ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ သားႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ သားႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပး
================================================
လာမည့္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သားႏွစ္ဦး ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ေရႊသည္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္လိုုက္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္ နယ္အတြင္း ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတုိ႔ကို ဦးေဆာင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သူ ဦးၫြန္႔ေရႊ ၏ ႏုတ္ ထြက္စာကို ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က လက္ခံခဲ့ ၿပီး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ကာယကံရွင္ျဖစ္သူ ဦးၫြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။
”ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈ မရိွရဘူးေလ။ ဖေအက ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ သားေတြက ေရြးေကာက္ခံၾကမယ့္သူ၊ ဒီေတာ့ အမ်ားေျပာစရာ ျဖစ္ေနမွာေပါ့” ဟု ဦးၫြန္႔ေရႊက ေပၚျပဴလာနယူးစ္ သို႔ ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးစိုင္းခမ္းဝင္း ကလည္း ဦးၫြန္႔ေရႊသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ဘာမွ ဖိအားေပးတာ မရိွပါဘူး” ဟု ၄င္း က ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းတုိ႔တြင္ မိသားစုဝင္ မ်ား၊ အတူေနေဆြမ်ဳိးတို႔က ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ဆုိပါက ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သူတုိ႔သည္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား လည္းရိွေနေၾကာင္း ဦးစိုင္းခမ္း ဝင္းက ေျပာသည္။
ဦးၫြန္႔ေရႊက ”ကြၽန္ေတာ့္ သားေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အတူတူ မေနဘူး။ လဝကကို ေမးလုိက္ ေတာ့လည္း တစ္အိမ္တည္း အတူ မေနရင္ ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ႏုိင္သြားခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အျမင္ေစာင္းမွာ စိုး တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေ ကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ကို ေမးလိုက္တဲ့အခါမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ၿငိႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာ တဲ့သူေတြလည္း ရိွတယ္။ ဥပေဒ ေတြက သိပ္ၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေတာ့ ထြက္တာပဲ ေကာင္းပါ တယ္ဆိုၿပီး ႏုတ္ထြက္လိုက္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။
၄င္းႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းေအာင္စိန္ လည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြား သည္။
ယခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဟာင္း ဦးၫြန္႔ေရႊ၏ ေနရာတြင္ လက္ရိွ၌ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ကြန္းကို အစားထိုး ခန္႔အပ္ထားသည္။ ဦးၫြန္႔ေရႊ၏ သား
အငယ္ျဖစ္သူ ဦးဝင္းဦးသည္ ရွမ္းနီ (တုိင္းလိုင္) ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္း မ်ဳိးႏြယ္ကို
ကိုယ္စားျပဳ၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရး ရာဝန္ႀကီးေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သားအႀကီးျဖစ္သူ ဦးဝင္းၫြန္႔သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕
ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ဝိုင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္ ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စား လွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ
ကခ်င္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးစိုင္းေအာင္ စိန္၏ေျမးျဖစ္သူက အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ကုိယ္စားျပဳကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏
တုိင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ ႀကီးေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ဟု သတင္းရိွသည္။
 

0 comments: