လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္၊ ၂ဝ၁၅

Kamayut Media added 4 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
3 hrs ·
''၅၉(စ)ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ကို ကန္႔သတ္ထားတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြသိပါတယ္။ သမၼတျဖစ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရွိရင္ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္''
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္၊ ၂ဝ၁၅
(ဓာတ္ပံု - ႏိုင္သြန္းဦး/ကမာရြတ္မီဒီယာ)
 

0 comments: