ရဲေဘာ္တို ့ ငါတို႔ ့အထက္အစ္ိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ၫြန္ၾကားခ်က္အရ ရဲေဘာ္တို ့ဟာ ၂ လုံး ၃ လုံး ေကတီဗီ မာဆတ္နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခို ကလပ္ေတြ လုံး ဝ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ အေ၇းယူရမွာျဖစ္တယ္

ရဲေဘာ္တို ့
ငါတို႔ ့အထက္အစ္ိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ၫြန္ၾကားခ်က္အရ
ရဲေဘာ္တို ့ဟာ ၂ လုံး ၃ လုံး ေကတီဗီ မာဆတ္နဲ႔ မူးယစ္ေမွာင္ခို ကလပ္ေတြ လုံး
ဝ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ အေ၇းယူရမွာျဖစ္တယ္
Credit

 

0 comments: