ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁၇) ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထြက္ေတာ့မည္.။


၂၀၁၅၊ ႏို၀င္ဘာ(၈)ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲထည့္ရန္ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ကို ဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။
အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၅/၁၆/၁၇/)မ်ားႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁ရက္ေန႔ထုတ္မည့္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္ ၁၈ ေျမလတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: