ႀကံ့ခို္င္ေရးပါတီ မဲေပးရန္ ေျပာၾကားသည့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ အခ်ဳိ႕ကို တာဝန္ရပ္ဆိုင္း

ပါတီတြင္း စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးကို တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါပါတီ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ တာဝန္ရပ္ဆိုင္းခံရေသာ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပါတီ (ဗဟုိ) မွ ေရြးခ်ယ္ေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ေက်နပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္အားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးရုံးခန္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပး၇န္ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“အဆိုးဆုံးက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးပါဆိုၿပီး ေဟာေျပာတဲ့ကိစၥပဲ၊ ဒါက ဘယ္လိုမွ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒အပါအဝင္ ငါးဦးကို ပါတီတာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ NLD ပါတီ(ဗဟို) ၏ အေၾကာင္းၾကားစာကို ကိုးကားၿပီး ၎ကယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို The Voice က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ေပ။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၅၁ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
အဆိုပါ အမည္စာရင္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ NLD ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕ကို ပါတီ (ဗဟို) က ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ပါတီဝင္မ်ားက ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားကို ပါတီစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈ မရွိဟုဆိုကာ NLD ပါတီ (ဗဟို) က ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
Credit to – The Voice
Date     – (Friday) Sep, 11, 2015
 

0 comments: