(2-5-2017)ရက္ေန႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးေစတီဘုရားကြင္းျပင္တြင္ အလုပ္သမားေန႔ (ေမေဒး)

(2-5-2017)ရက္ေန႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးေစတီဘုရားကြင္းျပင္တြင္ အလုပ္သမားေန႔ (ေမေဒး) အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းေတာ္ရာေက်းရြာမွ စႏၵကူးလွပ်ိဳ ျဖဴ ေမမ်ားက အိုးစည္အကမ်ားျဖင့္လာေရာက္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေပးေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကုိ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။
ကိုမ်ဳိး( ေယာဧရာ)
 

0 comments: