ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္းရဲအရာရွိမ်ား ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သတင္း ရရွိပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္းရဲအရာရွိ
အခ်ိဳ႕ကိုရဲခ်ဳပ္ကယမန္ေန႔မွာ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သတင္း
ရရွိပါတယ္။
အဲဒီအေျပာင္းအလဲမွာဒုတိယရဲမႈးႀကီးအဆင့္ရွိသူေတြ၊ရဲမႈးႀကီးအဆင့္ရွိသူေတြ
ပါ၀င္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရဲမႈးႀကီးအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရာထူးတိုးသြားခဲ့ပါတယ္။
ခိုင္မာတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ေတြအရ ရာထူးအေျပာင္းအလဲေတြ
ထဲမွာအျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး၊သစ္ေတာရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး၊မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး၊
aနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး၊ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး၊ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲေရးတပ္ဖြဲ႕မႈး
(ရကဖ ၁)တို႔အျပင္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဒုတိယရဲမႈးႀကီးတစ္ဦးတို႔ပါ၀င္တယ္
လို႔သိရပါတယ္။

ယခင္က ရဲမႈးႀကီးေတြသာ ကြပ္ကဲခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ရွမ္းျပည္နယ္
ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကို ရဲမႈးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူေတြက ကြပ္ကဲေစဖို႔လည္း အမိန္႔ထုတ္ခဲ့
ပါေသးတယ္။လက္ရွိသိရွိထားရေသာစာရင္းအရ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႔မႈးရဲမႈးႀကီး
ေန၀င္းကိုရဲမႈးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ယာဥ္ထိန္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဒုတိယရဲမႈးႀကီးလင္းထြဋ္ကိုရဲမႈးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ရထားဒုတိယတပ္ဖြဲ႕မႈး
အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊သစ္ေတာရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး ရဲမႈးႀကီးေဇာ္ထြန္းေအာင္ကို
အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရဲမႈးႀကီး
ကိုကိုေအာင္ကို မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္
ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး ရဲမႈးႀကီး မ်ိဳးေဆြ၀င္းကို ရဲမႈးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ ရကဖ (၁) သို႔လည္း
ေကာင္း၊ရကဖ(၁) ရဲမႈးခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးအျဖစ္သို႔
လည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး ရဲမႈးႀကီး၀င္းထါန္းကို ရဲမႈးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ ရဲေရးခ်ဳပ္အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရဲမႈးႀကီး
၀င္းႏိုင္ကို ရဲမႈးခ်ဳပ္အဆင့္သို႔ လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။
 

0 comments: