လက္ပန္းတန္းကိစၥတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိဟု ေဝဖန္ခံရ

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf
ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ၁၈ရက္ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားအေရးကိစၥတြင္ စံုစမ္းမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA မွ Professor Kyong WhanAhnက ေျပာသည္။
“၂၀၁၁ က စတည္ေထာင္တယ္ အခု၂၀၁၄ေရာက္လာၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ဘဲ ဟိုအစတုန္းကလိုအျဖစ္ပဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အသိျပဳမႈခံရမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့မွ အားနည္းေစတယ္” ဟု FORUM-ASIA  မွ Country Programme Manager Ms Betty Tolandaက ေျပာသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေနျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို တရားစြဲဆို၍မရဘဲ သဝဏ္လႊာသာေပးပို႔၍ ရသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း ဗကသ အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာင္းသား ေအာင္မင္းခိုင္က ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ကို မတ္လ ၁၀ရက္က ရဲမ်ားက ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
ယင္းလုပ္ရပ္တြင္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္းကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္ေကာ္မရွင္က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေပ။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္၌ "သတိေပးတားျမစ္ေသာ္လည္း လူစုမကြဲပါက အင္အားပိတ္ဆို႔လူစုခြဲျခင္း၊ ေရလံုးျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း၊ အသံျဖင့္ေျခာက္လွန္႔၍ လူစုခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္" ဟုသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf

ရန္ကုန္၊ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားရမႈမရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ၁၈ရက္ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားအေရးကိစၥတြင္ စံုစမ္းမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း FORUM-ASIA မွ Professor Kyong WhanAhnက ေျပာသည္။
“၂၀၁၁ က စတည္ေထာင္တယ္ အခု၂၀၁၄ေရာက္လာၿပီ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ဘဲ ဟိုအစတုန္းကလိုအျဖစ္ပဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ အသိျပဳမႈခံရမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့မွ အားနည္းေစတယ္” ဟု FORUM-ASIA  မွ Country Programme Manager Ms Betty Tolandaက ေျပာသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေနျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို တရားစြဲဆို၍မရဘဲ သဝဏ္လႊာသာေပးပို႔၍ ရသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း ဗကသ အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာင္းသား ေအာင္မင္းခိုင္က ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ပန္းတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ကို မတ္လ ၁၀ရက္က ရဲမ်ားက ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ယင္းလုပ္ရပ္တြင္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္းကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္ေကာ္မရွင္က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေပ။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္၌ "သတိေပးတားျမစ္ေသာ္လည္း လူစုမကြဲပါက အင္အားပိတ္ဆို႔လူစုခြဲျခင္း၊ ေရလံုးျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း၊ အသံျဖင့္ေျခာက္လွန္႔၍ လူစုခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္" ဟုသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/7604#sthash.fUN3Xu1B.dpuf
 

0 comments: