ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၆၊ ၂၀၁၈ ၊ ဇြန္လ (၁၆-၃၀)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႔ မွာ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၆၊  ၂၀၁၈ ၊ ဇြန္လ (၁၆-၃၀)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႔ မွာ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


 မိုးရြာေန၍ နယ္ပို႔မ်ား တစ္ရက္ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္ပါမည္။
 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
                                                               အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္   (စာတိုက္ပို႔ရန္)              အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
                                                                        ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။

                                                                                          Email:                              myaylatmedia@gmail.com
                                                                                          Website:                      www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook :     uwin kyi /  myaylat Journal
Pages :   Myaylatt daily /  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး     (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္  ၇၊  တ.စ.ည ဆိုင္ထီတန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀-  ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- ၉၇၄၈၃၀၃၁၄
 

0 comments: