မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္နိင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသိရွိေစရန္ ေႀကျငာအပ္ပါသည္။

‪#‎နကသလက္မခံ‬
မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္နိင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသိရွိေစရန္ ေႀကျငာအပ္ပါသည္။
၂၅ရက္ ၅လ၂၀၁၆တြင့္အလ်င္စလို ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေသာ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ ံခ်ဳပ္သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ျခင္းမရွိေႀကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဖြဲ ့ ့စည္းမွဳအားမေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္ လုံးလ လက္ခံျခင္းမရွိေႀကာင္း။
နကသ ၏ တစ္နိုင္ငံလုံးေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားစုစည္းေပးမည္ဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို ့ကိုယ္မိမိ အထင္းႀကီးလြန္းျပီ အျခားသမဂၢမ်ား၏ သမဂၢစိတ္ဓါတ္မ်ားအေပၚ ဂရုမျပဳ ့ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။
နကသ အေနျဖင့္ အလ်င္စလို ဖြဲ ့ ့စည္းျပီး ညီလာခံေခၚယူနိုင္ေရးဆိုေသာစိတ္ကူးေတြမွာ မိမိတို ့၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စိတ္ကူးမ်ားအေပၚအေျခခံကာေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္မွဳ မွ်သာျဖစ္သည္။
ဗကသ ေျမလတ္ ၁၁ဦးေကာ္မတီသည္ ေျမလတ္ေဒသေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအကိုကိုယ္စား ျပဳျခင္းမရွိေႀကာင္းအသိေပးပါသည္။
အဆိုပါ၁၁ဦးသည္မိမိတို ့ဘာသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနကသအေနျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္စုႀကည္ဦးေဆာင္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးႏွင့္ ပညာေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူယဥ္ဆန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားသာျဖစ္ျပီးလက္ရွိအစိုးရအေပၚမယုံႀကည္ေႀကာင္းကိုျပသျခင္းသာျဖစ္သည္။သမဂၢရုံးခန္းမ်ားရရွိေရးဆိုသည္မွာ လူႀကားေကာင္းေအာင္ေျပာထားေသာစကားမ်ားသာျဖစ္သည္။ မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရကိုယုံႀကည္ေသာေႀကာင့္ သမဂၢရုံးခန္း ရရွိေရးႏွင့္ပညာေရးေျပာင္းလဲေရးကိစၥတို ့မွာ နိုင္ငံလုံးေက်ာင္းသားထုညီလာခံလုပ္ဖို ါလိုခုိုင္လုံတဲ့အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သို ့ပါေသာေႀကာင့္
ဗကသ ေျမလတ္၁၁ဦးႏွင့္
နကသ ဆိုေသာအဖြဲ ့မ်ားရဲ ့ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ လုံးဝမေထာက္ခံေႀကာင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ့မွဳ မရွိေႀကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။
အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မေကြးတကၠသိုလ္ဦးေဆာင္ကေကာ္မတီ ၏ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
မေကြးတကၠသိုလ္၏ကိုယ္စားျပဳ ့မွဳႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢPAGE တြင္ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။
ဥကၠဌ
မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
မေကြးတကၠသိုလ္။
postတင္သူ
အတြင္းေရးမွဴး
 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဘာေတြ မွာလိုုက္သလဲ

The Irrawaddy (Burmese Version) added 2 new photos. မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
2 hrs ·
ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဘာေတြ မွာလိုုက္သလဲ
ဧရာ၀တီ၊ ေမ ၂၈ ၊ ၂၀၁၆
ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေနျပည္ေတာ္မွာ ယမန္ေန႔က ေခၚယူေတြ႕ဆုုံၿပီး အခ်က္ ၈ ခ်က္ မွာၾကားလုုိက္ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢဳိလ္က သတင္းထုုတ္ျပန္သည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ မွာၾကားေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္မွာ
■ ႏို္င္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
■ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမယာျပႆနာဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ တရားမွ်တျခင္းကို ကရုဏာျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
■ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊
■ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊
■ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ား ပါဝင္ လာေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊
■ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေနျခင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အစီအမံတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
■ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ၾကီးသုံးရပ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေန အထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊
■ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဓာတ္ပုုံ-ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢဳိလ္ရုုံး
 

အမည္မသိ ဘဂၤါလီး ရွစ္ဦး သယ္ယူသူ သံုးဦး ကားတစ္စီးကို ဂုတ္ႀကီးစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္မ်ိဳးနွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေက်းရြာလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီးရမိၾကပါသည္

Aung Gyi Thayet shared ရိုးမ စံခေမာက္'s post. မွကူူးယူေဖာ္ျပသည္။
28.5.2016 နံနက္ ၄း၅၅ အခ်ိန္ အမည္မသိ
ဘဂၤါလီး ရွစ္ဦး သယ္ယူသူ သံုးဦး ကားတစ္စီးကို
ဂုတ္ႀကီးစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္မ်ိဳးနွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေက်းရြာလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း
ဖမ္းဆီးရမိၾကပါသည္

ျဖစ္စဥ္မွာ ညဦးပိုင္းကနဦးသတင္းအရ ရဲအုပ္ေက်ာ္မ်ိဳးမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေက်းရြာလူငယ္
မ်ားနွင့္ အဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ႔သည္
နံနက္ ၄း၁၂ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ noah အမ်ိဳးအစား
ကားနံပါတ္ 3f /2848ကားအျဖဴေရာင္သည္
အမ္းဘက္မွမင္းဘူးဘက္သို႔ေမာင္းနွင္လာရာ နတ္ေရကန္ေကာ္ဖီျခံေရွ႕အေရာက္ အမ္းဘက္
သို႔ ျပန္လည္ထြက္သြားခဲ႔သည္
ထိုအခ်ိန္တြင္ လင္းတဲေက်းရြာတြင္ ၄င္းယာဥ္အားစစ္ေဆးခဲ႔ျပီး လမ္းခုလတ္ေတာ
ထဲတြင္ခ်ထားခဲ႔ေသာ ဘဂၤါလီ ၈ ဦးအား
လက္ရဖမ္းစီးနိုင္ခဲ႔သည္ဟု ျဖစ္စဥ္ကို
ရဲအုပ္ေက်ာ္မ်ိဳးနွင့္ပါဝင္ပူးေပါင္းသူမ်ားထံမွ
သိရသည္
 
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၇)၊ ဂ်ာနယ္ကို ေမ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၇)၊  ဂ်ာနယ္ကို ေမ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
 
          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္  နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။


သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
 
၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၁၄၇၈၄၂၈ / ၄၃၀၁၀၅၀၆
အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေတြ႔ဆံု


မေကြး ေမ ၁၈
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားအား တင္ျပခဲ႔ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ၾသ၀ါဒစကား ျမြက္ၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႔၊ဦးစီးဌာနမ်ား သို႔ ေထာက္ပံ႔ေငြေပးအပ္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေ၀ဇင္ထြန္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းေဆြ သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သန္းတင့္ေအာင္မွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္လြင္ သို႔လည္းေကာင္း၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးသန္႔ဇင္မွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းညြန္႔ သို႔လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္နိုင္လင္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်စ္လြင္ သို႔လည္းေကာင္း၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဆြ၀င္းမွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္ ထံသို႔လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ ခဲ႔ၾကသည္။
အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက တက္ ေရာက္လာသည့္ တပ္ဖြဲ႔၊ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံေတြ႔ဆံုံကာ နႈတ္ဆက္ အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)
 

''ဒုန္းးဒုန္းးးကိုဇြဲနူိင္ဝင္းးး

Honey Myo Htut ''ဒုန္းးဒုန္းးးကိုဇြဲနူိင္ဝင္းးး
=================
အမွန္တရားဆိုတာ ဒီလိုျဖစ္ေနရမယ္
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေဝဖန္လိုက္တဲ့ဇြဲႏိုင္ဝင္း
''ခုလက္ရွိ တိုင္းျပည္ကို တာဝန္ယူ ထားတဲ့ သူေတြကို ေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔ နဲနဲေလာက္ေတာ့ ေတြးပါ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ။ခုခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ေနတာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ တိုးတက္ဖို႔ ဆိုၿပီး ဘာမွ ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ျပႏိုင္ေသးပဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအမႊားေတြနဲ႔ လုပ္ကြက္ျပေနသလို ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ညဘက္ ဆိုင္ေတြဖြင့္တယ္ဆိုတာ လာစားတဲ့သူေတြရွိလို႔ဖြင့္တာပါ။ေအး လာစားတဲ့သူတိုင္းကလဲ ေသာင္းက်န္းဆိုးသြမ္းတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲမဟုတ္သလို ညပိုင္း အလုပ္ဆင္းရသူေတြ ညဘက္ ကားေမာင္းၿပီး ဝမ္းေရးအတြက္ရွာရတဲ႕သူေတြ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးက လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါတယ္ဗ်။ခင္ဗ်ားတို႔ က အဓိက နဲ႔ သာမညကို မခြဲပဲ လုပ္ကြက္ျပတဲ့အေနနဲ႔ ဘာမွ မျဖစ္စေလာက္ေတြနဲ႔ လုပ္ျပေနသလိုပဲ။အရင္ဆံုး ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ေပးေစခ်င္တာက ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ မစားရတဲ့သူေတြ နပ္မွန္ေအာင္ စားႏိုင္ဖို႔ ေနစရာမရွိတဲ့သူေတြကို ဘယ္လို အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးရမလဲ အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြကို ဘယ္လို အလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးရမလဲ ။ဒါေတြကို အရင္လုပ္သင့္တယ္ဗ်။ခုဟာက ခင္ဗ်ားတို႔ေရာက္လာမွပဲ မၾကံဳဘူးတာေတြ မခံစားဘူးတာေတြ ခံစားၾကံဳရေတာ့တယ္ဗ်ာ။ မီးေတာင္ ပံုမွန္လာေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပဲနဲ႔ အႀကီးႀကီးေတြမေျပာနဲ႔ဗ်ာ။ပါးစပ္ကေၿပာၿပီးေျပာင္းလဲတာေလာက္ကေတာ့ ရပ္ကြက္ဆယ္အိမ္မွဴးအဆင့္ေလာက္ ဓမၼာရံု လူႀကီးအဆင့္ေလာက္ပဲရွိတယ္ဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အာဏာမရခင္ကေတာ့ ဆြယ္လိုက္တဲ့မဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ မဆြယ္လဲ ျပည္သူေတြက ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာသိၿပီးသားပါဗ်။မရခင္ကေတာ့ မရေသးလို႔ ဟိုဟာမလုပ္ပါနဲ႕၊ ဒီလိုမလုပ္ပါနဲ႔ စာေတြ ေရး၊ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာေျပာ။ရလဲရသြားေရာ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးနဲ႔ စၿပီးတာထြက္လာတယ္ ။သၾကၤန္လိုကိစၥမွာ သၾကၤန္မွာစီးပြားရွာၿပီး ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္ေက်ာင္းစားရိတ္အတြက္ ရွာရတဲ့သူေတြသြားၿပီေလ ။ မ႑ပ္ေတြအေၾကာင္း သီခ်င္းကို စင္ေပၚမွာ ဖြင့္လို႔ဆိုၿပီး ေရလႊတ္ပိုက္ကို ပိတ္ခ်လိုက္ၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္မွျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဟာေတြက ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖို႔ လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြလား ။သၾကၤန္တြင္း ျပည္သူေတြေပ်ာ္ေနတာကိုေတာင္ လိုက္ဖ်က္ေနတာေတြက ဘယ္လိုသေဘာထားေတြလဲဗ်ာ။ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တဲ့ ေနရာရသြားၿပီဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့မႈေတြရေအာင္ လုပ္ကြက္ျပၿပီး လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ တဲ့သေဘာလား။ျပည္သူေတြေနရာကေန ခံစားၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာပါဗ်ာ ။.....။
ဇြဲနိုင္ဝင္း
 

ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ခ်စ္ခင္လာဖို႕ နည္းလမ္း (၁၀) ခု

Zaw Myint OoFollow သူငယ္ခ်င္း
---------------
ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့စာကိုမွ မဖတ္ပဲ ေက်ာ္သြားရင္ မင္းဘယ္လိုစာမ်ဳိးကို ဖတ္ခ်င္တာလဲ?
ဖတ္ၾကည့္လို္က္ပါ မင္းဘ၀အတြက္ အေထာက္အကူ ၿပဳႏူိင္ပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ခ်စ္ခင္လာဖို႕ နည္းလမ္း (၁၀) ခု
သူတို႕ဘ၀ကိုသူတို႕ မုန္းတယ္ဆိုတဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။
သူတို႕ဟာ သူတို႕မွာရွိေနတဲ့အရာေတြနဲ႕ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။
အကယ္၍ သင္လည္း အဲလုိပဲျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ- ခ်မ္းသာမွ၊ ေအာင္ျမင္မွ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီးရမွ၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွ၊ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ မိသားစုရွိမွ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္ဆိုတဲ့ လူေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ အဲလုိဆိုရင္ေတာ့ မွားေနပါၿပီ။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ “ ငါ့ဘ၀ကိုငါ မုန္းတယ္ ” လို႕ ေျပာတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ပါဦး။
ဒါဆို ငါေသရင္ ပိုေကာင္းမလား-လို႕။
ဒီစကားက ၾကမ္းတမ္းခ်င္ ၾကမ္းတမ္းလိမ့္မယ္။
ဒါေပမဲ့ ေတြးရုံေလးပဲ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
သင္အသက္ရွင္ေနသမွ် သင္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဘ၀ကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးလည္း အၿမဲတမ္း ရွိပါတယ္။
ေဟာဒီမွာ နည္းလမ္း(၁၀)ခု-
၁။ ဘ၀ရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အရာေတြအေပၚမွာ အာရုံစိုက္လုိက္ပါ
ဘ၀နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေကာင္းတဲ့အရာေတြကို တစ္ခုမွ မစဥ္းစားႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင့္မွာ အဆိုးျမင္အေတြးေတြ ရွိေနဆဲပဲ။ အဲဒီအေတြးေတြကုိ ထြက္သြားခြင့္ေပးလုိက္ပါ။ သင့္ဘ၀ရဲ႕ ဘယ္အရာေတြကို သင္ တကယ္ျမတ္ႏိုးသလဲ?
၂။ မေက်မနပ္မျဖစ္ပါနဲ႕
ဘ၀ကို သင္မခ်စ္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ အဲဒါကို တစ္ခ်ိန္လုံး ေျပာေနဖို႕မလိုပါဘူး။ သင့္ဘ၀ကိုသင္ မခ်စ္ဘူးလို႕ ေျပာေလေလ၊ အဲဒီ အႏွဳတ္လကၡဏာအေတြးေတြက ပိုအားေကာင္းလာေလေလပါပဲ။
၃။ သင့္ရဲ႕ဘ၀ကို အျခားသူေတြနဲ႕ မႏွိဳင္းယွဥ္ပါနဲ႕
သင့္ရဲ႕ဘ၀ဟာ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀နဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သမတ္တည္း မတူႏိုင္ပါဘူး။
ကိုယ္ မတတ္ႏုိင္တဲ့ အ၀တ္အစား ၀တ္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မစီးႏုိင္တဲ့ကား စီးတဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္မေနႏုိင္တဲ့အိမ္မ်ိဳးမွာ ေနသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အနားမွာ အၿမဲတမ္း ရွိေနမွာပါပဲ။
ဒါကို က်င့္သားရေအာင္လုပ္ပါ။ ေနသားက်သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာမရွိေတာ့ပါဘူး။ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳကိုသင့္ကိုယ္ပုိင္ေအာင္ျမင္မွဳရရွိဖုိ႕အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သင့္မွာမရွိတဲ့အရာေတြအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႕။
၄။ သင္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့အရာေတြကို ပုိလုပ္ပါ
သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္အလုပ္တစ္ခုခုကို အနည္းဆုံးတစ္ခုေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ေန႕တုိင္းလုပ္ပါ။
၅။ ဘ၀ဟာ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳပါ
သင့္မွာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မရလုိ႕၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရးက သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလက္ အဆင္မေျပလို႕ စိတ္ဓာတ္က်ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနဟာ အေျခအေနတစ္ခုမွ်သာျဖစ္တယ္လို႕ လက္ခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ေျပာင္းလဲၾကပါတယ္။
၆။ အေကာင္းျမင္တတ္သူေတြနဲ႕ ေပါင္းသင္းပါ
သင္ အၿမဲေပါင္းသင္းေနတဲ့သူေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဂရုစိုက္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့သူေတြ၊ အေကာင္းျမင္တတ္သူေတြနဲ႕ ေပါင္းသင္းမယ္ဆုိရင္ သင္လည္း ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္လာပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ သင့္အေပါင္းအသင္းေတြဟာ အဆိုးျမင္တတ္သူေတြျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအေတြးေတြဟာ သင့္ကိုလည္း လႊမ္းမိုးလာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဂရုျပဳပါ။
၇။ အျခားသူေတြကို ကူညီပါ
အျခားသူေတြကို မ်ားမ်ားကူညီေလ၊ သင့္ရဲ႕ဘ၀နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ညည္းတြားေနဖို႕ အခ်ိန္မရေလပါပဲ။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ လူေတြကို ကူညီျခင္းက သင့္ကို တကယ္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ပါတယ္။
၈။ TV သိပ္မၾကည့္ပါနဲ႕
ေၾကာ္ျငာေတြရဲ႕အလုပ္က – သင့္ဘ၀ဟာ မျပည့္စုံဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္၊ အဲလိုျပဳလုပ္ဖုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ အ၀တ္အစားေတြ၊ အသုံးအေဆာင္ေတြ၊ ကားေတြကို ၀ယ္ရမယ္လုိ႕ သင့္ကို ေျပာဖို႕ပါပဲ။ အဲဒီအလိမ္အညာေတြကို လက္မခံမိပါေစနဲ႕။
၉။ ေသးငယ္တဲ့အရာေလးေတြအေပၚမွာ တန္ဖုိးထားတတ္လာပါေစ
ဘဘာ၀ေလာကႀကီးကို အေသအခ်ာ ၾကည့္ဖူးပါသလား။မိုးေကာင္းကင္ ၊ တိရစၱာန္ေလးေတြ၊ အပင္ေတြနဲ႕ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ။ဒါေတြဟာ တကယ္ကို လွပပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ဘ၀ကို သူ႕အရွိအတုိင္း ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။
၁၀။ ဘ၀ရဲ႕သာယာေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြကို ရယူူပါ
အခု သင့္မွာ အခြင့္အေရးရွိပါေသးတယ္- ဘ၀ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အရာေတြကို ရွာေဖြပါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ၊ ၿပီးေတာ့ ဘ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါ။
Credit-စိုင္း
 

ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး၏ ရင္ဖြင္သံ

Myo Min Thu with ဂိုဏ္း စတား. ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး၏ ရင္ဖြင္သံ
==============================
ေမး- သူငယ္ခ်င္း ရဲလုပ္ေနရတာ ေပ်ာ္လား
ေျဖ- မေပ်ာ္ပါဘူး သူငယ္ခ်င္းရာ
ေမး- ဘာလုိ႔လဲဟ
ေျဖ-
ငါတုိ႔က မင္းတုိ႔လုိ ျပည္သူလည္း ေၾကာက္ရ တယ္ အထက္အႀကီးအကဲေတြလည္း ေၾကာက္ရတယ္ မီဒီယာလည္း ေၾကာက္ရတယ္ ဥပေဒနဲ႔မလြတ္ကင္းတဲ့ အလုပ္အကုိင္ လုပ္တဲ့လူေတြလည္း ေၾကာက္ရတယ္

