မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ


မေကြး စက္တင္ဘာ ၁၃
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ျမန္မာနိုင္ငံ လူကုန္ ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကိုု က်င္းပခဲ႔ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူကုန္ကူးမႈတားဆီီီီီီီီီီီီီီီီီီီီီီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔(ဥကၠဌ)ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းဦး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
အခမ္းအနားတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသီသီမာက အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာျပီး (တက္/လယ္/မူ) အဆင့္ စာစီစာကုံုး၊ကဗ်ာ၊ပန္းခ်ီ၊ကာတြန္း၊ပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား တာ၀န္ရွိသူတို႔မွ ဆုအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက အခမ္းအနားတြင္ အသိပညာေပး ခင္းက်င္းျပသထားေသာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးျပခန္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရးျပခန္းႏွင့္ ယာဥ္/လမ္းစည္းကမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းေ၀းေစေရး အသိပညာေပးျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)
 

0 comments: