မေကြးသႀကၤန္မ႑ပ္ႀကီး (၇)ခုခြင့္ျပဳထားၿပီး ၊ မိသားစုမ႑ပ္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင့္က ေျပာၾကား
ဧၿပီ ၇ ။
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ထိ မေကြးသႀကၤန္မ႑ပ္ႀကီး (၇)ခုခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ မိသားစုမ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လိုလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ညီလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင့္က ေျပာသည္။
          ခြင့္ျပဳထားေသာ မေကြးသႀကၤန္မ႑ပ္ ၇ ခုမွာ၊ ေရႊမိုးအင္ဂ်င္၀ိုင္မ႑ပ္(ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း)၊ ပါရာဂိုက္မ႑ပ္(ျပည္ေတာ္သလမ္း၊ တို္င္းေဆးရုံေျမာက္ဘက္)၊  ဟစ္စထြီမ႑ပ္(ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အမက ၁၀ ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္)၊ ရကက မ႑ပ္(ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ယခင္မထသရုံးေရွ႕)၊  ႏိုင္းပလပ္စ္ မ႑ပ္(ဆိပ္ကမ္းသာ၊ ကမ္းနားလမ္း)၊ အင္ေပါ႔တန္စ္မ႑ပ္(ဆိပ္ကမ္းသာ၊ ကမ္းနားလမ္း) ႏွင့္ ရတနာထြန္းမ႑ပ္(မဲထီးလမ္း) တို႔ကို ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီးေၾကာင္း၊ မိသားစု မ႑ပ္မ်ား(မိမိဆိုင္ေရွ႕၊ အိမ္ေရွ႕မ်ား)တြင္ သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လိုလွ်င္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ညီလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: