ပခုကၠဴျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာခင္ေမာင္သန္႕႐ွိသြားပါေႀကာင္းအဖြဲ႕ဝင္ဦးစိန္ မင္း စိန္ဆန္းျဖစ္ပါေႀကာင္း

Nayoomaung Pku added 10 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
1 hr ·
ယေန႕ပခုကၠဴျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာခင္ေမာင္သန္႕႐ွိသြားပါေႀကာင္းအဖြဲ႕ဝင္ဦးစိန္
မင္း စိန္ဆန္းျဖစ္ပါေႀကာင္း
 

0 comments: