မင္းဘူးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေစ်းအနီး ကံ႔ေကာ္လမ္းအား ရာသီမေရြး သြားလာမွဳအဆင္ေျပေစေရး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပး
မင္းဘူး   ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၁၉
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မွ မင္းဘူးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေစ်းအနီး ကံ႔ေကာ္လမ္းအား ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ရာသီမေရြး သြားလာမွဳအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ခြင္႔ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ (၁၈၆၀၀၀၀၀)ျဖင္႔ လမ္းအရွည္ေပ(၇၇၅)ေပအား လမ္းေဘး(ဝဲ၊ ယာ) တစ္ဖက္လွ်င္ အက်ယ္(၃)ေပခ်ဲ႕၍ ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔က စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ ရာ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏွဳန္းျပည့္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
          အဆိုပါ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာေစ်းအနီးရွိ က႔ံေကာ္လမ္းမွာ ယခင္က ပ်က္စီးေန၍ မိုးရာသီကာလမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား သြားလာအသုံးျပဳရာ၌ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရေလ႔ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုသို႔ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ေန႔စဥ္သြားလာအသုံးျပဳေန ရသည့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာေစ်းအနီး ကံ႔ေကာ္လမ္းအား ယခု ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မွ ဌာန၏ ခြင္႔ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၁၈၆၀၀၀၀၀)ျဖင္႔ လမ္းအရွည္ေပ(၇၇၅)ေပအား ရာသီမေရြး သြားလာမွဳအဆင္ေျပေစရန္ လမ္းေဘး (ဝဲ၊ ယာ)တစ္ဖက္လွ်င္ (၃)ေပစီ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ကံ႔ေကာ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယခင္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၁)အေနျဖင္႔ လမ္းအရွည္ ၆၆၀ ေပအား ခြင္႔ျပဳေငြက်ပ္ (၁၅၇၀၀၀၀၀)ျဖင္႔ လမ္းေဘး(ဝဲ၊ ယာ)တစ္ဖက္လွ်င္ (၃)ေပစီခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင္႔  ေျမနိမ္႔သည့္ေနရာ လမ္းအရည္(၄၅၀)ေပအား ခြင္႔ျပဳေငြက်ပ္ (၁၉၂၀၀၀၀၀)ျဖင္႔ လမ္းအက်ယ္ (၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္ခင္း ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍  ယခုအခါ အဆိုပါ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာေစ်း အနီး ကံ႔ေကာ္လမ္းအား လမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရာႏွဳန္းျပည့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင္႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္ သူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ရာသီမေရြး အဆင္ေျပစြာ သြားလာအသုံးျပဳႏိုင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕႐ုံးမွ အမွဳေဆာင္အရာရွိ ဦးဝင္းႏိုင္ထံမွ သိရသည္။ ရဲဝင္းႏိုင္ (ေညာင္ဦး)

 

0 comments: