ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂၄) တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အထူးထုတ္၊ ဇန္န၀ါရီ(၂၇/၂၈)ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂၄) တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အထူးထုတ္၊  ဇန္န၀ါရီ(၂၇/၂၈)ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

 အထူးထုတ္ကို စာမ်က္ႏွာအခ်ပ္ပို(၈)မ်က္ႏွာတိုးၿပီး မူလေစ်းႏႈန္းအတိုင္းသာ ေရာင္းခ်ပါမည္။

 တစ္ႏွစ္တာ ထူးျခားတဲ့ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက သတင္းထူးမ်ား၊ 
 မေကြးကုန္တင္ကားႀကီးကြင္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီလား(ဓာတ္ပုံသတင္း)။
မေကြးေလယာဥ္ကြင္း ေျမယာေလ်ာ္ေက်းေငြကိစၥ ရက္ ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္း။
ေတာင္တြင္းႀကီးမွ အမ်ားပိုင္လမ္းအား တစ္ဦးတည္းပိုင္( ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထား၊ ဓာတ္ပုံအထူးသတင္း)။
လူထုေအာ္သံ အျဖာျဖာ...။ သမၼတႀကီးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုက္ျခင္း...။
ယေန႔လူမ်ားစိတ္၀င္စားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား။
သေရာ္စာ၊ ကဗ်ာမ်ား နဲ႔ ယေန႔ ေခတ္ကို  ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ကာတြန္းမ်ား က႑စုံလင္စြာျဖင့္ တ၀ႀကီးဖတ္ရႈၿပီး၊ အမွတ္တရ(သမိုင္း၀င္) သိမ္းဆည္းထားရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေ၀လိုက္ပါၿပီ....။

ေအာ္ဒါမွာၾကားသည့္ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ 

၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား  အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။
 

0 comments: