ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၂၄)၊ အထူးထုတ္ ၂၀၁၈ ၊ မတ္လ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၈)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၂၄)၊ အထူးထုတ္
၂၀၁၈ ၊ မတ္လ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၈)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ခ့ဲပါသည္။
အတြဲ-၁၊ အတြဲ-၂ ႏွင့္ အတြဲ- ၃ အႀကိမ္ (၂၄) မွာ သုံးႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါ၏။ သုံးႏွစ္ေမြးေန႔ ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၂၄)၊ ၂၀၁၈ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ဂ်ာနယ္ကို သုံးႏွစ္ျပည္႔အထူးထုတ္ေ၀ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာတိုးထားေသာ္လည္း ယခင္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းသာျဖန္႔ခ်ိေပးပါမည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀
Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi / myaylat Journal
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္မီဒီယာစင္္တာ
 

0 comments: