လက္မထပ္ဘဲအတူေနသူမ်ားကိုဥပေဒအရအေရးယူမည့္အျပင္အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားထပ္မံလက္ထပ္ပါကေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္မည္

လက္မထပ္ဘဲအတူေနသူမ်ားကိုဥပေဒအရအေရးယူမည့္အျပင္အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားထပ္မံလက္ထပ္ပါကေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္မည္
--------------------------------------
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာထားေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္းထားသည့္ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ဥပေဒ (၄)ရပ္ကို ျပည္သူလႊတ္ေတာ္က မေန့က(၂၈-၈-၂၀၁၅)အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္
အဆိုပါဥပေဒသည္ မည္သူမဆို ဥပေဒ အရ ျဖစ္ေစ
အမ်ိဳးဘာသာအရျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားျပီးေသာ ေယာက်္ား သို့မဟုတ္ မိန္းမ သည္ ယင္းထိမ္းျမားမႈကို ခ်န္၍ ထပ္မံထိမ္းျမားပါက ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေႀကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္
ယင္းသို့ ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္းျပဳပါက အလိုမတူသူမ်ား တရားစြဲဆိုႏိုင္ျပီး ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္တဲ႕ ေန့မွ စ၍ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိတဲ႕အတြက္မူလ ထိမ္းျမားျပီးသူမ်ား အက်ံဴးမဝင္ေႀကာင္းသိရသည္
ယင္းဥပေဒ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မယားျပိဳင္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္
ဒါ့အျပင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ထိမ္းျမားထားသူမ်ား
ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေႀကာင္း သိရသည္
ဒါ့အျပင္ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနသူမ်ား(Living Together)မ်ားကိုဥပေဒ အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရ ရွိသည္
‪#‎ဦးTU‬
 

0 comments: