ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန တပ္မေတာ္ ထြက္မယ္ ... လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံမယ္

Aung Kyawkyaw shared Kamayut Media's photo. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
20 hrs ·
BREAKING NEWS:
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန တပ္မေတာ္ ထြက္မယ္ ... လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံမယ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအားလံုးနဲ႔ ၅ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာေၾကာင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လာခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ ၂၅% ထြက္သြားမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အားလံုးအဆင္ေျပခဲ့ရင္ ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔တုန္းက "အစ္မေရ ဒီ ၅ႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ရမယ္" လို႔ေျပာခဲ့တယ္၊ ဒါကို သူ[ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္]ကလည္း လက္ခံတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းတာလုပ္သမွ်ကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဝန္းရံမယ္လို႔ သတင္းမီဒီယာေတြန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ အဆံုးသတ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
(ဓာတ္ပံု - ကမာရြတ္မီဒီယာ)
Kamayut Media
21 hrs ·
 

0 comments: