အင္းကန္ေက်းရြာေတာင္ဘက္ရွိ ကုလားေမ်ာေခ်ာင္းတြင္ ေတာင္က် ေရမ်ားတဟုန္ထိုးက်ေရာက္ျပီး ရြာတြင္းသို့ဝင္ေရာက္လာ

တင္ေရႊ မင္းဘူး shared U Soe Lin's post. မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
9 hrs ·
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
19 hrs ·
မေကြးတိုင္းေဒသျကီး  နတ္ေမာက္ျမို့နယ္
အင္းကန္ေက်းရြာေတာင္ဘက္ရွိ
ကုလားေမ်ာေခ်ာင္းတြင္ ေတာင္က်
ေရမ်ားတဟုန္ထိုးက်ေရာက္ျပီး ရြာတြင္းသို့ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ အိမ္ေျခ
၃၆အိမ္ေရဝင္ေရာက္လြွမ္းမိုးမွဳ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ ယေန့ညေန၁၈၀၀နာရီတြင္ျဖစ္ပြါးသည္။
သက္ဆိုင္ရာသို့အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ
ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းေပးပို့ခဲ႕၊
အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္၃ပင္ပါတ္လည္အိမ္တလံုးေရစီးနွင့္အတူေမ်ာပါခဲ႕ရာ
ေက်းရြာပရဟိတျပည္သူမ်ားမွကူညီ
ကယ္ဆယ္ေပးခဲ႕ရ
ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းေပးမွဳတြင္အ္မ္ေျခ၃၆အိမ္ေရဝင္ေရာက္လြမ္းမိုးမွဳ
အား ဘယ္သူေမးေမး၂၄အိမ္သာေျပာရန္ျမို့နယ္ဒုတိယအေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးမွဴးဦးတင့္ေဇာ္ မွရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို့ဖိအားေပးခဲ႕ပြင့္လင္းျမင္
သာေခတ္တြင္ျဖစ္ရပ္မွန္အားဖံုးကြယ္ေနသ၍ဘြတ္လပ္ေသာတရားမ်ွတေသာဒီမိုကေရစီ

စနစ္နွင့္ျပည္သူတို့
ေဝးကြာေနဦးမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း
 

0 comments: