မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းအမႈိက္ရွင္းလင္း၂၀၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ နံနက္ ၆း၃၀ နာရီမွ နံနက္၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၂ မူလြန္ေက်ာင္းအေရွ႕ဘက္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္း၍ အင္အား(၁၅၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ စုေပါင္းအမႈိက္ရွင္းလင္း ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

          အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ၏ လမ္းညႊန္မူအရ စေနေန႔တိုင္း ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားစုေပါင္း အမႈိက္ရွင္းေၾကာင္း၊ မေကြးၿမဳိ႕တြင္းမွာ ယေန႔အထိ (၄)ႀကိမ္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္ အင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂၀၁၆ ၊စေနေန႔ နံနက္တိုင္း ဆက္လက္ အမႈိက္ရွင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ေဒၚခင္ခ်ဳိလတ္ တို႔ကေျပာ သည္။

          အဆိုပါအမႈိက္ရွင္းလင္းရာသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးထင္ေအာင္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၅၀ ေက်ာ္၊ အမႈိက္သိမ္းယဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေျမလတ္ဂ်ာနယ္မွ သတင္း ရရိွသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
 

0 comments: