#‎ေတာင္တြင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီပါတီစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္

Bopyae Taungdwingyi added 11 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
26 mins ·
‪#‎ေတာင္တြင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီပါတီစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္‬
ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ မြန္းလြဲအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ မွ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္...
 

0 comments: