လက္ပန္းတန္းကိစၥတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိဟု ေဝဖန္ခံရ

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf
ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ၁၈ရက္ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားအေရးကိစၥတြင္ စံုစမ္းမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA မွ Professor Kyong WhanAhnက ေျပာသည္။
“၂၀၁၁ က စတည္ေထာင္တယ္ အခု၂၀၁၄ေရာက္လာၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ဘဲ ဟိုအစတုန္းကလိုအျဖစ္ပဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အသိျပဳမႈခံရမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့မွ အားနည္းေစတယ္” ဟု FORUM-ASIA  မွ Country Programme Manager Ms Betty Tolandaက ေျပာသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေနျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို တရားစြဲဆို၍မရဘဲ သဝဏ္လႊာသာေပးပို႔၍ ရသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း ဗကသ အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာင္းသား ေအာင္မင္းခိုင္က ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ကို မတ္လ ၁၀ရက္က ရဲမ်ားက ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
ယင္းလုပ္ရပ္တြင္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္းကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္ေကာ္မရွင္က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေပ။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္၌ "သတိေပးတားျမစ္ေသာ္လည္း လူစုမကြဲပါက အင္အားပိတ္ဆို႔လူစုခြဲျခင္း၊ ေရလံုးျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း၊ အသံျဖင့္ေျခာက္လွန္႔၍ လူစုခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္" ဟုသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf

ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ၁၈ရက္ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားအေရးကိစၥတြင္ စံုစမ္းမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA မွ Professor Kyong WhanAhnက ေျပာသည္။
“၂၀၁၁ က စတည္ေထာင္တယ္ အခု၂၀၁၄ေရာက္လာၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ဘဲ ဟိုအစတုန္းကလိုအျဖစ္ပဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အသိျပဳမႈခံရမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့မွ အားနည္းေစတယ္” ဟု FORUM-ASIA  မွ Country Programme Manager Ms Betty Tolandaက ေျပာသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေနျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို တရားစြဲဆို၍မရဘဲ သဝဏ္လႊာသာေပးပို႔၍ ရသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း ဗကသ အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာင္းသား ေအာင္မင္းခိုင္က ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ကို မတ္လ ၁၀ရက္က ရဲမ်ားက ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ယင္းလုပ္ရပ္တြင္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္းကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္ေကာ္မရွင္က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေပ။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္၌ "သတိေပးတားျမစ္ေသာ္လည္း လူစုမကြဲပါက အင္အားပိတ္ဆို႔လူစုခြဲျခင္း၊ ေရလံုးျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း၊ အသံျဖင့္ေျခာက္လွန္႔၍ လူစုခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္" ဟုသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf
 

လယ္ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ကို တိုင္ၾကားသည့္အမႈ ရဲစခန္းက တရားဝင္လက္ခံလိုက္ၿပီ


- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7603#sthash.yLLzpDYd.dpuf

ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္က ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လယ္ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္။ (ဓာတ္ပံု-မင္းမင္း၊မဇၩိမ)
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဦးျမင့္လိႈင္အား တိုင္ၾကားသည့္အမႈကို ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တရား၀င္လက္ခံခဲ့သည္ဟု တိုင္ၾကားသူ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၈ရက္တြင္ မဇၩိမသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
ဦးျမင့္လိွဳင္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးမဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္လာဘေပးကာ မဲဆြယ္မႈတုိ႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
"မေန႔က ညပိုင္းမွာ ရဲကအမႈကိုလက္ခံပါမယ့္ဆိုၿပီး ဖုန္းဆက္တယ္။ ဒီေန႔ ၁၈ရက္ ၁၀နာရီေလာက္မွာ အမႈသြားတင္တယ္။ နက္ျဖန္ "ပ"နံပါတ္ရမယ္ေျပာတယ္။ အရင္ ၁၆ရက္ေန႔ကရဲမွာသြားတိုင္ေတာ့ ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမွဳ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး အဲဒီတုန္းကျငင္းလိုက္တာ။ ဒီေန႔မွတရား၀င္လက္ခံလိုက္တာ" ဟု ၎ကဆိုသည္။
တိုင္ၾကားခံရသူ ဦးျမင့္လိွဳင္သည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးရက္မဟုတ္သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၄ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၄၂၅ဦးရိွသည့္ သီရိမဂၤလာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ ရပ္ကြက္အတြင္း ၎ကို မဲေပးေရး ယင္းရပ္ကြက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ေတြ႔ဆံုကာ မဲေပးပါက ရြာအမည္ေပါက္ႏွင့္ လမ္း၊ မီးစသည္မ်ားရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့သည္ဟု ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက စြပ္စြဲတိုင္ၾကားထားသည္။
"ကြ်န္ေတာ့္ဆီမွာ အမႈနဲ႔ပက္သက္တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြရိွတယ္၊ အေထာက္အထားေတြလည္းရိွတယ္။ အဲဒီအမႈနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ပုဒ္မေတြဘာေတြက၊ နက္ျဖန္၈နာရီမွာသိရမယ္လို႔ ရဲစခန္းကဒီေန႔ေျပာလိုက္တယ္။" ဟု ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းကဆိုသည္။
ယင္းအျပင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးကာလမဟုတ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္တြင္လည္း သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲဟုဆိုကာ၊ ဘိုးဘြားမ်ားကို ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ကြက္အတြင္း ေခၚယူၿပီးတန္ဖိုးငါးေသာင္းရိွ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ၊ မဲဆြယ္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ကိုေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိရဲစခန္းသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားသည္ဟုလည္း ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မတိုင္ထားဘူး။ ဒါေပမယ့္မဲရံုမွဴးကေတာ့ ရဲကိုတုိင္ထားတယ္၊ မဲေပးတဲ့ေနရာ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြမဲေပးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသလို ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ဆိုၿပီးတိုင္ထားတာၾကားတယ္။"  ဟု ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿပိဳင္ဖက္ပါတီႏွစ္ခုမွ တရားစြဲတုိင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက မဇၩိမကိုေျဖၾကားသည္။
ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းကိုလည္း မဲရံုမွဴးကတုိင္ၾကားသျဖင့္ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈအျပင္၊ မဲရံုအတြင္းမဲေပးသူမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားသည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လိွဳင္ႏွင့္ NLD မွ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းတို႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ေထာက္ခံမဲ ၉၄၂၁မဲျဖင့္အႏိုင္ရရိွခဲ့သည္။
Tags: 
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7603#sthash.yLLzpDYd.dpuf

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာသမၼတရဲ႕အထက္မွာရွိေနမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ကိုက္ညီမွုမရွိဘူးဆိုျပီးတျခားပါတီေတြကေျပာဆိုမွုေတြကိုအာရံုေနာက္လြန္းလို႕ဦးကိုနီေျဖထားတာေလးကိုကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာသမၼတရဲ႕အထက္မွာရွိေနမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ကိုက္ညီမွုမရွိဘူးဆိုျပီးတျခားပါတီေတြကေျပာဆိုမွုေတြကိုအာရံုေနာက္လြန္းလို႕ဦးကိုနီေျဖထားတာေလးကိုကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
//////////::::::::::////////;;;;;;;;///////////:::::::////////:::::::;;;
တကယ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာအစစ္အမွန္သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မဟုတ္ဘူး
သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစစ္အမွန္ဆိုတာကသမၼတကိုျပည္သူလူထုကတိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ဆိုင္သမ်ွအာဏာအားလံုးကိုအျပီးအျပတ္အပ္ရတယ္
အဲဒီက်ေတာ့သမၼတဟာသူအထက္မွာဘယ္သူမွမရွိေတာ့ဘူး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာသူဟာအႀကီးဆံုးဘဲ
သူ႕ကိုတစ္ေယာက္ေယာက္ကလည္းညႊန္ႀကားလို႕မရဘူး
ဒါကသမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အစစ္အမွန္ဆိုရင္ေတာ့မွန္တယ္။
သို႕ေသာ္လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကသမၼတကိုျပည္သူလူထုကတိုက္ရိုက္မေရြးဘူး
ျပည္သူလူထုကျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုေရြးတယ္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုေရြးတယ္
လႊတ္ေတာ္၂ရပ္ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာျဖစ္လာတယ္
အဲေတာ့ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့အမတ္မင္းေတြကေနျပီးေတာ့နိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့တာဝန္ေပးတာျဖစ္တယ္
အဲဒီေတာ့နာမည္သာသမၼတျဖစ္ေပမယ္လို႕သူ႕ကိုေရြးခ်ယ္ထားတာပါလီမန္ကေနေရြးခ်ယ္ထားတာ...
လႊတ္ေတာ္ကေနေရြးျပီးေတာ့ခန္႕ထားတဲ့သမၼတျဖစ္တဲ့အတြက္သူဟာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေအာက္မွာရွိေနတယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၂၀၃မွာ-
'နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတာဝန္ခံရမည္'လို႕ရွင္းရွင္းလင္းလင္းကိုေရးထားတယ္
ဒီအဓိပၸါယ္ကသမၼတဟာလုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္လို႕မရဘူး၊သမၼတကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကခန္႕ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္သမၼတသည္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတာဝန္ခံျပီးအလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဘဲ
ေကာင္းျပီ...ဒီစကားလံုးကိုဘဲေကာက္ျပီးျပန္စဥ္းစားလိုက္ရင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာျပည္သူလူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတာ၊ပါတီအေနနဲ႕ေျပာရရင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ပါတီေတြထဲကေနျပီးေတာ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုျပည္သူလူထုကေနအမ်ားဆံုးအမတ္ေတြကိုေရြးျပီးေတာ့မွလႊတ္ေတာ္ကိုပို႕လိုက္တယ္
တနည္းအားျဖင့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေရြးခ်ယ္တဲ့သမၼတျဖစ္တဲ့အတြက္ဒီသမၼတဟာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒနဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမဲ့ပုဂၢိဳလ္သာျဖစ္တယ္
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာပါတီကေနေပၚလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည္အျမဲတမ္းအေရးႀကီးတဲ့ေနရာမွာရွိေနမယ္
ဘာျဖစ္လို႕တုန္းဒီေမးခြန္းကအေရးႀကီးပါတယ္
ပါတီေခါင္းေဆာင္ဟာတိုင္းျပည္ကိုသူကတာဝန္ခံရမဲ့သူျဖစ္ေနတယ္၊ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္မယ္၊တကယ့္ျပည္သူလူထုကိုေအးခ်မ္းသာယာတဲ့အေနအထားတစ္ခုကိုထားရွိမယ္ဆိုတဲ့ကတိကဝတ္နဲ႕တက္လာတာ၊ဒီကတိကဝတ္ကိုေပးတာကအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကေပးတာ၊ဒီကတိကိုသူတာဝန္ခံရေတာ့မယ္ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ၊ဒီလိုဆိုရင္သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ကလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြတိုးေပးရေတာ့မယ္၊ျပည္သူလူထုအေပၚမွာတာဝန္ခံရမဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာသူတို႕ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့သမၼတကိုလိုအပ္သလိုသူကညႊန္ႀကားတာတို႕၊ထိန္းေက်ာင္းေပးတာတို႕၊ဒါေတြရွိမွာဘဲ_
ဒါေႀကာင့္မိုလို႕သမၼတအထက္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရွိေနမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာဥပေဒနဲ႕ဆန္႕က်င္တဲ့ေျပာစကားမဟုတ္ပါဘူး၊အင္မတန္ကိုမွန္တယ္၊သူဟာပကတိအမွန္တရားကိုေျပာလိုက္တာ၊၊

ဦးကိုနီအင္တာဗ်ဴးမွထုတ္ႏွုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
ခိုင္ဝိုင္း
 

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသည့္ ေဒသခံ တစ္သိန္းနီးပါးက ဆိုင္ကယ္အစီးေရ ႏွစ္ေထာင္၊ ကားအစီးေရ သံုးရာခန္႔ျဖင့္ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ၆ရက္) မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္း

Eleven Media Group added 9 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
3 hrs · Edited ·
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသည့္ ေဒသခံ တစ္သိန္းနီးပါးက ဆိုင္ကယ္အစီးေရ ႏွစ္ေထာင္၊ ကားအစီးေရ သံုးရာခန္႔ျဖင့္ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ၆ရက္) မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ေအာင္ႏုိင္ေရး လွည့္လည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Photo Credit - သက္ထိန္၀င္း
 

#‎ေတာင္တြင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီပါတီစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္

Bopyae Taungdwingyi added 11 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
26 mins ·
‪#‎ေတာင္တြင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီပါတီစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္‬
ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ မြန္းလြဲအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ မွ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္...
 

ေဒါင္းကတဲ႔ေန႔ ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း )႔

ေဒါင္းကတဲ႔ေန႔
ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း )႔
ဘယ္ေတာမွာ ေနေန
ဘယ္ေရကို ေျပာင္းေျပာင္း
အေရးအေျကာင္းဆို
ေသြးမေျပာင္းပါဘူး
ေရွးေဒါင္းတို႔ရဲ႕ သမိုင္းအစဥ္……

တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး
ျပည္သူ႔အက်ိဳးဆို အေျကာင္းမေရြး
ေဒါင္းေသြးနီ ရဲရဲခြပ္
ညီညႊတ္ခဲ႔ ရာဇဝင္……
ျပည္သူေတြနဲ႔ ထာဝရမခြဲ
ျပည္သူထဲ အတူေန
အပူေဝ အတူမ်ွ
ဒုကၡအေထြေထြက လြတ္ေျကာင္း
ခြပ္ေဒါင္းေဟ့ မာန္ဝင္
ရန္ျမင္သမ်ွ ရင္ဆိုင္ေတြ႔……
စမ္းကေလးေတြ ေအး
ပန္းကေလးေတြ ေမႊး
ငွက္ကေလးေတြ ေတးဆို
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတို႔ျကိုေတာ့
ျမိဳင္ယံညိဳ…ဟိုး…ရိုးအေျခက
အိုးေဝ……အိုးေဝ………
မဂၤလာသံ အေပါင္း……ခ……ရေအာင္
ေဒါင္း ကတဲ႔ ေန႔…………႔
 

ေစတုတၱရာျမိဳ႕ နုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ခရီးစဥ္

Jhon Sai added 5 new photos — with Ko Dee and 7 others. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ေစတုတၱရာျမိဳ႕ နုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ခရီးစဥ္
 

(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ျပဳဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကုိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။)

Ko Thit Nyein shared The Voice Weekly's photo. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
21 hrs ·
" ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးေတြက ေနၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သတင္းေတြရတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားအေတာ္ကို လုံေလာက္ပါတယ္"
(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ျပဳဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကုိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။)
The Voice Weekly
" ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးေတြက ေနၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သတင္းေတြရတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားအေတာ္ကို လုံေလာက္ပါတယ္"
(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ျပဳဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကုိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။)
၁၉၉၀နဲ႔ ၂၀၁၅ ကလည္း မတူပါဘူး
------------------------------------
"အရင္တုန္းက အတုိင္းျဖစ္လာမယ္လို႔ ကၽြန္မ မထင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၁၉၉၀နဲ႔ ၂၀၁၅ ကလည္း မတူပါဘူး။ ဥပမာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၀၁၀နဲ႔ေတာင္ မတူပါဘူး ။ အခုႀကိဳတင္မဲေတြ ကိစၥဟာ ၂၀၁၀တုန္းက ဆိုးဆုိးဝါးဝါးႀကီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ လူတုိင္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဘယ္သူကမွ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး ။အခုက်ေတာ့ ဒီဟာေတြကို ကန္႔ကြက္မယ့္သူေတြရွိတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေျပာရဲဆိုရဲလာတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနေတြက လုံးဝမတူေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၁၉၉၀အတုိင္း ျဖစ္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး ။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတာက ဒီေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္မွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိဖုိ႔ ။ဒီေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈေတြကို တရားဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္နုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္"
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း လက္ခံသင့္တာလက္ခံမွာ
--------------------------------------------
"ကၽြန္မတို႔က အရင္အစိုးရ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥမို႔လို႔ လက္မခံဘူးဆုိတာ မရွိပါဘူး။ အရင္တုန္းက သြားခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မွာ လက္ခံသင့္တဲ့အရာဆို လက္ခံမွာပါ။ ေျပာင္းလဲရမယ့္ အပိုင္းေတြကို ေျပာင္းမွာပါ။ အရင္အစိုးရက လုပ္ခဲ့တာမို႔ ကိုယ့္အစိုးရလက္ထက္က်ရင္ အားလုံးေျပာင္းရမယ္ ဆုိတာ ဒါမလိုအပ္တဲ့ အာဃာတ စိတ္ထားေတြပါ။ ဒီလိုစိတ္ေတြ မရွိပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ ေကာင္းတဲ့ ဟာေတြကို ယူမယ္။ မေကာင္းဘူးထင္တဲ့ဟာကို ျပင္မယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္ ကၽြန္မတို႔ ၾကိဳးစားမယ္။"
ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာမယ္
--------------------------
"ဘယ္ေလာက္အထိ အမွားအယြင္းေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ လုပ္တယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ရမွာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိမွားမယ္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆိုတာ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ႀကိဳတင္မဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဝင္လာတဲ့ သတင္းေတြအထိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးေတြက ေနၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သတင္းေတြရတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထား အေတာ္ကို လုံေလာက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို တတ္နုိင္သမွ် အျမန္ဆုံး ကိုယ္တြယ္သြားခ်င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္းပါပဲ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ေတြျဖစ္ေျမာက္ၿပီးမွ ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ခံနုိင္စရာ ရွိလဲ၊ မရွိလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ အားလုံးသိမွာပါ။"
အဂတိတရားကင္းတဲ့အစုိးရထူေထာင္မယ္
-------------------------------------------
"ခရုိနီဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ဘယ္သူကမွ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ၾကေသးဘူး။ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ အဂတိတရား ကင္းစင္တဲ့ အစိုးရကို ထူေထာင္မယ္လို႔ ေျပာထားျပီးသားပါ။ စီပြားေရး ဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ နုိင္ငံေရး ဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိတရား ရွိေနရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရး နဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အထူးသတိထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အဂတိ လုိက္စားမႈဆိုတာ အဲ့ဒီက စတာပဲ။ အစိုးရက အဂတိလိုက္စား မႈရွိေနရင္ စီးပြားေရး ကလည္း အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရနဲ႔စၿပီးေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရအသိုင္းအဝုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္မတို႔က ထူေထာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္"
အဓိကရတနာဟာ ျပည္သူ
---------------------------
"ဒါကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျပႆနာက ျမန္မာနုိင္ငံ တစ္ခုလုံးမွာ ရွိပါတယ္ ။ ကၽြန္မတုိ႔ အျမဲတမ္းေျပာပါတယ္ ကၽြန္မတို႔နုိင္ငံဟာ သဘာဝ သယံဇာတေတြေပါ ၾကြယ္ဝၿပီး နုိင္ငံက ဆင္းရဲတဲ နုိင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ စနစ္ေၾကာင့္ပဲ ဒီစနစ္ကို ျပဳျပင္နုိင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က တုိင္းတစ္ခု ျပည္နယ္တစ္ခု ကို ၾကည့္ၿပီး လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ တစ္နုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတ ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးျပဳရုံတင္ မကဘူး။ အက်ဳိးမယုတ္ေစေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ရမွာပါ။ အခုဆိုရင္ သဘာဝသယံဇာတ က်ိန္စာ ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကို သိပ္ၿပီးအားကိုးရင္လည္း ကၽြန္မတုိ႔ နုိင္ငံက တုိးတက္သင့္သေလာက္ တုိးတက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ အဓိက ရတနာဟာ ျပည္သူလူထုပါ။ ျပည္သူ လူထုရဲ့ အရည္အခ်င္းကို အဓိက ထားရမယ္။ သဘာဝ သယံဇာတ ပစၥည္းကို သုံးစြဲတဲ့ ေနရာမွာ လည္း မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ရမယ္။ အဲ့ဒီနွစ္ခုကို ဒြန္တြဲၿပီး လုပ္သြားမွ ကၽြန္မတို႔ နုိင္ငံဟာ ခ်မ္းသာ နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္"
ႏုိင္ငံကုိ ေရရွည္အက်ဳိးျပဳတဲ့ ဥပေဒ
-----------------------------------
"ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒေတြ အားလုံးကို တရားမၽွမွ်တတ ေျဖရွင္းရမွာေပါ့။ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္တယ္ဆိုတာ ဥပေဒေတြဆိုတာက နုိင္ငံကို ေရရွည္ အက်ဳိးျပဳတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ရပါမယ္။ တစ္လ၊နွစ္လ ၊သုံးလနဲ႔ တခ်ဳ႔ိေတြက ေတာင္းဆိုလို႔ သေဘာက်ေအာင္ ေခၽြးသိပ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ထုတ္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးလုံးဝမျဖစ္ရဘူး။ နုိင္ငံအတြက္ အနာဂါတ္တြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာပါ။ ဒါက ပညာေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားကိစၥ`ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေျခခံမူနဲ႔ပဲ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္"
၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်
-----------------------------------------------
"၂၅ရာခုိင္နႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ုဳပ္က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ ဒီ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတာဟာ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်လို႔ ဒါဟာ မရွိသင့္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လည္း အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွးရႈၿပီးေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းညႇိ သြားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မူအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တရားဝင္တင္ျပထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။"
လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူမသိေအာင္ လုပ္လုိ႔မျဖစ္
--------------------------------------------------
"တပ္မေတာ္နဲ႔ ညီညြတ္ေရးလုပ္တဲ့ အခါမွာ အရင္ဆုံးလုပ္ရမွာကေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တကယ့္ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာကိုမွ လွ်ိဳ႔ဝွက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူမသိေအာင္ လုပ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေျခခံၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြကိုေကာ ျပည္သူလူထုေကာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ကို သိဖုိ႔ဆိုတာဟာ ပထမဆုံးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။"
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဘယ္လုိစာခ်ဳပ္ထားသလဲ
-----------------------------------------
"ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားမွန္းလည္း ကၽြန္မတို႔မသိဘူး။ ဘယ္လို သေဘာတူညီမႈေတြ ရွိထားမွန္းလည္းမသိဘူး။ တျခားစီမံကိန္းေတြလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ဘာေတြပါမွန္း ဘာေတြသေဘာတူထားမွန္းမသိဘဲနဲ႔ ဘာလိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေျပာရင္ အင္မတန္ တာဝန္မဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဘာေတြ ပါလဲဆိုတာ သိဖုိ႔လိုတယ္။ ျပည္သူကိုလည္း သိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္စဥ္းစားရမွာေပါ့"
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အဓိက
-----------------------------
"တရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (ဒီဆက္ဆံေရး မေကာင္းတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာပဲ။ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ မရွိေတာ့ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြက မသိဘူး။ ေနာက္ေတာ့မွ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ သိတယ္။ မေက်နပ္မႈေတြ ျဖစ္တယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေစာေစာတုန္းက ျမစ္ဆုံနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ေမးခြန္းမွာလည္း ေျပာၿပီးၿပီ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အဓိကပဲ ။ဘယ္လိုသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ယူထားတယ္ ဆိုတာ ျပည္သူလူထုက သိရမယ္။ သိၿပီးမွ ျပည္သူလူထုကလည္း ကိုယ့္ရဲ့ဆႏၵကို ေသေသခ်ာခ်ာ အစိုးရလုပ္တဲ့သူေတြ ၊သေဘာတူညီမႈ ယူထားတဲ့ သူေတြသိေအာင္ ထုတ္ျပနုိင္မယ္။ အဲ့ဒီလို နည္းနဲ႔သြား မယ္ဆိုရင္ အဖုအထစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေခ်ာေအာင္လုပ္လို႔ ရပါတယ္"
 

(ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ပခုကၠဴ ေဒသခံမ်ားက NLD ပါတီအား ေထာက္ခံေၾကာင္း လွည့္လည္ပြဲ ျပဳလုပ္

Eleven Media Group added 20 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
4 hrs ·
ပခုကၠဴ ေဒသခံမ်ားက NLD ပါတီအား ေထာက္ခံေၾကာင္း လွည့္လည္ပြဲ ျပဳလုပ္
ပခုကၠဴ ေဒသခံမ်ားက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ေထာက္ခံသည့္ လွည့္လည္ပြဲအား ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အင္အားျပလွည့္လည္ ပြဲအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခဲ့ရာ ပါတီတစ္ခုကို ေထာက္ခံသည့္ အင္အားျပ လွည့္လည္မႈ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လွည့္လည္ပြဲအား ခြင့္မျပဳသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပူးေပါင္းျပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခံမ်ားက အင္အားျပလွည့္လည္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္ (၂) NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚဇင္နီနီ၀င္းက ေျပာၾကားပါသည္။
"ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခံေတြက NLD နဲ႔ အျမဲတသားတည္း ရွိေနေၾကာင္း ျပဖို႔အတြက္ ဒီေထာက္ခံအင္းအားျပပြဲျပဳလုပ္တာပါ။ ညေန ၃ နာရီအထိ လွည့္လည္သြားပါမယ္" ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 

ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ျပည္ခိုင္ၿဖိ ုးပါတီေအာင္နိ ုင္ေရး အင္းအားျပပြဲျပ ု ုလုပ္

ထင္ေပၚ(ပုဂံသူရဲေကာင္း)
6-10-2015
ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ျပည္ခိုင္ၿဖိ ုးပါတီေအာင္နိ ုင္ေရး
အင္းအားျပပြဲျပ ု ုလုပ္ခဲ့ျခင္းေအာင္နိ ုင္ေရး
အင္အားျပပြဲျပ ု ုလုပ္ခဲ့ရာတြင္ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ေပၚ
ရွိလိႈင္းကားမ်ား ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္မိုလာရြာမွ
ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ေပၚလည့္လွယ္အင္အားျပခဲ့ရာ
လူေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိသည္
ဟုခန္ ့မွန္းရသည္သို ့ရာတြင္အင္အားျပသူ
မ်ားအားဆိုင္ကယ္သမား တဦး၁၀၀၀၀ိက်ပ္
နွင့္အင္အားျပသူတဦး၇၀၀၀ိက်ပ္တို ့ေပးေဆာင္
မည္ဟုအင္အားျပဆိုင္ကယ္သမားမ်ားထံမွ
ယခုလိုသိရသည္
 

မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္၍ၾကည့္ခြင့္ရမည္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲစာရင္းမ်ားေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သတင္း ရရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္း ယူမည့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္မရွိေသာ္လည္း မဲေပးခ်ိန္ၿပီးစီး၍ မဲမ်ားေရတြက္ခ်ိန္ တြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦး ဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ သတင္း သမားမ်ားကို မဲေရတြက္ခ်ိန္၌ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္မရရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ ရရွိေၾကာင္း အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၌ သတင္းယူခဲ့သည့္ သတင္းသမားမ်ားက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တာဝန္ေပး ထားသည့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အမ်ား ယံုၾကည္ရသူ ရပ္မိရပ္ဖ ၁၀ ဦးတို႔က အနီးကပ္ေလ့လာခြင့္ရ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာသမား မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သတင္းယူႏုိင္သည့္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထား ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္စိုးက ေျပာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ သ တင္းဌာနတစ္ခုက ခ႐ိုင္တစ္ခုလွ်င္ သတင္းသမား သံုးဦးႏႈန္းျဖင့္ ခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ၌ သတင္းယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး မဲ႐ံုပရိဝုဏ္အတြင္း သတင္းရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္မထားသည့္ အျခားသတင္းသမားမ်ားမွာ မဲ႐ံုပရဝုဏ္ အျပင္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ သတင္းယူခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။  
သို႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊ၀ါခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား ႐ုိက္ကူး ရန္ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခြင့္ျပဳရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သို႔ စာျဖင့္ တရား၀င္ တင္ျပ ထားျခင္းအေပၚ ခြင့္ျပဳေပးရန္ သင့္၊ မသင့္သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္ မီဒီယာမဆုိ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ျခင္း၊ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၄၈(ခ) ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ ဦး၀င္းကိုက ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ  ၄၈အပုဒ္(ခ)အရ မဲ႐ုံအတြင္း၀င္ ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ခုနစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ ထားၿပီး ထုိခုနစ္မ်ဳိးထဲတြင္လည္း မီဒီယာမပါ၀င္ဟုဆုိသည္။ ထုိနည္း အတူ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူမ်ား သည္လည္း  မဲ႐ုံအတြင္းဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို ႐ုိက္ကူးခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းကုိကေျပာသည္။

7 Day Daily
 

အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားထဲတြင္ကား ႏွင့္ ဆိုက္ကားေပၚရွိ အလံ ႏွင့္ စတစ္ကာလည္း အက်ံဳး၀င္ ႏို၀င္ဘာ (၆)ရက္ အျပီးျဖဳတ္သိမ္းရမည့္ ပါတီစည္းရံုးေရး

နိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ အၿပီးျဖဳတ္သိမ္းရမည့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားထဲတြင္ ကားႏွင့္ဆိုက္ကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ အလံႏွင့္ စတစ္ကာမ်ား လည္း အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။
''ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လကၡဏာရွိတဲ့ အရာေတြအားလုံး အက်ဳံး ဝင္တယ္။ ပါတီစည္း႐ုံးရန္အလို႔ငွာ အကုန္အက်ဳံးဝင္တယ္။ အလံ၊ အက်ႌ၊ တံဆိပ္ စတဲ့ အရာ ေတြကို စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ စည္း႐ုံးရန္လုပ္ထားတဲ့အရာေတြျဖစ္လို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမတိုင္ခင္က ရွိတဲ့အရာမ်ိဳးေတြ၊ ဥပမာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္၊ ပါတီအလံ၊ ဒါေတြကေတာ့ မပါဘူးေလ။ ဒါကၾကည့္ရင္ လူတိုင္းသိပါတယ္။ စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ လုပ္တဲ့ အရာလား၊ နဂို ကတည္းက ရွိတဲ့အရာလားဆိုတာ'' ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ အရာရွိ ဦးခင္ေဇာ္ထြန္း ကေျပာၾကား သည္။
နိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ ျဖဳတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ ပါတီအလံ၊ စတစ္ကာမ်ား၊ ပါတီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို ပါတီေထာက္ခံသူမ်ား ဆက္လက္ အသုံးျပဳပါက မိမိေထာက္ခံအားေပးေသာ ပါတီအား ထိခိုက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အသိျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္လိုေၾကာင္း နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ သိရသည္။
http://www.usdp.org.mm/index.php/2014-12-04-08-40-21/5533-2015-11-05-08-10-23