ျပည္သူကုိ ေၾကာက္ရတယ္ဆုိတာက ...
အခုေနာက္ပုိင္း ငါတုိ႔ရဲေတြ လုံျခဳံေရးယူေနတဲ့ အခ်ိန္ ေတြဆုိရင္ တစ္ခ်ိဳ႕လူရမ္းကားေတြက( ငါလုိးမ ရဲေတြ လီးပဲ)စသည့္ျဖင့္ ဆဲဆုိတာေတြကုိ ဘာမွ ျပန္မေျပာရဲ ေခါင္းငုံ႔ခံေနရတာ ဘာမွျပန္မေျပာတာလဲ ေကာင္းပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း ျပန္ဆဲ မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူကေကြၽးထားတဲ့ ထမင္းစားၿပီး ေခြးစကားေျပာတယ္ ထမင္းေကြၽးတဲ့လက္ကုိ ျပန္ကုိက္တယ္ အဲဒီလုိ အေျပာခံရဦးမယ္ သူငယ္ခ်င္း မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး သည္းခံလုိက္တာ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ ေတြးလုိက္တယ္...
အထက္လူႀကီးကုိ ေၾကာက္ရတယ္ဆုိတာက...
မဟုတ္မခံ ခြန္းတုန္႔ျပန္က
မွန္ေသာ္လည္း႐ႈံး လူႀကီးမုန္း၏
မွန္မွန္မွားမွား ေခါင္းငုံ႔ထားမွ
မွားေသာ္လည္းမ႐ႈံး လူႀကီးျပဳံး၏...ဆုိတဲ့
စကားစုေလးအတုိင္းပဲ ငါ ေျပာတဲ့အတုိင္းလုပ္
ငါခုိင္းတာလုပ္ ငါ့ကုိျပန္မေျပာနဲ႔ ပါး႐ုိက္လုိက္မယ္ ဒီလုိေတြ ေျပာေနေတာ့ ငါတုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ေနရတာေပါ့ သူငယ္ခ်င္း ငါတုိ႔က သူတုိ႔လက္ခုတ္ထဲက ေရလုိပါပဲ သူတုိ႔လုိအပ္ တဲ့အခါ ေသာက္လ်ွင္ ေသာက္မယ္ လက္ေဆးလ်ွင္ ေဆးမယ္ ေျခေဆးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳရင္ ျပဳမယ္ မလုိအပ္တဲ့အခါ ဗြက္အိုင္ထဲကေရ(မသန္႔႐ွင္းေသာေရ)လုိပဲ လက္လည္း မေဆးခ်င္ေတာ့ဘူး ေျခလည္း မေဆးခ်င္ေတာ့ဘူး ဗြက္အိုင္ထဲကေရဆုိေတာ့ ဆင္းမသြားဘူး ခြေက်ာ္ေတာ့တာေပါ့ သူငယ္ခ်င္း
ငါတုိ႔ကုိ ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာဘူးတယ္
အထက္ကေပးလာမွာက ဒုကၡေတြ
မင္းတုိ႔ရလာမွာက ေနာင္တေတြတဲ့
အရင္က ငါမယုံခဲ့ဘူး အခုေတာ့...
တကယ္မွန္တယ္ သူငယ္ခ်င္း
အထက္လူႀကီးေတြက ကုိယ့္တပည့္သားသမီး ဒုကၡေရာက္ေနလုိ႔ ေရနစ္သူကုိ ၀ါးကူထုိးေပး မယ္ထင္ခဲ့တာ အခုေတာ့ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ ေပးေနတယ္ဆုိတာ ငါနားလည္သေဘာေပါက္သြားၿပီ သူငယ္ခ်င္း ငါတုိ႔ ေအာက္ေျခရဲေတြကသာ ကုိယ့္အထက္လူႀကီးကုိ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ မေကာင္းေၾကာင္းေျပာရင္ မခံႏုိင္တာ သူတုိ႔ေတြ ေကာင္းလားမေကာင္းလား အစက ငါတုိ႔မသိခဲ့ဘူး အခုေတာ့ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိသြားၿပီ ရသမ်ွေဘးေပါက္ အကုန္အိတ္ထဲထည့္ စခန္းအတြက္/႐ုံးအတြက္ ဘာေလးေတြျပဳျပင္ေပးရမလဲ ဘာေတြလုိအပ္လဲ သူတုိ႔ေတြ တစ္ခါမွ မစဥ္းစားၾကဘူး ကုိယ့္လစာထဲက စုိက္ရတာလဲမဟုတ္ ကုိယ့္မိသားစုအတြက္ပဲ စဥ္းစားၾကပါ ေအာက္ေျခရဲေတြက မိသားစုမ႐ွိပါဘူး တစ္ေကာင္ႂကြက္ေတြပါ တင္ျပစရာေတြ႐ွိမွန္း သိလုိ႔ ၁လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမေျပာနဲ႔ ၁ႏွစ္ေနလုိ႔ တစ္ႀကိမ္မလုပ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း ၾကာေတာ့ ေအာက္ေျခရဲေတြက စိတ္ညစ္လုိ႔ အရက္ေသာက္ အရက္သမားလုံးလုံးျဖစ္ အလုပ္ကုိလည္း အေလးမထားေတာ့ဘူး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဆုိၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေတာ့တာပဲ သူငယ္ခ်င္း
ရဲတပ္ဖြဲ႔ နာမည္ပ်က္ရခ်င္းအစက အထက္လူႀကီးေတြ မေကာင္းခဲ့လုိ႔ပဲလုိ႔ ငါေျပာခ်င္တယ္...
မီဒီယာ(တစ္ဖက္သတ္ မီဒီယာမ်ားအတြက္သာ) ကုိေၾကာက္ရတယ္ဆုိတာက...
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဆႏၵျပမႈေတြမွာ မီဒီယာေတြ အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အစအဆုံး Videoမွတ္တမ္းတင္ထားေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ဓာတ္ပုံကုိ႐ုိက္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔ရဲေသြးကြဲေအာင္ မုန္းေလာက္ေစတဲ့ စာေတြေရးတင္ၾကတယ္ ဒါဟာ ေရ႐ွည္မွာ မေကာင္းပါဘူး သူတုိ႔မလုိလား တဲ့သူ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ မုန္းသထက္မုန္းေအာင္ ေရးသားေနၾကတာေတြ အားလုံးေတြ႔ၾကမွာပါ လူအမ်ားစုက သတင္းေတြ႔တာနဲ႔ အမွားအမွန္မခြဲျခားေတာ့ဘူး ဟာ...ေတာ္ေတာ္မုိက္႐ုိင္းတဲ့ အစုိးရပါလား... ေတာ္ေတာ္မုိက္႐ုိင္းတဲ့ ရဲပါလားဆုိၿပီး သူမ်ားေယာင္လုိ႔ လုိက္ေယာင္ေနၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ ဆႏၵျပမႈေတြမွာ ရဲက ၾကားခံနယ္ပါ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ/ လုပ္ငန္း႐ွင္နဲ႔အလုပ္သမား ဘယ္ဘက္ေနေန အမုန္းခံရမွာပါ ေနာက္ဆုံးအမုန္းေတြ အျပစ္ေတြက ငါတုိ႔ရဲေတြေပၚပဲ အကုန္က်ေရာက္လာတာပါ သူငယ္ခ်င္း လက္ပံေတာင္းမွာ ငါတုိ႔ရဲေတြနာမည္ပ်က္ခဲ့ရတာ ငါတုိ႔ေပးဆပ္ရတာနဲ႔ မတန္ပါဘူးကြာ ငါတုိ႔အတြက္ တစ္ခုမွ မပါခဲ့ဘူး အစုိးရက ဒီေနရာ လုံျခဳံေရးယူဆုိ ငါတုိ႔ ယူရမွာပဲေလ ငါတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မ႐ွိဘူး ျငင္းဆန္ပုိင္ခြင့္မ႐ွိဘူး မျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္မလာေအာင္ ငါတုိ႔ကုိ ျခံစည္း႐ုိးအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့တာပါ
အထက္ကခုိင္းတာ မလုပ္ရင္ အလုပ္ျဖဳတ္ ေထာင္က် အမုန္းကခံရဦးမယ္ အထက္ကခုိင္းတာ လုပ္ေတာ့ ျပည္သူက မုန္း ငါတုိ႔ရဲဘ၀က အမုန္းခံလူသားေတြပါ အခု NLDပါတီ တက္လာပါၿပီ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ ဆႏၵျပတာေတြ ႐ွိေနတယ္ သတင္းစာေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပတာေတြ မေတြ႔ရသေလာက္ပါပဲ ဒါေတြဟာ ဘာသေလာလဲလုိ႔ တစ္ဖက္သတ္မီဒီယာေတြကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကဆုိရင္ သတင္းစာေတြထဲမွာ ပလူပ်ံေနပါၿပီ အရင္ သမၼတတုန္းက ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိခ်င္တာေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိၾကတယ္ မရဘူးမဟုတ္လား အခုေတာင္းဆုိၾကပါ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ယုံၾကည္လုိ႔တင္ေျမႇာက္ထားတာပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္းဆုိတာေတြ လုိက္ေရာေပးမွာပါ ရဲတပ္ဖြဲ႔လည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔အမုန္းပြားစရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့ အခုေတာ့ ရဲေတြပဲ အေကာင္းေျပာေနတယ္ အေမစုေၾကာင့္တဲ့ ငါတုိ႔ရဲေတြက အရင္ကတည္းက ေကာင္းပါတယ္ မေကာင္းသတင္း ဖြတဲ့သူေတြေၾကာင့္ အမုနး္ခံေနရတာပါ...
ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းတဲ့ အလုပ္အကုိင္ လုပ္တဲ႔လူကုိ ေၾကာက္ရတယ္ဆုိတာ...
ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္ လုပ္တဲ့လူကုိ ေၾကာက္တာမဟုတ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း သူနဲ႔ပုိင္ရာဆုိင္ရာကုိေၾကာက္တာ ထုိသူအမ်ားစုသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲေတြကုိ ေငြေပးၿပီး လုပ္ေနၾကသူေတြ ဥပေဒနဲ႔မလြတ္ကင္းတဲ့ အလုပ္ လုပ္ေနတာသိလ်ွက္နဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ဖမ္းဖုိ႔ ေနေနသာသာ စကားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမေျပာရဲဘူး သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႔ရင္ ငါတုိ႔က မင္းတုိ႔လူႀကီး ပုိက္ဆံေပးၿပီးမွ လုပ္တာ မင္းက ဘာလုပ္ခ်င္လုိ႔လဲ နာမည္ေျပာ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ေျပာ မင္းလူႀကီးကုိ ဖုန္းဆက္တုိင္မယ္ စခန္းေရာက္ေတာ့ ခရီးဦးၾကဳိ ဆဲေတာ့တာပဲ မင္းက ဘာတာ၀န္နဲ႔သြားတာလဲ ဘယ္သူက သြားခုိင္းတာလဲ မေအလုိးေတြ ကုိယ့္စခန္းထဲ ကုိယ္မေနဘူး
တာ၀န္မဲ့ အဆင့္ဆင့္သတင္းမပုိ႔ပဲ ေလ်ွာက္သြားတဲ့အတြက္ မင္းတုိ႔ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေရး အဘ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က... ေဟ့ေကာင္ ဘာမွေျပာမေနနဲ႔ ငါ့ဆီဖုန္းဆက္လုိ႔ အကုန္သိၿပီးၿပီ မင္းတုိ႔က ဖမ္းမလုိ႔ဆုိ မင္းတုိ႔က ဖမ္းရေအာင္ ဘာေဆာက္ဆင့္လဲ မေအလုိးေတြ ကုိယ့္ေဆာက္ဆင့္ကုိယ္သိ ေအာ္...တပ္ဖြဲ႔စိတ္ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဓါတ္ အျပည့္အ၀ ပါလားေနာ္ မေကာင္းတဲ့သူဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးေနပါလား ေအးေလ သူ႔ကုိ ေပးေကြၽးထားတာကုိ အထက္လူႀကီးေတြက ဒီေကာင္ ငါ့အလုပ္ထဲ၀င္႐ႈပ္ေနတယ္ ထည့္ သင္တန္း ထည့္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႔ကုိ သစၥာေဖာက္တာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔သိထားေပးပါ☆☆☆☆☆
 

ဆြမ္းစားပင့္ေသာ သမၼတ နွင့္ ဆရာေတာ္၏ သမီးေလး - ဒလဘန္း (ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္)

Soelynn Khaing shared Zarni Tike's post.
 
 
 
20 hrs ·
ဆြမ္းစားပင့္ေသာ သမၼတ နွင့္
ဆရာေတာ္၏ သမီးေလး
Zarni Tike added 2 new photos — with Tike ZN.
21 hrs ·
သမၼတၾကီးက အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
သံုးသြားတာ "မမ" တဲ့
ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ၾကီးက အေမစုကို သံုးသြားတာ "သမီးေလး" တဲ့ ....
လူထုေခါင္းေဆာင္အေပၚ ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေမတၱာေတြေပါ့ ...
ဘာ၀နာတရား လြန္ေလေသာ္
===================
|| ဒလဘန္း (ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္) ||
ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ စတင္ ေတြ႕ျမင္ဖူးေျမာ္ခြင့္ရၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသ၀ါဒတရား စကားမ်ားကုိ ၾကားနာခဲ့ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုပင္ ျပည့္လုနီးပါးၿပီ။ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ရိပ္သာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမွာလည္း အမွတ္တရရွိလွပါသည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မမ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ပါသည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ရက္မ်ားမၾကာခင္မွာ ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခဲ့သည့္ အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္လည္ျဖစ္ပါသည္။ အန္ကယ္ဦးအုန္းျမင့္ (သခင္အုန္းျမင့္)ႏွင့္အတူ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ၁၉ ဇူလုိင္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၅၄ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ မမ၏ေနအိမ္သုိ႔ ဆြမ္းစားၾကြေရာက္ပါရန္ ႀကဳိတင္သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ အလားတူပင္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ႀကီးကုိလည္း သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကပါသည္။
ဆြမ္းကပ္သည့္ေန႔တြင္ စာေရးသူက ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီးကုိပင့္ရန္ တာ၀န္က်ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး အပါအ၀င္ ေက်ာင္းတုိက္ သံဃာေတာ္ စုစုေပါင္း ၅ ပါးကုိ ပင့္ရမည္မုိ႔၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ သြားၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ တရားေဟာ၊ ေရစက္ခ်ၿပီးမွ ဆြမ္းကပ္ရန္၊ ႀကဳိတင္မိန္႔ၾကားထား၍ ေက်ာင္းသုိ႔ ၁၀း၀၀ နာရီ အေရာက္ သြားၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေရာ၊ က်န္ သံဃာေတာ္ေတြပါ အသင့္ျဖစ္ေနၾက၍ နံနက္ ၁၀း၃၀ မတုိင္ခင္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းအိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၾကသည္။ ၀ါစဥ္အရမုိ႔ အျခား သံဃာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဦးစားေပး ေနရာယူၾကပါသည္။
နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတိတိတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး တရားစေဟာကာ တစ္နာရီလည္း ျပည့္ ခ်ိန္ကုိက္ထားသည့္အလား ဆရာေတာ္ႀကီး တရားေဟာလည္း အဆံုးသတ္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရည္စူး၍ လွဴဖြယ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း အမွ်ေ၀ၿပီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကပါသည္။
ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔အၾကာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အေမႀကီးကုိ ရည္စူးကာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာေအး ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ ဆြမ္းခ်ဳိင့္ပုိ႔ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ေရာက္သည့္ အခါ၌ကား ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္းေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ ကမၻာေအး ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ေက်ာင္းတုိက္တုိ႔မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ ၅ ပါး က်စီ အျခားေက်ာင္းတခ်ဳိ႕မွ သံဃာ ၅ ပါး၊ ေပါင္း သံဃာ ၁၅ ပါးကုိ ဆြမ္းပင့္ပါသည္။ မြန္းလြဲပုိင္း၌ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္၊ ဗဟာအီ၊ ဂ်ဴး စသည့္ ဘာသာစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္မရသည့္အခါမ်ား၌ကား ေက်ာင္းႀကီး ႏွစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ဆြမ္းပုိ႔ပါသည္။
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ မမ၏ ေမြးေန႔ က်ေရာက္သည့္အခါမ်ား၌ ေက်ာင္းတုိက္ႏွစ္တုိက္စလံုးသုိ႔ ဆြမ္းပုိ႔ပါသည္။ ဤသုိ႔ လစဥ္ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔ က်ေရာက္တုိင္း ဆြမ္းပင့္၊ ဆြမ္းပုိ႔အလုပ္မ်ား လုပ္ေနခ်ိန္၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မမ၏ခင္ပြန္း ေဒါက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္၊ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔သာမက မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေဒါက္တာအဲရစ္ကုိ ရည္စူးလ်က္၊ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းစလံုးသုိ႔ ဆြမ္းပုိ႔ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၂၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မမ၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသို႔ လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္ပါသည္။ ရထားမထြက္ျဖစ္ေအာင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ဟန္႔တားထား၍ ဘူတာတြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကစဥ္၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ထုိစဥ္က ရန္ကုန္တုိင္း ဒုတိယတုိင္းမွဴး၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ဘူတာစႀကၤံ သံပန္းတံခါးအနီး ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ မိမိတစ္ဦးတည္းကုိ လံုထိန္းရဲမ်ားက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးကာ အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ပါသည္။ ေလးလေက်ာ္ၾကာ ဆြမ္းပုိ႔ရက္မ်ား ေရာက္တုိင္း မိမိကုသုိလ္ယူရသည့္ တာ၀န္ကုိ သတိရ႐ံုကလြဲ၍ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေထာင္ကထြက္ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္မွ ဇနီး စုစုလြင္က မိမိတာ၀န္ကုိ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူ ၀တ္မပ်က္ အလံမလွဲ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ၍ အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာရပါသည္။ မမ ကုိယ္တုိင္လည္း မိမိႏွင့္ တစ္ညတည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္မံခ်ထားေၾကာင္းကုိ အိမ္ေရာက္မွ သိရပါသည္။ ဆြမ္းမပင့္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္မ်ားထံ ဆြမ္းပုိ႔သည့္အလုပ္ကုိ မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က မမလြတ္သည့္အခါ ဆြမ္းပင့္ေသာအလုပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ပါသည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္သည္ဟု ဆုိေသာ္ျငားလည္း၊ ၿခံ၀၊ ၿခံေရွ႕၊ ေဘးၿခံတုိ႔မွ ျမင္ျမင္ထင္ထင္ တစ္မ်ဳိး၊ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး တစ္ဖံုျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက မနည္းပါ။ သုိ႔တုိင္ေအာင္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကုိ ရွိသည္ဟုပင္ အသိအမွတ္ မျပဳသလုိ အလြန္ပင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ရွိသည္ကုိ ဂ႐ုျပဳမိပါသည္။ ပုထုဇဥ္တုိ႔သဘာ၀အရ အနည္းငယ္ စုိးရြံ႕ဟန္ရွိေသာ သံဃာေတာ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးကား မတုန္မလႈပ္ ပင္တုိင္ၾကြၿမဲတုိင္း ၾကြသည္။ ဆြမ္းပင့္ေလ့ရွိသည့္ ေန႔ရက္မ်ား၌ ခရီးထြက္စရာရွိလွ်င္ ဆြမ္းစားၿပီးမွ ေလဆိပ္တန္းဆင္းသည္ ရွိသလုိ ခရီးထြက္ေနလွ်င္လည္း ထုိေန႔မ်ားအမီ အေရာက္ျပန္ၾကြတတ္သည္။
ဆြမ္းစားၾကြတုိင္း ၀ိပသ၁နာအေၾကာင္း စိတ္အင္အားျဖစ္စရာအေၾကာင္းတုိ႔ကုိသာ ေဟာေျပာေလ့ရွိသည္။ ဒါနထက္ ဘာ၀နာကိစၥမ်ားကုိသာ ဦးစားေပး အေလးထား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။
ဓမၼႏွင့္ အဓၼ ႏွစ္မ်ဳိးအဆံုးတြင္ ဓမၼသည္သာ အႏုိင္ရ ေအာင္ျမင္ရာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၊ အတြင္းရန္ႏွင့္ အျပန္ရန္တြင္ အတြင္းရန္ကုိ ဦးစြာ ႏုိင္နင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေရး တရားတုိ႔ကုိ အမွတ္တရ ျဖစ္မိပါသည္။ အစ ပထမတြင္ အတြင္းရန္ဟုဆုိ၍ လူ႕ေလာကအတြင္း မိမိ၀န္းက်င္ မိမိအနားရွိေသာ ရန္သူကုိ ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေရးကုိ ေျပာသည္ဟု ထင္ခဲ့မိၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ကုိ မိမိႏုိင္ေအာင္ က်င့္ႀကံေရးကုိ ေဟာေျပာဆံုးမျခင္းျဖစ္ၿပီး အတြင္းစိတ္ကုိ တင္စားကာ အတြင္းရန္ဟူ၍ သံုးႏႈန္းထားသည္ကုိ သေဘာေပါက္ရပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာတရား တျဖည္းျဖည္းျခင္း တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး အလြန္စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ျဖစ္ရွာသည္။ ဘာသာျခား မိမိဗုဒၶဘာသာကုိ လႊမ္းမုိးသြားမည့္ အေရးကုိ ေမွ်ာ္ေတြးကာ ယင္း အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူငယ္မ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရကုိ သေဘာေပါက္ၿပီး ယဥ္ေက်းလိမၼာၾကေအာင္ အစဥ္အားထုတ္ေတာ္မူသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံလ်က္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းမ်ားကုိ ၿမဳိ႕ေရာနယ္ပါ ျပဳလုပ္သည္။ သင္တန္းတုိင္း လူငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ဗုဒၶ၏ အေမြအႏွစ္ အေျခခံတုိ႔ကုိ သိရွိနားလည္ကာ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ လူငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ၀ိပသ၁နာတရားကုိလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ က်င့္ႀကံေနထုိင္တတ္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ထူးျခားေသာ အလွဴတစ္ခုကုိသာ ဆရာေတာ္ႀကီး အေလးထား ေတာင္းခံတတ္သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။ ထုိအရာကား ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကေသာ တပည့္သားေျမးမ်ားထံက ၀ိပသ၁နာတရား က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖုိ႔ ဘာ၀နာတရား ပြားမ်ားဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးရန္ အလွဴခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံကလည္း အဆုိပါအလွဴကုိပင္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ စကားတစ္ခြန္းကုိ အလြယ္မေျပာ ကတိတစ္လံုးကုိ လြယ္လြယ္မေပးတတ္ေသာ မမက “အခ်ိန္ရသည့္အခါ လုပ္ပါမည္ဟု ဘုရား” မုသားမပါ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းစြာျဖင့္ ႐ုိေသစြာ အေျဖေပးသည္။ သရဏဂံုသံုးပါးကုိ ဦးထိပ္ထားၿပီး ၀ိပသ၁နာ ဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အလွဴခံစကားကုိ ေပါ့ေပါ့မထား အစဥ္အေလးထားၿပီး တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ေလွ်ာက္ထား၍ တရားစခန္း၀င္သည္။ မမအတြက္ အေဖာ္လည္းရေစ၊ ပင္ကုိယ္ကလည္း ဆႏၵရွိသည့္အေလ်ာက္ ဇနီးသည္လည္း မမႏွင့္အတူ ပ႑ိတာရာမ ေတာင္ကုန္းသာသနာ့ရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ရက္တုိ တရားစခန္း ၀င္ျဖစ္ၾကသည္။
မိမိကုိယ္ႏိႈက္လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ၀ိပသ၁နာ တရားအားထုတ္လုိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ အ႐ုိးအဆစ္ မေကာင္း၊ အထုိင္အထ မလြယ္ေသာ ကုိယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ကုိယ္မုိ႔ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ရသေလာက္ေသာ တရားစမ္းထုိင္ရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ရက္က ႏွစ္ရက္ ၊ ႏွစ္ရက္က သံုးရက္ တုိင္လာေတာ့ အားတက္လာသည္။ အမ်ားလုိ တရားက မရေသာ္လည္း ဆက္လက္ႀကဳိးစားလုိစိတ္ျဖင့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ ၁၄ ရက္ၾကာ တရားထုိင္ၿပီး တရားစခန္းထြက္ကာနီး ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ သြားေလွ်ာက္သည္။ “ဘုန္းႀကီးအတြက္ သံုးရက္ေလာက္ ဆက္ထုိင္ေပးပါလား” မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ စကားေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ “မွန္ပါ့ဘုရား” ဟုသာ ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီး သံုးရက္ ဆက္ထုိင္ျဖစ္သည္။
သံုးရက္အၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးထံ သြားေရာက္ကန္ေတာ့ရင္း မည္သည့္ တရားမွ်မရေၾကာင္း၊ စိတ္ကုိၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ရသည္မွာ မလြယ္လွေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ မိမိစိတ္ကုိ မိမိမႏုိင္၊ စိတ္မည္မွ် ထိန္းရခက္ေၾကာင္း သိလာျခင္းသည္ တရားတစ္မ်ဳိးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားအားေပးရွာသည္။ ၿပီးေတာ့မွ “ဒကာႀကီး” ဘုရားမုခ္ဦးကုိ ေက်ာေပးထုိင္တဲ့ ျခေသၤ့ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့ဟု ၿပဳံးရင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမ်ား ေပၚလာသည္။ ဇနီးျဖစ္သူက သူ႕ဖခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ သံုးခြၿမဳိ႕နယ္ကုိ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ အေၾကာင္းဖန္လာသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးမ်ား စတင္ရသည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ဆြမ္းပုိ႔သည့္တာ၀န္မ်ားကုိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ မလႊဲမေရွာင္သာ လႊဲေျပာင္းေပးရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇနီးသည္ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး လပုိင္းအၾကာ က်န္းမာေရး မေကာင္း၍ ေဆးကုသရန္ ခရီးထြက္ရသည္။
ဇနီးသည္ ေဆးကုခရီးသုိ႔ လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေနရပ္ ျပန္ေရာက္သည့္တုိင္ ေဆးကုသခံယူမႈက မၿပီးေသး၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း မၿပီးေသးမုိ႔ ေဆးကုရင္း လႊတ္ေတာ္တက္ရာသုိ႔ ဆက္လက္ လုိက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အဆက္ျပတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ လႊတ္ေတာ္ ရက္ရွည္ နားသည့္ကာလအတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ကန္ေတာ့ရန္ မမ သြားသည့္အခါ ႀကဳိတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ကန္ေတာ့ခ်ိန္ လုိက္သြားျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ျပန္လည္လုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပခရီးစဥ္သြားရာမွ ျပန္အလာ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ လွဴဖြယ္သီးႏွံမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ရန္ရွိသည့္ အခါမ်ား၌ မမႏွင့္အတူ လုိက္ပါရင္း ေရာက္ရသလုိ တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္စားသြားေရာက္ ဆက္ကပ္ေပးရင္းလည္း ေရာက္ရပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခတၱရပ္နားရက္ ဇနီးျဖစ္သူ ေနျပည္ေတာ္က အျပန္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ မမ၏ လူႀကဳံပါးစာ ပါလာပါသည္။ စာမွာ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ရိပ္သာ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုစာေစာင္အတြက္ စာမူျဖစ္ပါသည္။ မိမိထံကလည္း ေက်ာင္းတုိက္က စာမူေတာင္းထားၿပီး စာေရးမၿပီးေသး၍ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ စာသြားေပးရန္ စိတ္မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္မိပါသည္။ မသြားမျဖစ္၍ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ မရဲတရဲ ေရာက္သြားပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး စံေက်ာင္းေရာက္သည့္အခါ သမားေတာ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆရာေတာ္ကုိ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးေန၍ ေခတၱေစာင့္ရသည္။ သမားေတာ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ အခန္းတြင္းက သကၤန္း႐ံုရင္း ထြက္လာသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးက “ဒကာႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္လား” ဟု မိမိကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္း လွမ္းေမးပါသည္။ သက္ေတာ္ ၉၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ိပသ၁နာတန္ခုိးေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ က်န္းမာသတိေကာင္းတုန္း ျဖစ္သည္။ အစားကုိလည္း ေဆးအျဖစ္သာ သတိႏွင့္မွီ၀ဲသံုးေဆာင္သည္။ အနားရွိသည့္ ဆရာေလးတစ္ပါးကုိ ဓာတ္စာအညႊန္းစာရြက္ သြားယူခုိင္းၿပီး မိမိကုိတစ္ေစာင္၊ မမအတြက္ တစ္ေစာင္ေပးသည္။
“သမီးေရာ ေနေကာင္းရဲ႕လား”
“ေနေကာင္းပါတယ္ ဘုရား”
“အင္း သမီးေလး ေနေကာင္းဖုိ႔ အဖြဲ႕က လူေတြ ေနေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းဖုိ႔ ဆုေတာင္းေနရတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမးေမးေျပာေျပာ ေျပာပါသည္။
“သမီး” ဟု ယခင္သံုးႏႈန္းေလ့ရွိရာက“ သမီးေလး” ဟု သံုးလုိက္ပံုက က႐ုဏာသံသက္လွသည္ဟု ခံယူမိၿပီး ရင္ထဲမွ ပီတိျဖစ္ၿပီး ၀မ္းသာ၀မ္းနည္း ျဖစ္ရပါသည္။
အက်ယ္ခ်ဳပ္က်သည့္ကာလမ်ား ဆြမ္းပုိ႔ေရာက္တုိင္း
“သမီး ေနေကာင္းရဲ႕လား သတင္းရရဲ႕လား” ဟု အစဥ္ပင္ စုိးရိမ္စိတ္ႀကီးစြာျဖင့္ မမ အေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ေမးေလ့ရွိပါသည္။ “တရားေကာ အားထုတ္ျဖစ္ရဲ႕လား မသိဘူး” “ပံုမွန္အထုိင္ေတာ့ ထုိင္ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ဘုရား” ဟုသာ မုသားျဖင့္ မယုတ္မလြန္ ေျဖလုိက္ရသည္။ ၀ိပသ၁နာတရား အစဥ္ေတြးေနသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးပါေပ။ “ဦးထင္ေက်ာ္အတြက္ လက္ပတ္နာရီတစ္လံုး သြားယူခဲ့ပါ” ဟု အနီးရွိ ဆရာေလးတစ္ပါးကုိ လွမ္းေျပာသည္။
“ဦးထင္ေက်ာ္ နာရီမပတ္ဘူးလား”
“တပည့္ေတာ္ မပတ္တာၾကာပါၿပီဘုရား၊ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ တစ္ခါက တပည့္ေတာ္ကုိ ဆြဲတဲ့ နာရီတစ္လံုး ခ်ီးျမွင့္ဖူးပါတယ္ဘုရား” ဟု မုသားစကားမပါ နာရီလည္း မ၀တ္သည္မုိ႔ မေပးပါေတာ့ႏွင့္ဟု မေလွ်ာက္ရဲ၍ နာရီရဖူးေၾကာင္းသာ ျပန္ေလွ်ာက္လုိက္သည္။
“နာရီက ေက်ာင္းနာမည္ပါလုိ႔လား။ ၿပီးေတာ့ ဒကာႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္အေနနဲ႔ ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒကာႀကီးက ဘုန္းႀကီးရဲ႕ ေ၀ယာ်၀စၥ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူ ကပၸိယတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေပးတာ” ဟု မိန္႔ၿပီး ဆရာေလးယူလာသည့္ နာရီကုိ လွမ္းယူကာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသည္။ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္က ၀ိပသ၁နာ ဆရေတာ္ႀကီး သာသနာ့အက်ဳိး ဆက္ထမ္းပုိး ႀကဳိးပမ္းႏုိင္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သမိပါေတာ့သည္။
ဒလဘန္း
The Ladies News
ZN.H
 

ဖတ္ေစခ်င္လို႔ တင္ေပးတာပါ။ မအားလည္း ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ။

ဖတ္ေစခ်င္လို႔ တင္ေပးတာပါ။
မအားလည္း ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ။
Shareေပးဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။
ပိုက္ဆံအရမ္းခ်မ္းသာတဲ့သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္႐ွိတယ္။သူဘာလိုခ်င္လဲ၊ လုိခ်င္တဲ့အရာမွန္သမွ်ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ ၀ယ္လိုက္ႏုိင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘာလိုအပ္ေနလဲမသိဘူး၊ တစ္ခုခုလိုအပ္ေနသလိုခံစားေနရတယ္၊ ဘယ္လိုေနေန လူ႔ဘ၀ႀကီးက ေပ်ာ္စရာမေကာင္းဘူး၊
ဒါနဲ႔ပဲ သူ အႀကံတစ္ခုရသြားတယ္၊
အိမ္မွာရွိသမွ် အဖိုးတန္ေရႊေငြရတနာေတြအားလံုးကို အထုပ္ႀကီးတစ္ထုပ္ ထုပ္ၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို စတင္ထြက္ခြာလာတယ္၊
သူဆံုးျဖတ္ထားတာ သူ႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းေျပာျပႏုိင္တဲ့သူကို ဒီရတနာထုပ္ႀကီးေပးမယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ေပ့ါ၊
ရြာရိုးကိုးေပါက္္ သူ ေတြ႕သမွ်လူတုိင္းကို လိုက္ေမးခဲ့တယ္၊
ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွမေျဖႏိုင္ဘူး၊
တစ္ေန႔က်ေတာ့ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ ရြာသားတစ္ဦးက သူ႔ကိုုအႀကံေပးလိုက္တယ္၊
“ ရြာစပ္နားက ရေသ့အဘိုးအိုႀကီးဆီမွာ သြားေမးၾကည့္ၾကည့္ေပါ့၊ တကယ္လို႔ သူမွ မေျပာျပႏုိင္ရင္ ခင္ဗ်ား ဒီ့ထက္ေျခတိုေအာင္ေလွ်ာက္လည္း ဘယ္သူမွေျဖႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး” လို႔ေျပာလိုက္တယ္၊
ဒီလိုနဲ႔ ကြပ္ပ်စ္အထက္မွာ မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီး တ၇ားက်င့္ေနတဲ့ ရေသ့ႀကီးေရွ႕ကို သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ ေယာင္နနနဲ႔ ေရာက္လာေလသည္၊ ၿပီးေနာက္ တည္ျငိမ္ေသာေလသံျဖင့္ ရေသ့ႀကီးကို တစ္လံုးခ်င္းဆီေမးလုိက္သည္၊
“ က်ေနာ္ တစ္သက္လံုးရွာေဖြထားတဲ့စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ဒီအထုပ္ႀကီးထဲမွာထည့္ထားပါတယ္၊ တကယ္လို႔ က်ေနာ့္ကို လူ႔ဘ၀ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအဓိပၺါယ္ကို ေျပာျပနုိင္ရင္ အသင္ရေသ့ႀကီးကို ဒီရတနာထုပ္ႀကီးလွဴဒါန္းပါ့မယ္” လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္
အျပင္မွာ မိုးလည္းအေတာ္ႀကီးကို ေမွာင္ေနၿပီ။
ရေသ့ႀကီးက ထိုင္ရာမွထလာၿပီး သူေဌးႀကီးအေရွ႕မွာခ်ထားတဲ့ ရတနာထုပ္ႀကီးကို မ,ကာ အလစ္သုတ္ေျပးေလသည္။
သူေဌးႀကီးက စိတ္လည္းေလာ၊ ေအာ္လည္းေအာ္၊ ငိုလည္းငိုၿပီး ရေသ့ႀကီးအေနာက္မွ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ေလသည္။ ပါးစပ္မွလည္း
“ သူခိုးဗ်ိဳ႔.. သူခိုး.. က်ေနာ့္ရတနာထုပ္ႀကီးကို ယူေျပးသြားၿပီ.. လုပ္ၾကပါဦး … ” လို႔ တတြတ္တြတ္ေအာ္ကာလုိက္ေလသည္။
တခဏအတြင္း နယ္ခံလည္းျဖစ္၊ လမ္းလည္းပိုကြ်မ္းေသာ ရေသ့ႀကီးက သူေဌးႀကီးကို မ်က္ေျချဖတ္လိုက္ႏိုင္သည္။
သူေဌးႀကီးက အေနာက္မွာ ေအာ္ငိုရင္း “ သြားၿပီ၊ ငါ အလိမ္ခံသြားရၿပီ၊ တစ္သက္လံုးရွာထားသမွွ် ေဖြထားသမွ်ေတြ ဒီလိုနဲ႔ အလကားလူယုတ္မာလက္ထဲေရာက္သြား၇ၿပီ ” လို႔ ညဥ္းတြားရင္း က်န္ခဲ့သည္။
သိပ္မၾကာလိုက္ဘူး၊
ရေသ့ႀကီးက ျပန္လွည့္လာၿပီး ရတနာထုပ္ႀကီးကို သူေဌးႀကီးအေရွ႕ကို ပစ္ခ်လိုက္သည္။
သူူေဌးႀကီးက ၀မ္းသာရင္း ရတနာထုပ္ႀကီးကို ေပြ႕ကာ … “ ဟာ.. ငါ့ရတနာေလးေတြ….ေတာ္ေသးလို႔ေပ့ါ… ကြာ. ” ဟုညဥ္းတြားေလသည္
ထိုအခါ ရေသ့ႀကီးက သူ႔ကိုေမးသည္၊
“မင္းအခု ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားမိလား.. ”
“ အင္း.. ခံစားမိတယ္၊ က်ေနာ္အခု အရမ္းပဲေပ်ာ္ေနတယ္ .” လို႔ သူေဌးႀကီးက ျပန္ေျဖသည္၊
ရေသ့ႀကီးက တဟားဟားရယ္ၿပီးဆက္ေျပာတယ္၊
“ ဒါဘာအထူးအဆန္းႀကီးမွ မဟုတ္ဘူး၊ လူေတြဟာ သူတို႔လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့အရာကို စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္မွတ္ထားၾကတယ္ ၊ ဒါနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္တယ္လုိ႔ မခံစားရဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ႀကိမ္ေလးဆံုးရံႈးမိတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အရင္က ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္ဖူးတဲ့အရာဟာ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးႀကီးသလဲဆိုတာ အလိုလို နားလည္သြားၾကတယ္၊
တကယ္ေတာ့ မင္းေစာနက ငါ့ကိုေပးမယ္လို႔ေျပာတဲ့အထုပ္နဲ႔ မင္းခုနဆံုးရႈံးသြားတဲ့အထုပ္နဲ႔ အခုမင္းရင္ထဲမွာေပြ႕ထားတဲ့အထုပ္သံုးထုပ္က တစ္ထုပ္ထဲပဲေလ… မင္းငါ့ကို အဲဒီအထုပ္ေပးမယ္လို႔ေျပာထားတာေလ..
ဆံုးရႈံးသြားတာနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္တမ္းတလုိ႔ မဆံုးဘူး၊ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္သြားတာနဲ႔ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလို႔ ျပန္ျမင္သြားတယ္၊ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ မထင္ဘူး၊ ပို္င္ဆိုင္ေနတာကိုျပန္ေမ့သြားတယ္၊
လူေတြဟာ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ပစၥည္းကိုဂရုစိုက္ၿပီး ကိုယ္တကယ္ပိုင္ဆုိင္ေနတဲ့အရာကိုတန္ဖိုးမထားဘူး၊ ဒီ့အျပင္ မပိုင္ဆုိင္ေသးတာကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး မပိုင္ဆိုင္မိမွာစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသးတယ္… အခုလက္ရွိကိုယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကံေကာင္းေနသလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမသိတတ္ၾကဘူး၊
ဆံုးရံႈးသြားမွ ေနာင္တရတာ တန္ဖိုးထားတတ္တယ္မွမေခၚတာ၊
မရေသးခင္လိုခ်င္တာ တကယ္လိုအပ္တာမွမဟုတ္တာ” ဟုဆိုကာ အခန္းထဲသို႔ လွည့္၀င္သြားေလသည္။
( Edited from chiese stroy _ )
Credit @ စာေပ
Ashin Sandar Zaw Tee.
 

မုန္းတယ္ မုန္းတယ္ အဲဒီ ေလာ္စပီကာသံေတြကုိ ငါ မုန္းတယ္...

Ashin Pyinyar Nanda with ဖုိးေက်ာ္ေအးသား အႀကီးေကာင္ and 12 others.  ဘယ္ႏွယ္ဗ်ာ... ေအးေအးလူလူ ေနရမလားလုိ႔ ဘုန္းႀကီး၀တ္မိပါတယ္... မုဆုိးေတြ သမင္ေလးတစ္ေကာင္ကုိ ၀ုိင္းလုိက္ေနသလုိပဲ... ေလးဘက္ေလးလံ ဆူညံလုိ႔... လူကုိ အသံရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ေနေရာ့...
ခမ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ... က်ဳပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္လည္၀ုိင္းထားတာ... ေလာ္စပီကာေတြ ကုိယ္စီနဲ႔... တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အဲဒီ ေလာ္စပီကာႀကီးေတြကုိ ေျမာက္ကုိးရီးယားက အႏုျမဴ ဒုံးက်ည္ႀကီးေတြလုိ ျမင္ေနၿပီ... တအုံးအုံး တဒုိင္းဒုိင္းနဲ႔... ေသခ်င္ေစာ္ကုိ နံေနေရာ့...
အေရွ႕ဘက္ေက်ာင္းက တစ္ေနကုန္ တရားေခြေတြ ဖြင့္ထားတာ... မနက္မုိးလင္းတာနဲ႔ ပရိတ္ ပ႒ာန္း စၿပီ... ေရာင္းသူမဲ့ ဆုိင္ေတြလုိ သူလဲ ဘုရားရွိခုိး ပ်င္းတုိင္း ခုိးသူမဲ့ လုပ္ေနတာ... ေစာေစာစီးစီး ဘယ္သူ တရားနာႏုိင္မွာတုန္း... နာသူမဲ့ေပါ့... ၾကာနီကန္ MP3 ဒီဗြီဒီခ်ပ္ႀကီးကုိ တစ္ေနကုန္ ဖြင့္ထားတာ... တစ္ရပ္ကြက္လုံးက သူ႕ကုိ ဘြဲ႕နာမည္ ဦးကိတၱိ ေဖ်ာက္ၿပီး (ၾကာနီကိတ္) ဆုိၿပီး ေခၚၾကတဲ့အထိ...
အေနာက္ဘက္ေက်ာင္းက ေတာထြက္ကုိယ္ေတာ္ႀကီး ဦးကုမာရ က တမ်ဳိး... သူက ေရဒီယုိကေန ဂ်က္ပင္နဲ႔တြဲၿပီး ေလာ္စပီကာနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ႏွိပ္စက္တာ... ေလလႈိင္းမမိတဲ့အခါမ်ားဆုိ တဂြီဂြီ တရွဲရွဲနဲ႔... သြားေတြကုိ က်ိန္းေနေရာ့... သက္သက္မဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဒုကၡေပးေနတာဗ်... က်ဳပ္ေက်ာင္းက ကုိရင္ဒက္ခ်ီးတုိ႔က နာမည္ေပးထားတယ္... (ေရဒီယုိကုမာရြတ္)တဲ့။ ရွာရွာေဖြေဖြ မွည့္တတ္ပ...
ေတာင္ဘက္ ေက်ာင္းက ဦးဇင္းမဲလုံးက တစ္ဖုံ... ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူး... လူ႕ဘ၀တုန္းက သူႀကဳိက္တဲ့ ေကာင္မေလးက ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ ယူသြားလုိ႔ ဘုန္းႀကီး၀တ္လာတာဆုိလား... ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္... တစ္ေနကုန္ အလြမ္းသီခ်င္းေတြ သံကုန္ဖြင့္ၿပီး အလြမ္းကသုိင္း ႐ႈမွတ္ေနတာ... တြံေတးသိန္းတန္... ဟသၤာတ ထြန္းရင္... ေအာင္တင္၀င္း... ကုိထြန္းေရႊ... ကုိအံ့ႀကီး... စုံလုိ႔ပဲ... သူ႕ကုိေတာ့ (တြံေတးမဲလုံး) ဆုိၿပီး နာမည္ေျပာင္ ေပးထားသတဲ့ဗ်...
ေျမာက္ဘက္ေက်ာင္းက ဓမၼာစရိယ ဦးဇင္းေလးကလဲ မေခဘူး... မ.ဘ.သ အဖြဲ႕၀င္ထားတယ္ဆုိလား... တစ္ေနကုန္ အမ်ဳိးသားေရးတရားေခြေတြ မ်ဳိးစုံဖြင့္တယ္... ၉၆၉ သီခ်င္းေတြ ဖြင့္တယ္... နားတယ္ကုိ မရွိတာရယ္... သူ႕ဇာတိက မင္းဘူးက ဆုိလား... ေက်ာင္းက ကုိရင္ေတြ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ နာမည္ေပးပုံ ေျပာပါတယ္... မင္းဘူးသား မ်ဳိးခ်စ္ဆရာေတာ္တဲ့... သူ႕ကုိယ္သူ မ.ဘ.သ မ်ဳိးခ်စ္ဆရာေတာ္ဆုိၿပီး လုပ္ေနတာေလ... မွတ္ကေရာ့...
တခါတခါလဲ သူတုိ႔ေတြ ေလာ္စပီကာ ၿပဳိင္ဖြင့္တာက စိတ္တုိတုိနဲ႔ ရယ္ရတာေတြလဲ ရွိသဗ်...
မင္းဘူးသားမ်ဳိးခ်စ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္း ေလာ္စပီကာသံက .... (ဒကာ ဒကာမတုိ႔ေရ... လူ႕ျပည္က အပ္တစ္စင္းနဲ႔ ျဗဟၼာ႔ျပည္က အပ္တစ္စင္းလုိကုိ ခက္တာပါေနာ္... သူတုိ႔မ်ား အစုိးရျဖစ္လုိ႔ကေတာ့ ကုလားႏုိင္ငံျဖစ္မွာဗ်)... ဆုိရင္ အေရွ႕ေက်ာင္း ၾကာနီကိတ္ရဲ႕ ေလာ္စပီကာက .... (ဒီေန႔ ေဟာၾကားမယ့္တရားက ေမေမႏွင္ထုတ္ ေတးတစ္ပုဒ္တဲ့... ဘာတဲ့ ပရိတ္သတ္)... ဆုိတာမ်ဳိး...
ေတာင္ဘက္ေက်ာင္းက .... (ရန္သူငါးပါးထဲမွာ အင္မတန္ဆုိး၀ါး လွတာ... မညႇာမတာ ဘယ္သူ႔မွ မေထာက္ပါ... သူခုိးဓားျပထက္ ဆုိးတဲ့ ရန္သူဟာ)... ဆုိရင္ ဒီဘက္ ေရဒီယုိ ကုမာရြတ္ ရဲ႕ ေလာ္စပီကာက .... (ေအာင္တပ္မေတာ္ႀကီးလဲ ခ်ီတက္လာပါၿပီ)... ဆုိၿပီး ျဖစ္ကုန္ေရာ့... ကေမာက္ကမေတြေပါ့ဗ်ာ....
ခမ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ဗ်... က်ဳပ္မွာ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲျပည္ ေရာက္ေနသလုိပဲ... ဒကာ ဒကာမ လာလုိ႔ ေအးေအးလူလူ ဧည့္ခံစကားေျပာရတယ္ကုိ မရွိဘူး... ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္နဲ႔... အျမင့္ဆုံး ကီးေတြသုံးၿပီး ေျပာရတာ... ေျပာေနဆုိေနရင္း တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေလာ္စပီကာေတြ ရပ္သြားခ်ိန္နဲ႔ တုိးလုိ႔ အ႐ူးႀကီးလုိျဖစ္သြားတာေတြလဲ ရွိရဲ႕...
ေက်ာင္းမွာ စားစရာ ဆြမ္းမရွိရင္ေန... မွန္ခ်ဳိေဆးေတာ့ အျပတ္ခံလုိ႔ကုိ မျဖစ္တာ... ေသာက္ေရအုိးထဲ မွန္ခ်ဳိေဆး တစ္ဗူးထည့္ေရာၿပီး တစ္ေက်ာင္းလုံး မွီဝဲေနရတဲ့အျဖစ္... ခုဆုိ တစ္ေက်ာင္းလုံးလဲ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေတြ ေျပာတတ္ေနၿပီ... လူထြက္ၿပီး အဆုိေတာ္လုပ္ရင္ ဟဲဗီးေရာ့ခ္ေတြ တစ္ေခတ္ျပန္ထ.ႏုိင္တဲ့အထိ... တကယ္ေျပာတာ... က်ဳပ္ေက်ာင္းက ေခြးေတြ ေဟာင္တာေတာင္ သူမ်ားတကာေခြးေတြထက္ အသံ ပုိက်ယ္တယ္...
လူပ်ံေတာ္ ေမတၱာရွင္ႀကီးကေတာ့ အပူေရွာင္စခန္းဆုိၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆုိလား... က်ဳပ္ေက်ာင္းမွာေတာ့ အသံေရွာင္ခန္းဆုိၿပီး အိမ္သာလုိမ်ဳိး အလုံပိတ္ လုပ္ထားရတယ္... ဖုန္းေလးဘာေလး လာတဲ့အခါ အဲဒီထဲမွာ ၀င္ေျပာ... ကုိရင္ေတြကုိ အေရးႀကီးကိစၥ မွာစရာရွိရင္ အဲဒီထဲကုိ ေခၚၿပီး ေျပာေပါ့... မဟုတ္ရင္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္... ေရစက္ခ်တဲ့ခြက္ ယူခဲ့စမ္းဆုိရင္ ေရစစ္တဲ့ဟာႀကီး ယူလာလုိလာနဲ႔... အေရးထဲ အဲဒီအခန္းႀကီးကုိ အိမ္သာထင္ၿပီး ေရးႀကီးသုတ္ျပာ ၀င္ေျပးတဲ့ ဒကာမေတြက ရွိေသး...
ေက်ာင္းမွာ ကုိရင္ဦးဇင္းက ၿမဲတယ္မရွိဘူး... က်ဳပ္ရဲ႕ ဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္လုိ႔မ်ား မထင္နဲ႔... အဲဒီ ေလာ္စပီကာသံေတြကုိ မခံႏုိင္လုိ႔ လူထြက္ကုန္ၾကတာ... ဟုတ္မွာေပါ့ဗ်ာ... လူ႕ေလာကထဲမွာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မေနခ်င္လုိ႔ ေအးရာေအးေၾကာင္း လာေနတာ... အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရ... စားေကာင္းျခင္း မစားရနဲ႔... နားပူဒဏ္ လာခံေနရတဲ့အျဖစ္... မထြက္ ရွိ႐ုိးလား...
တစ္ခါတစ္ခါလဲ... ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ စဥ္းစားမိတယ္... ဒကာ(မ) မထက္လုိ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ သြား.. နားႏွစ္ဖက္ကုိ ခြဲစိပ္... အလုံပိတ္... ကန္း ေအးေရာ့... ေနာက္တစ္မ်ိဳးလဲ စဥ္းစားမိတာ ႐ွိေသးတယ္... အေမရိကန္က တာေ၀းပစ္ ဒုံးက်ည္ တီထြင္ရင္ ရရွားက ဒုံက်ည္ခြင္းတဲ့ ဒုံက်ည္ တီထြင္သလုိမ်ဳိးေပါ့... က်ဳပ္လဲ ေလာ္စပီကာ ဖ်က္ခြင္းတဲ့ ေလာ္စပီကာတစ္လုံးေလာက္ေတာ့ တီထြင္လုိက္ခ်င္တာ... ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ေဘးေက်ာင္းက ေလာ္စပီကာေတြ ပစိပမြ ပ်က္သြား ေအးေရာ့...
ဟုိေန႔က ေက်ာင္းအမႀကီး ဖုန္းလွမ္းဆက္တယ္... ဦးဇင္းေလး ဘာလုိေသးလဲတဲ့...
" ဒကာမႀကီးေရ... အျခားဟာေတာ့ ဘာမွ မလုိဘူးဗ်ဳိ႕... ေလာ္စပီကာခြင္းတဲ့ ေလာ္စပီကာတစ္လုံးေလာက္ အျမန္၀ယ္ေပး... မဟုတ္ရင္ ပုဆုိးတစ္ထည္နဲ႔ အက်ႌတစ္ထည္သာ ၀ယ္ထားေပေတာ့... ေအးခ်မ္းတဲ့ လူ႕ေဘာင္လူ႕ေလာကကုိ ထြက္ေတာ့မယ္ဗ်ဳိ႕..."
ပီနႏၵ [ၿမိဳင္]
11-5-2016
 

ရဲေဘာ္တို ့ ငါတို႔ ့အထက္အစ္ိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ၫြန္ၾကားခ်က္အရ ရဲေဘာ္တို ့ဟာ ၂ လုံး ၃ လုံး ေကတီဗီ မာဆတ္နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခို ကလပ္ေတြ လုံး ဝ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ အေ၇းယူရမွာျဖစ္တယ္

ရဲေဘာ္တို ့
ငါတို႔ ့အထက္အစ္ိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ၫြန္ၾကားခ်က္အရ
ရဲေဘာ္တို ့ဟာ ၂ လုံး ၃ လုံး ေကတီဗီ မာဆတ္နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခို ကလပ္ေတြ လုံး
ဝ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ အေ၇းယူရမွာျဖစ္တယ္
Credit

 

ေျမလတ္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ( မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ) ဖြဲ႔စည္းရန္

Thant Sin shared Shwe Yenanthar's post. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
12 mins ·
Shwe Yenanthar added 3 new photos.
5 hrs ·
ေျမလတ္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း
( မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ) ဖြဲ႔စည္းရန္
- ေရႊေရနံ႔သာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေျမ
- G.P အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း
ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေျမ
- ဖိုးလွၾကီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ေခ်ာက္ေရနံေျမ မွ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ေရႊေရာင္မ်ိဳးဆက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ အစည္း ေထာက္ရွာပင္ ေရနံေျမ
ေရႊမန္းသာယာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မန္းေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ေတြဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ အသြား မေကြး ျမသလြန္ ဘုရားဖူးျပီး ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ အမွတ္တရ။
 

သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ မျဖစ္သင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔အစည္းဟာ အစိုးရေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ကင္းတဲ့ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ျမန္မာသံဃာေတာ္ေတြက ေျပာဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သာသာနာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတြ ကို ေမလ(၁၄)ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔ ဆရာေတာ္ ၄၇ ပါးကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေလွ်ာက္ထားအၿပီး အခုလို ေျပာဆိုလုိက္ၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကို ကုိဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ "ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုနဲ႔ မဆန္႔က်င္တဲ့" အစိုးရအဖြဲ႔ အျဖစ္ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ်ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေတြအထိ ဦးေဆာင္မႈေပးၿပီး “သံဃာ့ကိစၥ သံဃာ ေတာ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ” ဆိုတဲ့ မူနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မႈေပးမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္လို႔လည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္႐ွိမွသာ သာသနာအတြက္ေရာ ႏုိ္င္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွာ သတင္းသုံးေနတဲ့ ႏို္င္ငံေရး အက်ဥး္သားေဟာင္းဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတက မိ္န႔္ပါတယ္။
“သာသနာေရးကိစၥကို သံဃာေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ဆုိတဲ့ဟာေလး တကယ္တမ္း အဲ့ဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိဖို႔ေတာ့ လိုတယ္ေပါ့။ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက သံဃာေတာ္ေတြဟာ သံဃာ့ေရးရာကိစၥ၊ သာသနာ့ေရးရာကိစၥေတြမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ မရွိတာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သာသနာအေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔အစည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ၾသ၀ါဒေတြကို အမွန္အတုိင္းပဲ ခံယူၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ သာသနာအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္မရဘူး။ အရင္ကအတုိင္းပဲ ျဖစ္ဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သာသနာအတြက္က ဒီထက္မက ပိုၿပီးေတာ့ ႐ႈတ္ေထြးလာႏုိင္တယ္။”
ဒီအခ်က္ကို Wisconsin ျပည္နယ္မွာ သတင္းသုံးတဲ့ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံဆရာေတာ္တပါးျဖစ္တဲ့ ဦးဇ၀နကလဲ သေဘာတူ ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယကက တကယ္လို႔သာ သူဟာ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမွန္လို႔ရွိရင္ ဘယ္ဆရာေတာ္ကမွ ပဋိပကၡေတြကို လိုလားမွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္လို ဟာမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက က တကယ္သာ ၾသဇာအာဏာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါဟာ ၀ိနည္းဓမၼတာအရ လံုး၀ မသင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေနတယ္။ သူမ်ားေျမကို သြားၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တဲ့ဥစၥာ ရဟန္းတပါးရဲ႕ မလုပ္သင့္ေတာ့တဲ့ကိစၥပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏုိင္တဲ့ ပုစၦာႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ဥစၥာက သံဃာ့နာယကနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာသင့္တဲ့ကိစၥမွာ ဘာမွမေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနတာေတြကလည္း ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ အက်ည္းတန္တဲ့ ျမင္ကြင္းႀကီးက ထင္ထင္ရွားရွားႀကီးကို ျဖစ္သြားရတယ္ေပါ့ေနာ္။”
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း မဘသလို႔ေခၚတဲ့ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဒီအဖြဲ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ တယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာပါ။ ဒါကို သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ အရွင္ဦးဇ၀နကမိန္႔ပါတယ္။
“မဘသရဲ႕ ရပ္တည္မႈကို သံဃာ့နာယကက ဘာမွကို အေရးမယူတဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ မဘသပြဲေတြကို သံဃာနာယကဆရာေတာ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ သြားတက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္သြားသလဲဆုိေတာ့ ဒီ သူ႔ဥပေဒရွိတယ္။ သူ႔ဥပေဒေတြထဲမွာ ဂိုဏ္း ၉ ဂိုဏ္းမွအပ ဘယ္ မည္သည့္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းမွ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတဲ့ ဥစၥာက လိုလို႔ရွိလို႔ရွိရင္ ခြင့္ျပဳတယ္၊ မလိုလို႔ရွိရင္ ခြင့္မျပဳဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့။”
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေလွ်ာက္ထားခ်က္ထဲမွာ ႏိုင္ငံကို ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး ေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း ဘာသာေရးကို အေျခခံတဲ့ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းေတြ မျဖစ္ေပၚဖုိ႔ဆုိရင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာထားႀကီးဖို႔ ဦးပညာေဇာတက မိ္န႔္ပါတယ္။
“ဦးဇင္းတို႔ႏုိင္ငံက တေလွ်ာက္လံုး ဘာသာမတူတဲ့လူေတြ အတူတူ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေနတာပါ။ ဦးဇင္းတို႔ႏုိင္ငံမွာ အရင္တုန္းကအတုိင္း ရွိခဲ့လ်က္သားနဲ႔ ညီညြတ္မႈကို ဘာေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲေအာင္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေအာင္ ဦးဇင္းတုိ႔ မေနႏုိင္ဘဲ ရွိရမွာလဲေပါ့။ ေနကို ေနႏုိင္ရမယ္လို႔ ဦးဇင္းတို႔က ျမင္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္းပဲ သေဘာထားႀကီးဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္းပဲ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ အဓိက ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သေဘာထား ႀကီးႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာ၀င္ေတြကို ေဖ်ာင္းဖ်ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ သြားမယ္။ ညႊန္ၾကားၿပီးေတာ့ သြားမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ညီညြတ္မႈေတြ ရလာႏုိင္ပါတယ္။ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိႏုိင္ပါဘူးလို႔။”
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕အသုံးခ်တာကို ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြလဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ VOA

 

 

သတင္းစာပညာ စပ္မိစပ္ရာ အလုပ္သင္ဆင္းေနတဲ့ သတင္းသင္တန္းသားတစ္ေယာက္က ေမးလာတာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဒီအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔လိုတယ္လို႔ စိတ္ကူးမိလို႔ပါ။

သတင္းစာပညာ စပ္မိစပ္ရာ
အလုပ္သင္ဆင္းေနတဲ့ သတင္းသင္တန္းသားတစ္ေယာက္က ေမးလာတာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဒီအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔လိုတယ္လို႔ စိတ္ကူးမိလို႔ပါ။
(၁) ဂ်ာနယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံးကို အရင္ၾကည့္ရေအာင္။ ဂ်ာနယ္ဆိုတာ
- Academic အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ရည္စူးထုတ္တဲ့စာေစာင္ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ စသျဖင့္)
- လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြမွာ ေငြေၾကးမွတ္တမ္း
- စာေပမဂၢဇင္း
- သတင္းစာ
- ပုဂၢိဳလ္ေရးမွတ္တမ္း
- လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း (ဥပမာ- ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာေတြ လုပ္ငန္းခြင္ရံုးမွာ လုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့ log book ကိုလည္း ဂ်ာနယ္လို႔ ေခၚလို႔ရတယ္။)
(၂) သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ က႑ခြဲတဲ့ကိစၥ
ေျပာရရင္ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ က႑ခြဲတာမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာေထြးေနတယ္။ တကယ္တန္းမွာ ရွင္းရွင္းေလး။ သတင္းနဲ႔ အေတြးအျမင္ပဲ။
သတင္းမွာဆိုရင္ Hard News ေခၚ သတင္းထူး၊ သတင္းဦး၊ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္သတင္းနဲ႔ ရသစြက္ထားတဲ့သတင္း ရသသရုပ္ေဖာ္သတင္း Feature ပဲ။
အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း Opinion & Analysis က႑ေအာက္မွာ Editorial အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၊ ကာတြန္း၊ ေပးစာ၊ ေကာ္လံ၊ Op-eds သူ႔အေတြးသူ႔အျမင္၊ Review ရီဗ်ဴး စသျဖင့္ ပါမယ္။ ဒီအပိုင္းက သတင္းမဟုတ္ဘူး။
ျမန္မာလိုမွာက သတင္းေဆာင္းပါးဆိုတဲ့အသံုးအႏႈံးသံုးေတာ့ ေဆာင္းပါးကလည္း ေဆာင္းပါးျဖစ္ျပီး သတင္းေဆာင္းပါးဆိုတာက သတင္းအရွည္ သို႔မဟုတ္ ႏႈိက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေရဆံုးေျမဆံုးတူးဆြထားတဲ့ in-depth ေတြလိုလို၊ Feature လုိလိုနဲ႔ ေရာေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သေဘာအရ သတင္းနဲ႔ ေဆာင္းပါးကို တြဲမသံုးေစခ်င္ဘူး။ ေဆာင္းပါးကို Opnion & Analysis က႑နဲ႔႔ပဲ သီးသန္႔ထားေစခ်င္တယ္။ ဒီလိုေျပာရတာလည္း ကိုယ္ပုိင္အယူအဆတစ္ခုရွိလို႔ပါ။ ေဆာင္းပါးဆုိတဲ့စကားလံုးက ေဆာင္းပါးရိပ္ေျခ (ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္- ျဖည့္စြက္)ကေန ဆင္းလာတယ္လို႔ ယူဆလို႔ပါ။ ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္းမွာ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလည္းဆိုတာေတာ့ မၾကည့္ျဖစ္ေသးပါ။ သေဘာတရားကြာတယ္ဆုိရင္ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။
ဒီေနရာမယ္ စပ္မိလို႔ ေျပာရရင္ In-depth တို႔၊ Investigative တို႔ဆိုတာက သတင္းကို အခ်ိန္ေပးျပီး ေရဆံုးေျမဆံုးလိုက္ထားလို႔ မီးေမာင္းထိုးျပတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ သတင္းပါပဲ။
(၃) Interview အင္တာဗ်ဴး
ဂ်ာနယ္လစ္ေတြေျပာတဲ့ အင္တာဗ်ဴးဆုိတာကေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုေမးတာလည္းရွိတယ္။ အေတြးအျမင္နဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း Opinion & Analysis တို႔ကိုေမးတာလည္းပါတယ္။ အမ်ားစုက ေရာေထြးေနတတ္တယ္။
(၃) ပိုရႈတ္ေထြးသြားေစတဲ့ အေရးအသားေတြ
ဒီလိုစကားလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိေနခ်ိန္မွာပဲ သတင္းဆိုျပီး သတင္းဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႔ အာေဘာ္ေတြလြန္ကဲေနတဲ့ (၀ါ) မမွ်တတာ၊ ဘက္လိုက္တာေတြအျပင္ သတင္းေရးသူ အာေဘာ္ေတြပါတဲ့ ဟာေတြေၾကာင့္လည္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သတင္းေရးသူကိုယ္တုိင္နဲ႔ အယ္ဒီတာေတြက ဘယ္ဟာက အခ်က္အလက္လဲ၊ ဘယ္ဟာက အထင္အျမင္လည္းဆိုတာကို ခြဲထုတ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဇကာတိုက္ထားတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
 

ပခုကၠဴျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာခင္ေမာင္သန္႕႐ွိသြားပါေႀကာင္းအဖြဲ႕ဝင္ဦးစိန္ မင္း စိန္ဆန္းျဖစ္ပါေႀကာင္း

Nayoomaung Pku added 10 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
1 hr ·
ယေန႕ပခုကၠဴျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာခင္ေမာင္သန္႕႐ွိသြားပါေႀကာင္းအဖြဲ႕ဝင္ဦးစိန္
မင္း စိန္ဆန္းျဖစ္ပါေႀကာင္း
 

အယ္နီညိဳ ေႏြရာသီနဲ႔ အပူလွ်ပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း

အယ္နီညိဳ ေႏြရာသီနဲ႔ အပူလွ်ပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း
**********************************
အယ္နီညိဳ ေႏြရာသီ၏ ျပင္းထန္လွေသာ အပူရွိန္ေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားေရာ လူငယ္မ်ားပါ အပူလွ်ပ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးတက္ျခင္း အစရွိသည့္ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အပူလွ်ပ္၍ ေလျဖတ္သည့္ေရာဂါ (Heat Stroke) ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကသည့္ လူနာ ရာေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါေဘးမွ အတတ္ႏိုင္ ဆံုးကင္းေဝးေစရန္အလို႔ငွာ အပူခ်ိန္မ်ားေသာအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ရန္ကုန္ျပည္ သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စိမ္းျမျမေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ကာ ေမးျမန္း ေဖာ္ ျပလိုက္ရပါသည္။
အပူရွိန္ လြန္ကဲရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့Heat Stroke ဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ိဳး ပါလဲ။ ဘယ္ကစၿပီးျဖစ္တတ္တာလဲ ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ရွင္းျပေပးပါဦး။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္( Core Temperature ) ဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၉၈ ဒသမ ၆ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိပါတယ္။ ဒီအပူ ခ်ိန္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဆဲလ္၊ ကလာပ္စည္းေတြ ပံုမွန္လည္ပတ္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအပူ ခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပံုမွန္အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔ အဓိက လုပ္ေပး တာက ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့Hypothalamus လ႔ိုေခၚတဲ့ အဂၤါ ျဖစ္တယ္။ ရာသီဥတုပတ္ဝန္းက်င္ အပူအေအး အေျပာင္းအလဲ ရွိေပ မယ့္ ပံုမွန္ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ရ ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ကလာပ္ စည္းေတြက အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ ရြက္ေပးတယ္။ အဲဒါကို အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (Thermoregu- lation) လို႔ေခၚပါတယ္။ ပတ္ဝန္း က်င္ရဲ႕အပူခ်ိန္ ၃၂ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (သို႔) ၉ဝ ဒသမ ၅ ဖာရင္ဟိုက္ အထက္တက္လာတဲ့ အခါ (သို႔) ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္စဥ္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာတဲ့အ ခါ ေခြၽးထြက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့သြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္သြား တဲ့အခါ ကိုယ္တြင္းအပူခ်ိန္ ျမင့္ တက္ၿပီးေတာ့ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ ေရာဂါ ေတြကို ခံစားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ တျခားေရာဂါေတြ ေရာ ရွိပါေသးလားရွင္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ျခင္း ေၾကာင့္ ရႏိုင္တဲ့ေရာဂါ အမ်ိဳးအ စားေတြကေတာ့ အပူေၾကာင့္ ေဖာ ေယာင္ျခင္း(Heat oede ma)၊ အပူ ကန္၍မိတ္ထြက္ျခင္း(Heat Rash/ Prickly Reat)၊ အပူေၾကာင့္ ၾကြက္ တက္ျခင္း (Heat Cramps)၊ အပူ လြန္၍ သတိလစ္ / မူးလဲျခင္း (Heat syncope)၊ အပူလြန္၍ ေျခကုန္ လက္ပန္းက်ျခင္း (Heat Exhaustion) ႏွင့္ အပူလွ်ပ္၍ ေလ ျဖတ္ျခင္း (Heat Exhaustion) တို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။
အပူလွ်ပ္လို႔ ေလျဖတ္တဲ့(Heat Stroke) ဘယ္လိုအခ်ိန္ရာသီမွာအျဖစ္မ်ားၿပီး ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အ သက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား ကေရာ ဘယ္အရြယ္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါ သလဲ။
ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ အခ်ိန္ (ေႏြရာသီႏွင့္အပူလႈိင္းျဖစ္ တဲ့အခ်ိန္) တို႔မွာ အျဖစ္မ်ားပါ တယ္။ ကေလးေတြနဲ႔သက္ႀကီးရြယ္ အိုေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ နာတာရွည္ေရာဂါလူနာ၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူ၊ ေခြၽးထြက္ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းတဲ့ ေရာ ဂါရွိသူ၊ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ေဆးေတြ (ဥပမာ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ဆီးေဆး၊ အရက္၊ စိတ္ၾကြေဆး) ေသာက္ထားတဲ့ သူ ေတြမွာလည္း အျဖစ္မ်ားတတ္ပါ တယ္။ ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္ ဖ်ားနာ ေနျခင္း၊ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း တို႔ကလည္းHeat Stroke ျဖစ္ ပြားဖို႔ လံႈေဆာ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရာဂါျဖစ္တဲ့ပံုစံအလိုက္ကြဲလြဲနိုင္တဲ့ေရာဂါလကၡဏာပံုစံေလးေတြ ကေရာ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ ရွိပါ သလဲရွင့္။
Heat stroke မွာ classic or non-exertional heat stroke နဲ႕ exertional heat stroke ဆိုၿပီး (၂)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အမ်ားသိၾကတဲ့ အ ပူလွ်ပ္ၿပီးေလျဖတ္ျခင္းက Classic or non-exertional heat stroke ျဖစ္ပါတယ္။ Non-exertional heat stroke ရဲ႕ အဓိက လကၡ ဏာ ေတြကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ (၄၁) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သို႔ (၁ဝ၆) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ႏွင့္အထက္ အပူ ခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေခြၽး ထြက္ နည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေခြၽးလံုးဝမထြက္ျခင္း၊ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ သတိလစ္တဲ့အဆင့္ မ ေရာက္ခင္ မွိန္းျခင္း၊ ကေယာင္က တမ္းျဖစ္ျခင္း၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ ျခင္း၊ စိတ္အာ႐ံုေခ်ာက္ခ်ားျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ စကားဗလံုးဗေထြး ျဖစ္ ျခင္း တို႕လည္း ျဖစ္ႏို င္ပါတယ္။ အျခားေသာ လကၡဏာနဲ႔ ေနာက္ ဆက္တြဲ လကၡဏာေတြကေတာ့ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးအားနည္း သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေ ပၚျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ျခင္း၊ ေသြးဝမ္း သြားျခင္း၊ ၾ<ြကက္သားေရာင္ရမ္း ျခင္း၊ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေသြးလြန္ျခင္းတို႔ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။Exertional Heat Stroke အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အသက္ငယ္ၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာသူမ်ား အားကစား (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ပူအိုက္ေသာရာသီမွာ ျပင္း ထန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီ ံHeat Stroke အမ်ိဳးအစားမွာလည္း ကိုယ္အပူ ခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကေယာင္က တမ္းျဖစ္ျခင္း၊ သတိလစ္သြားျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခုနက အမ်ား သိတဲ့Heat Stroke နဲ႕ ကြာျခား ခ်က္ကေတာ့ ဒီအမ်ိဳးအစားမွာ ေခြၽးထြက္မ်ားျခင္းကို ေတြ႕ရတယ္။Heat Stroke မရခင္အဆင့္မွာ လူ နာဟာ ဗိုက္နာျခင္း၊ ေအာ့အန္ ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းနဲ႔ ေျခလက္ေတြ မသယ္ခ်င္ျဖစ္ျခင္း၊ သတိလစ္ ျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
Heat stroke မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္ လိုေနထိုင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသ လဲ။
ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။Heat Stroke အဆင့္မေရာက္ခင္ အပူ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတြရွိရင္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမွာ ႀကိဳ တင္ေဆးကုသမႈခံယူဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ အပူဒဏ္မခံရေအာင္ ေနပူထဲကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
ထြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အ ရိပ္ရ၍ ေအးေသာ၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ ေရ ဓာတ္ခန္းေျခာက္ ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကရန္ လို အပ္ပါတယ္။
ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ လူနာေတြကို ဘယ္လို ျပဳစုကုသရပါသလဲ။
Heat Stroke ျဖစ္ရင္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ကုသမႈကေတာ့ ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ကို ျမန္ျမန္ခ် ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ လူနာကို စေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း မ်ားနဲ႕ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆး႐ံုကို အ ျမန္ဆံုးပို႔ရပါ မယ္။ တင္းက်ပ္ ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ေျဖ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရျဖန္း ေပးျခင္း၊ ေရခဲေရစိမ္ထားေသာ အဝတ္စမ်ား၊ ေစာင္ မ်ားျဖင့္ၿခံဳ ေပးျခင္း၊ ခ်ိဳင္းနဲ႔ေပါင္ၿခံတို႔မွာ ေရခဲကပ္ေပးျခင္း စတာေတြကို အျမန္လုပ္ေပးရပါမယ္။ လူနာရဲ႕ အေရျပားကို ေရနဲ႔စိုစြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ပန္ကာဖြင့္ေပးျခင္း (သို႕) ယပ္ခတ္ေပးျခင္း၊ ေရေအး ကန္ထဲတြင္ စိမ္ျခင္း တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တြင္း အပူခ်ိန္ကို ၃၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (သို႕) ၁ဝ၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္သို႕ အျမန္ဆံုးေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးရပါမယ္။ Drip သြင္းၿပီး ေရ ဓာတ္ျပန္ျဖည့္ျခင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္ ႐ႈေစျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ပြား တတ္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ကုသျခင္းတို႔ လုပ္ေပး ရပါမယ္။ သတိထားရမယ့္ တစ္ ခ်က္ကေတာ့ ဖ်ားရင္ကိုယ္ပူခ်ိန္ က်ေအာင္ အသံုးျပဳတတ္တဲ့ အ ကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြ၊ ပါရာ စီတေ မာလ္လို ကိုယ္ပူက်ေဆး ေတြကို မေပးသင့္ပါဘူး။ ေရာဂါ လကၡဏာ ျပင္းထန္မႈ အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ကုသမႈေပးသင့္ပါ တယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီ ႏွစ္လို ထူးျခားစြာ အပူခ်ိန္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အပူေၾကာင့္ျဖစ္ပြား ႏိုင္ တဲ့ လကၡဏာေတြ၊ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ ရန္ေတြကို သိရွိလိုက္နာၿပီး မိမိနဲ႔ နီးစပ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူ ေတြကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္း ပညာ ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြ က္ေပးျခင္း ျဖင့္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါ ေစလို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။
Popular
ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စိမ္းျမျမေအးႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းျခင္း