၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေက်ာင္းတြင္း အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ ပြင္႔ျဖဴ(အ.ထ.က)တြင္ က်င္းပ ပြင္႔ျဖဴ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂         
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္၊ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက (ထက္၊ လယ္၊ မူ)အဆင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္း အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
          အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕(အ.ထ.က)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အပူေဇာ္ ကန္ေတာ႔ခံ ဆရာ၊ ဆရာမ(၆၀)ဦးအား ဩကာသ ကန္ေတာ႔က်ဳိးျဖင္႔ ရွိခုိးကန္ေတာ႔ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ခံ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ကုိယ္စား ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဩဝါဒစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ မပ်က္မကြက္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကတဲ႔ အတြက္ မိမိအေနျဖင္႔ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ လိမၼာယဥ္ေက်းၿပီး ဘက္စုံ ပညာရည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ လူရည္မြန္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ အစဥ္တစ္စုိက္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္။ ဆက္လက္၍ (ထက္ ၊ လယ္ ၊ မူ) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ခံ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ကန္ေတာ႔ခဲ႔ၾကၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
            အဆုိပါ ေက်ာင္းတြင္းျပဳလုပ္သည့္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ ပြင္႔ျဖဴ(အ.ထ.က)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင္႔ အပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ခံ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး(၆၀)ဦး၊ ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ (ထက္ ၊ လယ္ ၊ မူ)အဆင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၈၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  ရဲဝင္းႏုိင္ (ေညာင္ဦး)
 

0 comments: