ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္း အေဝး(၁/၂၀၁၅) ပထမေန႔ က်င္းပ ျပဳလုပ္

မေကြး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္
ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္း အေဝး(၁/၂၀၁၅) ပထမေန႔ကို (၂၅.၈.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကတိသစၥာ ျပဳ၍ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ပါသည္။
ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၈)ဦးရွိ သည့္အနက္ (၆၄)ဦးတက္ေရာက္၍ (၉၄.၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ ပါသည္။


ဆက္လက္ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝန္ႀကီးအမည္စာရင္းအား အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ေၾကညာၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ လိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အမည္စာရင္းတင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာပါသည္။


ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၅) ပထမေန႔ ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔ (ဗုဒၶဟူးေန႔) (၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာၿပီး အစည္းအေဝးကို ( ၁၀၁၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

0 comments: