ဒီေန႔အစည္းအေဝးမွာေတာ့တစ္ခုပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ ........... တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလည္းေတာ္ေတာ္ေလးကို ဒါကို

"ဒီေန႔အစည္းအေဝးမွာေတာ့တစ္ခုပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ ...........
တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလည္းေတာ္ေတာ္ေလးကို ဒါကို (ခြဲမထြက္ေ႐းမူ) ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔ေျပာၾကတာေတြရွိပါတယ္ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိကကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္ EAOအစုအဖြဲ႕မွာ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒါကို (ခြဲမထြက္ေရးမူ) လက္မခံႏိုင္ဘူးလက္မခံႏိုင္တဲ့အခါ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကိုေရွ႕ဆက္လို႔မရဘူး မရေတာ့တဲ့အတြက္စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ဒီညီလာခံမွာခ်န္ထားခဲ့ရတယ္ "
"အဓိကကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဓိကေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကခြဲမထြက္ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ မျပဳႏိုင္ဘူး အဲ့ဒါဆိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေမးစရာရွိႏိုင္တာကဘာလဲ ခြဲထြက္ခ်င္လို႔လား ျဖစ္လာတယ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကဒါကိုကတိကဝတ္မျပဳႏိုင္ဘူး ကတိမျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ package လိုက္ ျဖစ္တဲ့ က်န္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ဒါေတြကိုလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ မရေတာ့ဘူး ဒါေပမဲဒီအခ်က္ေတြကိုေနာင္မွာဆက္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔သေဘာတူညီခဲ့တယ္ ေနာင္မွာဆိုတာကေတာ့ ေနာင္လာမည္ Section မွာျဖစ္မလားဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္
"အစုအဖြဲ႕မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က အစိုးရဘက္က ဒါကိုအထူးျပဳၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးပါတယ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ အားလံုးကေတာ့တစ္သေဘာတည္းျဖစ္ပါတယ္ "
ဦးေဇာ္ေဌး -၂၈-၅-၂၀၁၇ UPDJC အစည္းအေဝးအၿပီး ၁၂:၅၄
ခရက္ဒစ္ WY
 

0 comments: