မဲဆႏၵလက္မွတ္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုေန

23 hours 59 minutes ago Wed, 10/28/2015 - 12:14
Hits: 6470 times
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/6632#sthash.rNUOcjU1.dpuf

Hits: 6470 times
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/6632#sthash.rNUOcjU1.dpuf
Hits: 6470 times
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/6632#sthash.rNUOcjU1.dpuf
ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္လက္မွတ္ အေရအတြက္ကို ၁၂၅ သန္းေက်ာ္ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံသည့္ အေရအတြက္သည္ သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုမို႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းဦးခိုင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴ လမ္းမေပၚရိွ ပံုႏိွပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဲလက္မွတ္ေပါင္း ၁၂၅ ဒႆမ ၅၅ သန္း ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံသည့္ အေရအတြက္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၁၃ဝ,၈၁၁,၂၇၂ ေစာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုေနျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၂ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးတို႔အတြက္ ဆႏၵမဲေလးမဲ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၂ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆႏၵမဲျပား အေရအတြက္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက သန္း ၁၂၀ ေက်ာ္သာ ႐ိုက္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံထားရာ အခ်ိန္မီ အပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္း ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္သည္ဟုလည္း  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းခံထားၿပီး “အဆိုပါေန႔ရက္ထက္ ေနာက္က်အပ္ႏွံလာမႈမ်ားအေပၚ ပုံႏွိပ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အရ အခ်ိန္မီပုံႏွိပ္ ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိႏိုင္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသည္ မဲဆႏၵ လက္မွတ္ေပါင္း ၁၃ သန္းေက်ာ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အတိအက်မွာ ၁၃ဝ,၈၁၁,၂၇၂ ေစာင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၉ ရက္အတြင္း အမွာစာ ကိုးႀကိမ္ျဖင့္ ၁၃ဝ,၆၂ဝ,၂၇၂ ေစာင္၊ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၁၉၁,ဝဝဝ ေစာင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းက ဆိုသည္။
ထိုအထဲတြင္ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ၁၉၁,ဝဝဝ ေစာင္႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့သည္ဟု ပါရွိရာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ား မဲေပးရန္ေလ်ာက္ထားသည့္ ဦးေရမွ ၁၈,၀၀၀ ၀န္းက်င္သာရရိွထားသည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လည္းေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက မဇၩိမသုိ႔ ေျဖၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေရအတြက္လည္း ကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ားစာရင္းတြင္ လူပိုမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉၀,၀၀၀၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ပထမ အႀကိမ္ မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္စဥ္က မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူ ၂၈ သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ၃၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိလာသည္ကို မဇၩိမက ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/6632#sthash.rNUOcjU1.dpuf

ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္လက္မွတ္ အေရအတြက္ကို ၁၂၅ သန္းေက်ာ္ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံသည့္ အေရအတြက္သည္ သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုမို႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းဦးခိုင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴ လမ္းမေပၚရိွ ပံုႏိွပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဲလက္မွတ္ေပါင္း ၁၂၅ ဒႆမ ၅၅ သန္း ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံသည့္ အေရအတြက္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၁၃ဝ,၈၁၁,၂၇၂ ေစာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုေနျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၂ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးတို႔အတြက္ ဆႏၵမဲေလးမဲ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၂ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆႏၵမဲျပား အေရအတြက္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက သန္း ၁၂၀ ေက်ာ္သာ ႐ိုက္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္မ်ား ပံုႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံထားရာ အခ်ိန္မီ အပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္း ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္သည္ဟုလည္း  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းခံထားၿပီး “အဆိုပါေန႔ရက္ထက္ ေနာက္က်အပ္ႏွံလာမႈမ်ားအေပၚ ပုံႏွိပ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အရ အခ်ိန္မီပုံႏွိပ္ ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိႏိုင္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသည္ မဲဆႏၵ လက္မွတ္ေပါင္း ၁၃ သန္းေက်ာ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အတိအက်မွာ ၁၃ဝ,၈၁၁,၂၇၂ ေစာင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၉ ရက္အတြင္း အမွာစာ ကိုးႀကိမ္ျဖင့္ ၁၃ဝ,၆၂ဝ,၂၇၂ ေစာင္၊ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၁၉၁,ဝဝဝ ေစာင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းက ဆိုသည္။
ထိုအထဲတြင္ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ၁၉၁,ဝဝဝ ေစာင္႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့သည္ဟု ပါရွိရာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ား မဲေပးရန္ေလ်ာက္ထားသည့္ ဦးေရမွ ၁၈,၀၀၀ ၀န္းက်င္သာရရိွထားသည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လည္းေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက မဇၩိမသုိ႔ ေျဖၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေရအတြက္လည္း ကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ားစာရင္းတြင္ လူပိုမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉၀,၀၀၀၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ပထမ အႀကိမ္ မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္စဥ္က မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူ ၂၈ သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ၃၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိလာသည္ကို မဇၩိမက ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/6632#sthash.rNUOcjU1.dpuf

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel မဲဆႏၵလက္မွတ္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုေန ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, October 28, 2015. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan မဲဆႏၵလက္မွတ္ ႐ိုက္ႏွိပ္မႈ ငါးသန္းေက်ာ္ ပိုေန
 

0 comments: