ေျမလတ္မီဒီယာ APK ပို႔စ္တင္ျခင္း ျပတ္ေတာက္မႈအား ေတာင္းပန္ပါသည္။ စာမူမ်ားေပးပို႔ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


ေျမလတ္မီဒီယာ APK  ပို႔စ္တင္ျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ပါ၍ စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

သတင္းပို႔စ္တင္သူ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္(၁၅)ရက္တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ(www. myaylatmedia.com) ႏွင့္ www.winkyi.net တို႔ကို တစ္လွည့္ဆီ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနရပါသည္။ ဒီၾကားထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း MJA (ညီလာခံ)သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ရန္ကုန္ေရာက္ေနစဥ္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားရွာေဖႊ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္အတြက္ ဒီဇိုင္းပညာအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာမ်ားေလ႔လာ သင္ၾကားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမလတ္မီဒီယာ APK  ပို႔စ္တင္ျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရပါေၾကာင္း  စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတိုင္မီ၊ က်င္းပစဥ္၊ က်င္းပၿပီးကာလသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အထူးသတင္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း...။

ေျမလတ္မီဒီယာ ဖုန္း-APK ႏွင့္ ေျမလတ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္မ်ား သို႔ သတင္းစုံမ်ားေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သတင္းမ်ား၊ လူထုေအာ္သံမ်ား၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ၾကပါရန္ ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
အီးေမးလ္၊ ေဖ့စဘုတ္၊ ဖိုက္ဘာ ႏွင့္ စာတိုက္မွလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါၿပီ...။
မွတ္ခ်က္(ယခင္လို လစဥ္ေၾကးေငြ ငါးေထာင္က်ပ္သြင္းေပးရန္မလိုပါ)

မွတ္ခ်က္။  ။ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ စာမူမ်ားကို စာမူခ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လက္ေဆာင္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။

သတင္းတာ၀န္ခံ

E-mail;   uwinkyi123@gmail.com
Facebook.com/ uwin kyi
Viber;   09-440225100
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္ခန္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း
ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
 

0 comments: