ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ- ၃၊ အမွတ္ -၄ ထြက္ပါၿပီ...။ ၃၀-၄-၂၀၁၇ ေန႔က ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါသည္.

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ- ၃၊ အမွတ္ -၄ ထြက္ပါၿပီ...။ ၃၀-၄-၂၀၁၇ ေန႔က ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါသည္.
ယခင္လို သုံးရက္ေစာၿပီး မထြက္ႏိုင္တာ စာဖတ္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္.
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕။
 

0 comments: