဒါနရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား..... လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ား ေရၾကီးမႈမ်ား ၾကံဳေနရေသာ ၁။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ မွ အိမ္ေထာင္စု (၇၀) ရွိ လူဦးေရ(၃၀၀) အတြက္ စားေရရိကၡာ အကူအညီ မ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။

Myintzaw Oo and Thiz Za Na shared Olar Magway's post. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

 
 
မေကြးၿမိဳ႕ရွိ အလႈရွင္/ဒါနရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား.....
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ား ေရၾကီးမႈမ်ား ၾကံဳေနရေသာ
၁။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ မွ အိမ္ေထာင္စု (၇၀) ရွိ လူဦးေရ(၃၀၀) အတြက္ စားေရရိကၡာ အကူအညီ မ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ တၾကိမ္လ်ွင္ တနပ္စာ ၁၅၃,၀၀၀ က်ပ္ကုန္က်စရိတ္ၿဖင့္ ငဖဲလူငယ္ကြန္ယက္မွ တာ၀န္ယူကာ ခ်က္ၿပဳတ္ေက်ြးေမြး ေထာက္ပ့့ံကူညီေနပါသည္။
၂။ထို႔ေၾကာင့္ ေစတနာရွင္၊ အလႈရွင္မ်ား ၊သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၊မိတ္ေဆြမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္စာရင္း ၊ ထိခိုက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အေၿခအေနမ်ားကို Post တြင္ တပါတည္း တြဲတင္ထားပါေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈႏိူင္ပါသည္။
၃။ အၿခား အသင့္စားစရာမ်ားၿဖစ္သည့္ ဘီစကြတ္ ၊ ေခါက္ဆြဲေၿခာက္ ၊ ငါးေသတၱာ ႏွင့္ အသားဗူးမ်ား၊ ငါးေၿခာက္မ်ားလည္း လႈဒါန္းႏိူင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္.....
ဦးေက်ာ္ကိုကိုရွိန္ (ငဖဲ) - ၀၉၇၉၂၀၃၉၂၁၃
ဦးရဲသူေအာင္ (ငဖဲ) - ၀၉၇၉၂၆၈၇၈၉၂
ဦးသန္႔စင္ (မင္းဘူး) - ၀၉၄၀၁၅၂၄၀၀၉
အိုလာ (မေကြး ) - ၀၉၄၀၁၅၇၃၄၁၅/၀၉၉၇၄၃၅၇၅၉၉
 

0 comments: