ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတ ထပ္ျဖစ္ရန္ လိုလားသူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိဟု စစ္တမ္းဆို

Myanmar Online News
ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတ ထပ္ျဖစ္ရန္ လိုလားသူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိဟု စစ္တမ္းဆို
Tuesday, August 25, 2015
လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လာမည့္ သက္တမ္းအတြက္ သမၼတထပ္ျဖစ္ရန္ လိုလားသူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း အာရွဘာ႐ိုမီတာ ဆာေဗးအဖြဲ႔ ပါေမာကၡ Ms. Bridget Welsh က ေျပာၾကား သည္။
ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအထိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ ၁၆၂၀ ကို ေမးျမန္းထားရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေနာက္ထပ္သက္တမ္း အတြက္ သမၼတ ထပ္ျဖစ္ရန္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD ပါတီ) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမူ သမၼတျဖစ္ရန္ လိုလားသူ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားသူမ်ားကို လိုလားသူ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လုံးဝမေျဖၾကားလိုသူ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစရန္ လိုလားသူ ပိုမ်ားေၾကာင္း Ms. Bridget Welsh က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖန္တီးရာ ႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သူ႔ကို လိုလားေၾကာင္း ေမးျမန္းထားသည့္ စစ္တမ္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။
“ေျဖဆိုသူေတြအနက္ အမ်ားစုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္တဲ့” ဟု ပါေမာကၡ Ms. Bridget Welsh က ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံးဝေက်နပ္သူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ေက်နပ္သူ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ေက်နပ္မႈ မရွိသူ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လုံးဝေက်နပ္မႈ မရွိသူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အာရွဘာ႐ိုမီတာ ဆာေဗးအဖြဲ႔မွ ပါေမာကၡျဖစ္သူ Mr. Yun-Han က “ဒီစစ္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈ မည္သည္ကို ပိုလိုလားေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္တြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုလိုလားေၾကာင္း ေျဖၾကားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္သက္သူ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္ကိုမူ NLD ကို မဲေပးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ေ႐ြးခ်ယ္သူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီ (NUP) ပါတီကို ေ႐ြးခ်ယ္သူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားပါတီမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မေျဖၾကားလိုသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းအရ သိရသည္။

The Voice Weekly

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: