ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။
ယေန႔ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္လို႔ နယ္ရုံးမ်ားသုိ႔ဖုန္းဆက္မရပါ။ ပို႔ေနက် နယ္မ်ားမွ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ မနက္ျဖန္ ၃၀ ရက္ေန႔ သြားယူၾကပါခင္ဗ်ား..။
 ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
 

0 comments: