ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေတြ႔ဆံု


မေကြး ေမ ၁၈
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားအား တင္ျပခဲ႔ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ၾသ၀ါဒစကား ျမြက္ၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႔၊ဦးစီးဌာနမ်ား သို႔ ေထာက္ပံ႔ေငြေပးအပ္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေ၀ဇင္ထြန္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းေဆြ သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သန္းတင့္ေအာင္မွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္လြင္ သို႔လည္းေကာင္း၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးသန္႔ဇင္မွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းညြန္႔ သို႔လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္နိုင္လင္းမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်စ္လြင္ သို႔လည္းေကာင္း၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔ေငြအား ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဆြ၀င္းမွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္ ထံသို႔လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ ခဲ႔ၾကသည္။
အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက တက္ ေရာက္လာသည့္ တပ္ဖြဲ႔၊ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံေတြ႔ဆံုံကာ နႈတ္ဆက္ အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)
 

0 comments: