ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ျပည္ခိုင္ၿဖိ ုးပါတီေအာင္နိ ုင္ေရး အင္းအားျပပြဲျပ ု ုလုပ္

ထင္ေပၚ(ပုဂံသူရဲေကာင္း)
6-10-2015
ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ျပည္ခိုင္ၿဖိ ုးပါတီေအာင္နိ ုင္ေရး
အင္းအားျပပြဲျပ ု ုလုပ္ခဲ့ျခင္းေအာင္နိ ုင္ေရး
အင္အားျပပြဲျပ ု ုလုပ္ခဲ့ရာတြင္ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ေပၚ
ရွိလိႈင္းကားမ်ား ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္မိုလာရြာမွ
ေခ်ာက္ၿမိ ု ့ေပၚလည့္လွယ္အင္အားျပခဲ့ရာ
လူေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိသည္
ဟုခန္ ့မွန္းရသည္သို ့ရာတြင္အင္အားျပသူ
မ်ားအားဆိုင္ကယ္သမား တဦး၁၀၀၀၀ိက်ပ္
နွင့္အင္အားျပသူတဦး၇၀၀၀ိက်ပ္တို ့ေပးေဆာင္
မည္ဟုအင္အားျပဆိုင္ကယ္သမားမ်ားထံမွ
ယခုလိုသိရသည္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: