၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ကိုခင္ၫႊန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်ေတာ႔ ကိုေ႐ႊမန္း တာဝန္ယူၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့တဲ့ စကားေလးကို ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ကိုခင္ၫႊန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်ေတာ႔ ကိုေ႐ႊမန္း တာဝန္ယူၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထြက္ရွင္းခဲ႔တာကို အခု မ်က္စိထဲမွာ ျပန္ျမင္ေယာင္လာတယ္..... သတိရလို႔ ျပန္ရွာၿပီး ကိုေ႐ႊမန္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့တဲ့ စကားေလးကို ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..
"ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းျပရျခင္းအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မရွိသည့္အျပင္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရသည့္ သေဘာအေနအထား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ငင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္မ်ွအတိုင္းအတာအထိ အႏၱရာယ္ၾကီးသည္ကို ေျပာျပရန္အခ်ိန္ က်ေရာက္ပါက၊ ေျပာသင့္ပါက မိမိထပ္မံ၍ ေျပာျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း" ကို
နအဖရဲ႕ တတိယေျမာက္ တာဝန္ရွိသူအေနနဲ႔ ကိုေ႐ႊမန္း ထြက္ရွင္းခဲ့ရတာကို သတိရမိပါေတာ့တယ္..........
YoYam Hnine
 

0 comments: