ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက USDP ပါတီမွ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွည့္လည္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္

Bopyae Taungdwingyi added 6 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
25 mins ·
‪#‎USDPပါတီစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္‬
ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက USDP ပါတီမွ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွည့္လည္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္...
 

0 comments: