* ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။

Nay Shwe Thway Aung added a new photo to the album: ★ The Most Precious Memories ★. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Nay Shwe Thway Aung's photo.1 hr · Edited ·
"တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုထိခိုက္ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္သည့္ အၿငိဳးအေတးႏွင့္အာဃာတတရားမ်ား မိမိတြင္လံုးဝမရွိ။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ လက္တဲြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို"
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
"ေရြးေကာက္ပဲြတြင္တရားဝင္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္လာမည္မွာ အားလံုးလက္ခံရမည့္အမွန္တရားပင္ျဖစ္။ သူမအေနျဖင့္တိုင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မိမိအေနျဖင့္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အစြမ္းကုန္ပံ့ပိုးကူညီမည္"
- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)
* ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ
ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။
--------------------------------------------------
ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ာ..
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အမိျမန္မာျပည္သမိုင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးအေျခအေနသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ရွိခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရအျပည့္အဝရရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈတစ္စတစ္စပ်က္စီးယိုယြင္းလာၿပီး တိုင္းျပည္ၿပိဳကဲြပ်က္သုန္းမည့္အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာေသာအခါ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရယႏၲရားျဖင့္အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္ကိုအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
မူလအစကေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ ကမ႓ာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ယံုၾကည္ေလးစားစြာဆက္ဆံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာစီးပြားေရးစနစ္မ်ားကိုအခ်ိန္မီေျပာင္းလည္းျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့၍ ျပည္သူလူထု၏အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုတစ္ဖန္လဲႊေျပာင္းရယူခဲ့ျပန္ပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အႏိုင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈမတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့၍ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ျပည္သူလူထုအျမင္ေစာင္းမႈခံရ၊ အႏိုင္ရပါတီဝင္မ်ားလည္းအေရးယူခံခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္သည္လည္းႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရကာ ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ခန္႔ထပ္မံ၍ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရျပန္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကပင္ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ေသာအေနအထားအထိထပ္မံအႏိုင္ရခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္တြင္ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနျခင္းထက္မာန္မာနမ်ားဖယ္ရွားၿပီး ေတြ႕ဆံုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကသာ တိုင္းျပည္အတြက္အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ
ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သလို လက္ေတြ႕တြင္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အမွန္တကယ္အသံုးခ် အက်ိဳးရွိေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဒီေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အဖိုးဦးသန္းေရႊႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္၏အျမင္ကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုအမ်ားစုခ်စ္ခင္ေလးစားေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္၍ သူ၏ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚအၿမဲပင္လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အဖိုးသည္လည္းပဲႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း သူ႔အေပၚဂါရဝတရားႏွင့္ေလးစားမႈကေတာ့ အၿမဲပင္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တိုင္းျပည္ကိုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသိမ္ေမြ႕စြာတြန္းတင္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သလို အနားယူစဥ္အခ်ိန္ကတည္းကလည္းယခုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ လံုးဝပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္အခိုင္အမာေျပာႏိုင္သကဲ့သို႔ နီးစပ္ရာအစိုးရလူႀကီးမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ လူအထင္လဲြေစရန္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာေကာလဟလသတင္းမ်ားသည္လည္း ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါလင့္တြင္ထပ္မံျဖည့္စြက္တင္ျပထားပါသည္။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1055580051125801&set=a.1041188642564942.1073741835.100000214478693&type=3&theater
ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရေသာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆရာသမားကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသူတို႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္အမွန္တကယ္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါသည္။ ကံေကာင္းခဲ့လွေသာကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ႏွစ္ရက္အတြင္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈကို စာဖတ္သူမ်ားဗဟုသုတရရွိေစႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပလိုပါသည္။
ထိုေန႔က ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈ ရက္ေန႔ညကကၽြန္ေတာ္မနက္ ၄ နာရီမွအိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တစ္ကမ႓ာလံုး၏ေထာက္ခံအားေပးမႈကိုရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္းအႏိုင္ရရွိထားသည့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါ မည္သည့္စကားကိုစေျပာရမည္လည္းကို အဖန္ဖန္ျပန္လည္စဥ္းစားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေလဆိပ္မွသူမေနအိမ္သြားေနေသာလမ္းတစ္ေလ်ာက္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ဘဝတြင္ရင္အခုန္ဆံုးအခ်ိန္ေတြထဲကတစ္ခုဆိုတာ စာဖတ္သူမ်ားလည္းမွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံေတြ႕ဆံုမည္ကိုသိေသာ္လည္း ဘယ္သူ႔ကိုမွမတိုင္ပင္ဘဲ မိမိတစ္ေယာက္တည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အန္တီႏွင့္ေတြ႕လွ်င္စကားေျပာအဆင္ေခ်ာပါ့မလားဟူေသာအေတြးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အားမ်ားစြာပင္ပူပန္ေစခဲ့ပါသည္။ ကားေပၚတြင္စီးနင္းလာရေသာလမ္းတစ္ေလ်ာက္သည္လည္း အိမ္မက္လိုလိုတကယ္လိုလိုျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာလိုက္ပါခဲ့ရပါသည္။ ဒီလိုႏွင့္အန္တီ့အိမ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ငါးေယာက္ခန္႔ရွိေသာလူမ်ားအနက္ အဆိုေတာ္လင္းလင္းႏွင့္ အန္တီ့ေဘးနားအၿမဲပါေနေသာ ေပါင္ခ်ိန္အေသးစားကဲ့သို႔ေသာဦးႀကီးကိုမွတ္မိလိုက္ပါသည္။ အန္တီကဧည့္ခန္းတြင္ရွိေနပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တံခါးဖြင့္ၿပီး႐ုတ္တရက္သူမကိုေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တစ္ကိုယ္လံုးရွိန္းတိန္းဖိန္းတိန္းျဖစ္ၿပီး ထူပူသြားပါသည္။ "ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္အန္တီခင္ဗ်ာ... သားဖိုးလျပည့္ပါ" ဟုအန္တီ၏မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာၾကည့္ေျပာကာ လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ အန္တီကလည္းေတြ႕ရတာဝမ္းသာေၾကာင္းျပန္ေျပာကာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုထမင္းစားစားပဲြတြင္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ေစၿပီး အျခားလူမ်ားမရွိေစဘဲစကားဝိုင္းစတင္ခဲ့ပါသည္။ ထူပူစိတ္လႈပ္ရွားေနေသာကၽြန္ေတာ့္၏ ပထမ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ကစကားမ်ားသည္ 'ေတြ႕ရတာဝမ္းသာေၾကာင္း' မ်ားျဖင့္သာဖန္တရာထပ္ေနၿပီး ဒါကိုရိပ္မိေသာအန္တီကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖိအားေလ်ာ့သြားေစရန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုေပးခဲ့ပါသည္။
အန္တီႏွင့္တစ္နာရီခဲြခန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ထင္တာထက္အမ်ားႀကီးအဆင္ေျပခဲ့၍ ၾကည္ႏူးစြာပင္အိမ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ေန႔လည္တြင္ အဖိုးကိုလည္း အန္တီ၏သေဘာထားမ်ားကိုလည္းတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္လူႀကီးက 'တိုင္းျပည္အတြက္သားေရႊအိုးထမ္းကိန္းၾကံဳေလၿပီ' ဟုေျပာၾကားခဲ့ေလရာ ကၽြန္ေတာ္လည္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အဆင္ေျပေတာ့မည္ဟု အလြန္ပင္ေတြးေတာဝမ္းေျမာက္ၿပီးထိုေနရာတြင္ပင္ အဖိုးကိုဦးသံုးႀကိမ္ခ်ရွိခိုးကန္ေတာ့ခဲ့ပါသည္။
ဤစာ၌ပထမတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အန္တီႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ 'ေထာက္ခံအားေပးသူႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား' (Supporters & Followers) အေၾကာင္းထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။
အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း အနီအစိမ္းေထာက္ခံသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားလည္းစိတ္ဝမ္းကဲြရ၊ မိတ္ေဆြမ်ားလည္းအယံုၾကည္ပ်က္ရျဖင့္ ဘာေကာင္းက်ိဳးမွမရွိေသာရလဒ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကဲြမုန္းတီးမမ်ားျဖင့္သာအဖတ္တင္ခဲ့ရပါသည္။ ဒီကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡေပါင္းမ်ားစြာမ်ားထဲမွသာဓကတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္ေထာင္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခ်ည္းဦးေဆာင္ေန၍မရပါ။ တိုင္းျပည္ဦးေဆာင္သူမ်ားဘယ္ေလာက္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ားကမညီမၫြတ္စိတ္ဝမ္းကဲြၿပီး အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနပါက ဘယ္လိုမွေရွ႕သို႔သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ဟသၤာကိုးေသာင္းဇာတ္ပ်က္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးႏွင့္သာၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိမူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ေနာင္အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စံျပအတုယူဖြယ္ရာျပန္လည္စည္းလံုးခ်စ္ၾကည္ေနစဥ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္လိုက္မ်ားအားလံုးက မရွိခဲ့ေသာအၿငိဳးအေတးမ်ားကိုဖယ္ရွား ေသြးထိုးခဲ့ေသာေကာလဟလမ်ားကိုနားမေယာင္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ခ်စ္ၾကည္စည္းလံုးစြာလိုက္ပါရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ဤေနရာမွေန၍ျပည္သူမ်ားအားလံုးသို႔႐ိုက်ိဳးစြာတိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါသည္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္က သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။မီဒီယာမ်ားသည္ျပည္သူလူထု၏ အေတြးအေခၚကိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေလ်ာက္ ယခုကဲ့သို႔ႏွစ္ဘက္လူႀကီးမ်ားျပန္လည္ေပါင္းစည္းသင့္ျမတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထံလာေရာက္ဆက္သြယ္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ BBC, VOA, RFA, DVB, China Xinhua, Reuters, 7 Days, Mizzima, The Voice, Popular, Messenger, သံေတာ္ဆင့္, ျပည္ျမန္မာ အပါအဝင္မီဒီယာအားလံုးကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္သတင္းမ်ားေရးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို တစ္တပ္တစ္အားကူညီေဆာင္ရြက္ပါရန္ ခင္မင္စြာေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္ေတြ႕ဆံုမႈကို မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္လိုေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမရခဲ့၍ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးအမွတ္တရလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ေငြစကၠဴေလးကိုအမွတ္တရေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ထိုေငြစကၠဴေလး၏ထူးျခားခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးထားေသာလူႀကီးမ်ားအားလံုးသည္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ (သို႔) အႀကီးအကဲျဖစ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္သာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မိသားစုတစ္စုတြင္ဖခင္သဖြယ္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာဝန္ကိုယူရသည့္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မိခင္ကဲ့သို႔ေသာျပည္သူကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တို႔က မိမိတို႔သည္တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ တစ္အူတံုတည္းဆင္းသည့္သားခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္ကိုေမ့ေလ်ာ့ကာ အခ်င္းခ်င္းအျပင္းအထန္ရန္လိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သားသမီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ညိႈးငယ္ေသာမ်က္ႏွာ၊သိမ္ငယ္ေသာစိတ္ထားတို႔ျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာခဲ့ရပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႔ကလည္းညီၫြတ္မႈမရွိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အေခ်ာင္ရဖို႔ေလာက္သာေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဖိအားေပးဖို႔ေလာက္သာေခ်ာင္းေနသည့္အတြက္ မိဘသဖြယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမညီမၫြတ္ထပ္ျဖစ္ေနပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟူေသာမိသားစုႀကီးသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္ဖို႔သာရွိပါေတာ့သည္။ ဒီအေျခအေနဆိုးေရာက္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရန္ျပည္သူမ်ားအားလံုးကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးဆိုးလာေသာ တိုင္းျပည္ကံဇာတာသည္လည္း အေကာင္းဘက္သို႔ဦးတည္လာၿပီျဖစ္သည္။
စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းတို႔... ယခုအခါတိုင္းျပည္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈလ်က္ မာန္မာနမ်ားေဘးခ်၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္းရြက္ခဲ့သည္ကို အားလံုးမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးတာဝန္မ်ား ဆထက္တိုး၍ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကလည္း စည္းစည္းလံုးလံုးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ပူးေပါင္းႀကိဳးစားၾကပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုေမွ်ာ္လင့္ေနရသည့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးသည္ မေဝးကြာလွေသာလက္တစ္ကမ္းအလိုတြင္ပင္ေရာက္ရွိေနပါၿပီဟုတိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း ကၽြန္ေတာ္၏စာကိုလည္းဤေနရာတြင္ပင္ အဆံုးသတ္နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel * ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Saturday, December 5, 2015. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan * ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း)၏ေနအိမ္၌ ႏွစ္နာ ရီခဲြခန္႔ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။
 

0 comments: