ယခုရက္ပိုင္း ရြာသြန္းမိုးေႀကာင့္ မေကြးတကၠသုိလ္ ေရလ်ွံ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အခက္ခဲျဖစ္။

တင္ေရႊ မင္းဘူး added 3 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
10 mins ·
ယခုရက္ပိုင္း ရြာသြန္းမိုးေႀကာင့္ မေကြးတကၠသုိလ္ ေရလ်ွံ
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အခက္ခဲျဖစ္။
 

0 comments: