ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္း အေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ က်င္းပ ျပဳလုပ္

မေကြး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္
ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္း အေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ကို (၂၆.၈.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၈)ဦးရွိ သည့္အနက္ (၆၄)ဦးတက္ေရာက္၍ (၉၄.၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးအပ္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါသျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၂ အရ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏိုင္ဦး အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ ပါေၾကာင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၃ အရ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကား မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာပါသည္။


ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ တတိယေန႔ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ (ၾကာသပေတးေန႔) (၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာၿပီး အစည္းအေဝးကို ( ၁၀၀၇ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မေကြးသတင္းစုံ
 

0 comments: