ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္း ေဘာ္လခဲ ေမာ္ခ်ီး ေဒေသ မုိးသီးထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳက်

Ye Htut shared Kyaw Swar's post.
1 hr ·
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyaw Swar added 6 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
5 hrs · Edited ·
ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္း ေဘာ္လခဲ ေမာ္ခ်ီး
ေဒေသ မုိးသီးထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳက်
ၿပီး သဘာဝေဘဒဏ္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူ ၂၅၇၂ ဦးအား
တပ္မေတာ္ သား မ်ားႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ
၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ကယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေဘးလႊတ္
ရာသုိ႔ တပ္မေတာ္ ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃၁ စီးျဖင့္
အသြားအျပန္ အဆက္မျပတ္ ကယ္ထုတ္ လၽွက္ရွိပါသည္။
 

0 comments: